Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Co to znaczy mieć przygotowanie pedagogiczne?

Co to znaczy mieć przygotowanie pedagogiczne?

Współczesny system edukacji kładzie ogromny nacisk na profesjonalne przygotowanie nauczycieli, które gwarantuje jakość kształcenia i opieki nad młodymi umysłami. Przygotowanie pedagogiczne, będące formalnym wymogiem w Polsce, dostarcza nauczycielom szczegółowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki, niezbędnych do prawidłowego pełnienia funkcji edukacyjnych i opiekuńczych. W związku z tym, termin „przygotowanie pedagogiczne” budzi coraz większe zainteresowanie wśród osób związanych z edukacją, a także tych, którzy pragną się zawodowo rozwijać w tej dziedzinie.

Artykuł ten ma na celu dogłębne przyjrzenie się znaczeniu i wartości, jaką niesie za sobą przygotowanie pedagogiczne, oraz wyjaśnienie, jak można je zdobyć, w tym za pośrednictwem studiów podyplomowych. Skupimy się na przedstawieniu wymagań formalnych oraz tego, jak wygląda rzeczywistość szkolna w tym kontekście. Zostaną również omówione możliwości, jakie przygotowanie pedagogiczne otwiera przed nauczycielami w kontekście kariery zawodowej oraz jakie wyzwania i kontrowersje się z tym wiążą. Jest to zatem kluczowy tekst dla wszystkich, których interesują uprawnienia pedagogiczne oraz tych, którzy rozważają przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe jako drogę do rozwoju swych kompetencji.

Czym jest przygotowanie pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne to specjalistyczna wiedza, które wyposaża edukatorów w niezbędne umiejętności i wiedzę do efektywnej praktyki pedagogicznej. Jest to wymóg obowiązkowy dla wszystkich nauczycieli pracujących w instytucjach edukacyjnych w Polsce od 1 sierpnia 2017 roku. Obejmuje ono teoretyczną edukację pedagogiczną, psychologię edukacyjną, metodologię oraz praktyczną pedagogikę, skupiając się na ciągłym doskonaleniu i rozwoju umiejętności.

Aby uzyskać przygotowanie pedagogiczne, konieczne jest zaliczenie co najmniej:

 1. 270 godzin edukacji teoretycznej obejmującej psychologię, pedagogikę oraz specjalistyczną dydaktykę przedmiotową.
 2. 150 godzin praktyki nauczycielskiej.

Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego można uzyskać na podstawie dyplomu z studiów nauczycielskich lub też świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Przygotowanie pedagogiczne jest specyficzne dla każdej umowy o pracę i nie przenosi się na nowe kontrakty. Dyrektor szkoły ma uprawnienia do potwierdzenia przygotowania pedagogicznego nauczyciela na podstawie jego kwalifikacji i doświadczenia.

Przygotowanie pedagogiczne można zdobyć poprzez studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe.  Przygotowanie pedagogiczne online stanowi elastyczną opcję dla osób, które nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych formach kształcenia z powodu ograniczeń czasowych lub geograficznych.

W kontekście przygotowania pedagogicznego studia podyplomowe  są coraz bardziej popularne, oferując szeroki zakres możliwości dla nauczycieli pragnących rozwijać swoje uprawnienia pedagogiczne. Dzięki temu nauczyciele mogą kontynuować swoją edukację i rozwijać kompetencje niezbędne do skutecznego pełnienia swojej roli w dynamicznie zmieniającym się środowisku edukacyjnym.

Dlaczego przygotowanie pedagogiczne jest ważne?

Właściwe przygotowanie pedagogiczne jest kluczowe dla każdego nauczyciela, ponieważ:

 • Rozwija umiejętności i zdolności nauczania: Posiadanie solidnego przygotowania pedagogicznego pozwala nauczycielom na ulepszenie technik nauczania, co bezpośrednio przekłada się na jakość edukacji.
 • Usprawnia zarządzanie klasą: Dzięki zdobytej wiedzy nauczyciele są w stanie lepiej zarządzać dynamiką grupy, co jest niezbędne w stworzeniu efektywnego środowiska do nauki.
 • Poprawia komunikację: Nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym są lepiej wyposażeni w narzędzia do skutecznej komunikacji nie tylko z uczniami, ale również z rodzicami i kolegami z pracy.
 • Stymuluje ciągły rozwój zawodowy: Przygotowanie pedagogiczne to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również ciągłe doskonalenie posiadanych już umiejętności.

Znaczenie przygotowania pedagogicznego wykracza poza spełnienie formalnych wymogów. Jest ono fundamentem, na którym opiera się skuteczne nauczanie, budowanie relacji z uczniami oraz wsparcie ich rozwoju. Nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym są w stanie:

 • Tworzyć efektywne środowisko do nauki: Dzięki przygotowaniu pedagogicznemu nauczyciele mogą opracowywać lepsze materiały edukacyjne i głębiej rozumieć procesy uczenia się uczniów.
 • Pracować z różnorodnymi grupami uczniów: Przygotowanie pedagogiczne umożliwia nauczycielom dostosowanie się do różnych stylów nauczania i potrzeb zróżnicowanych grup uczniowskich.
 • Rozwijać umiejętności dydaktyczne, organizacyjne i interpersonalne: Nauczyciele są przygotowywani do kreatywnego i skutecznego przekazywania wiedzy oraz radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi klasa.

W Polskim systemie edukacyjnym przygotowanie pedagogiczne jest obowiązkowym wymogiem, zapewniającym, że nauczyciele posiadają niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Głównym celem tego przygotowania jest wyposażenie osób w odpowiednie kompetencje pedagogiczne, co pozwala na stosowanie właściwych metod i technik nauczania w realizacji celów edukacyjnych.

W społeczeństwie opartym na wiedzy, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę, przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe odpowiada na potrzeby różnych grup poszukujących określonych kwalifikacji zawodowych i szerszych kompetencji. Nabycie przygotowania pedagogicznego może prowadzić do awansu zawodowego i sukcesu w roli nauczyciela.

Przygotowanie pedagogiczne nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób aspirujących do zostania nauczycielami, ale również dla tych, którzy już wykonują ten zawód bez kwalifikacji pedagogicznych, pragnących podnieść swoje umiejętności zawodowe, czy dla ekspertów z danej dziedziny wiedzy, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje przygotowanie pedagogiczne online.

Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne?

Aby zdobyć przygotowanie pedagogiczne, istnieje kilka ścieżek, które umożliwiają zdobycie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności. Oto opcje dostępne dla osób aspirujących do roli nauczyciela lub pragnących doskonalić swoje kompetencje pedagogiczne:

 

 1. Studia podyplomowe:
  • Trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego są dostępne w wielu instytucjach i prowadzą do uzyskania dyplomu uprawniającego do pracy w instytucjach edukacyjnych.
  • Instytut Rozwoju Edukacji oferuje programy zgodne z wytycznymi Ministerstwa, których ukończenie skutkuje uzyskaniem dyplomu równoważnego z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Kwalifikacje formalne:
  • Dyplom uniwersytetu może służyć jako dowód przygotowania pedagogicznego.
  • W przypadku nauczycieli zawodowych szkół lub techników, wymagany jest drugi stopień lub jednolite studia magisterskie w dowolnej dziedzinie, uzupełnione o studia podyplomowe w nauczanych przedmiotach lub przedmiotach zawodowych oraz przygotowanie pedagogiczne.
 3. Wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 4. Instytucje oferujące kwalifikacje:
  • Studiowanie w instytucjach takich jak Instytut Rozwoju Edukacji może zapewnić niezbędne kwalifikacje do nauczania na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych specjalizacjach.
  • Instytut Rozwoju Edukacji jest zaufanym partnerem w rozwoju zawodowym, oferującym wysokiej jakości programy szkoleniowe i kursy dla nauczycieli.

Każda z wymienionych ścieżek do zdobycia przygotowania pedagogicznego dostosowana jest do różnorodnych potrzeb i możliwości osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji. Ważne jest, aby wybrać opcję, która najlepiej odpowiada indywidualnym preferencjom i warunkom życiowym.

Wymagania formalne a rzeczywistość szkolna

Wymogi formalne dotyczące przygotowania pedagogicznego określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki są jasne – nauczyciele muszą ukończyć określoną liczbę godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego. Jednak rzeczywistość szkolna często odbiega od tych standardów, co może wpływać na jakość edukacji i zadowolenie nauczycieli. Oto niektóre z rozbieżności:

 • Specyfika kontraktu: Orzeczenie sądu z 2015 roku wyjaśniło, że przygotowanie pedagogiczne jest specyficzne dla każdej umowy o pracę, co może prowadzić do sytuacji, gdzie nauczyciele muszą przejść przez proces przygotowania pedagogicznego za każdym razem, gdy zmieniają miejsce zatrudnienia.
 • Nowe regulacje: Wprowadzona 1 sierpnia 2017 roku nowa regulacja sprawiła, że nauczyciele napotykają trudności w spełnieniu nowych wymagań. Przejściowe przepisy zwalniają nauczycieli, którzy rozpoczęli swoje przygotowanie pedagogiczne przed tą datą, ale ci, którzy zaczęli później, muszą sprostać nowym standardom.
 • Różnica między teorią a praktyką: W praktyce szkolnej nauczyciele mogą być zmuszeni do nauczania przedmiotów poza swoim obszarem ekspertyzy, zmagać się z większymi klasami, ograniczonymi zasobami i wpływem egzaminów zewnętrznych na metody nauczania. Te czynniki mogą negatywnie wpływać na efektywność nauczania i satysfakcję zawodową.

Aby zmniejszyć tę rozbieżność, konieczne są działania takie jak:

 • Zwiększone inwestycje w programy przygotowania nauczycieli: Rzeczywiste wsparcie dla nauczycieli w ich rozwoju i przygotowaniu do zawodu może pomóc w lepszym dostosowaniu się do wymogów szkolnych.
 • Redukcja liczby uczniów w klasie: Mniejsze klasy umożliwiają indywidualne podejście do ucznia i lepsze zarządzanie dynamiką grupy.
 • Poprawa zasobów: Dostarczenie odpowiednich materiałów dydaktycznych i technologicznych wspiera nauczycieli w efektywnym przekazywaniu wiedzy.
 • Wsparcie w implementacji metod opartych na dowodach: Pomoc nauczycielom w stosowaniu skutecznych metod nauczania, które są potwierdzone badaniami, przyczynia się do podnoszenia jakości edukacji.

Porównanie wymagań formalnych z rzeczywistością szkolną może pomóc w identyfikacji luk i informować o rozwoju bardziej skutecznych programów przygotowania pedagogicznego. Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe oraz przygotowanie pedagogiczne online to opcje, które mogą oferować większą elastyczność i dostępność, odpowiadając na potrzeby nauczycieli w dynamicznie zmieniającym się środowisku edukacyjnym.

Przygotowanie pedagogiczne a rozwój kariery zawodowej

Uzyskanie kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego otwiera nauczycielom drzwi do praktycznego doświadczenia, co jest kluczowe dla zapewnienia przyszłego zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego. W szczególności:

 • Doświadczenie praktyczne: Praktyczne aspekty przygotowania pedagogicznego przekładają się na lepsze zrozumienie potrzeb uczniów i efektywniejsze zarządzanie klasą, co jest atrakcyjne dla przyszłych pracodawców.
 • Rozwój kariery: Posiadanie mocnych podstaw pedagogicznych często prowadzi do większego sukcesu w karierze i stanowi fundament dla rozwoju zawodowego w dziedzinie edukacji.
 • Wymogi zawodowe: Kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego są niezbędne, aby spełnić wymogi zawodowe i rozwijać karierę nauczycielską.

Ponadto, wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, takiej jak przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe, ma istotny wpływ na przyszłość zawodową nauczycieli:

 1. Studia podyplomowe:
  • Ukończenie przygotowania pedagogicznego studia podyplomowe potwierdza wysoki poziom kompetencji pedagogicznych, co jest cenione przez pracodawców i otwiera drogę do awansu zawodowego.
  • Uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez studia podyplomowe jest często wymagane dla specjalistycznych ról edukacyjnych lub w administracji szkolnej.
 2. Rozwój osobisty:
  • Przygotowanie pedagogiczne pomaga w rozwoju osobistym nauczycieli, zwiększając ich pewność siebie i efektywność w pracy, co przekłada się na lepsze wyniki uczniów i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Zdobycie przygotowania pedagogicznego jest więc inwestycją w przyszłość zawodową, która umożliwia nauczycielom nie tylko spełnienie formalnych wymogów, ale także rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku edukacyjnym.

Wyzwania i kontrowersje

 • Wyposażenie w umiejętności praktyczne: Krytycy podnoszą, że tradycyjne programy przygotowania pedagogicznego często nie wyposażają nauczycieli w praktyczne umiejętności, które są niezbędne w klasie. Ta luka między teorią a praktyką jest znaczącym wyzwaniem, które może wpływać na skuteczność nauczania i satysfakcję zawodową. Wymaga to przemyślenia i dostosowania programów przygotowania pedagogicznego, aby lepiej odpowiadały na potrzeby współczesnej edukacji.
 • Koszty zdobycia kwalifikacji: Koszt uzyskania przygotowania pedagogicznego może stanowić barierę dla niektórych osób. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych średni koszt uzyskania magisterium z edukacji wynosi około 30 000 do 120 000 dolarów. Chociaż sytuacja w Polsce wygląda inaczej, to jednak koszty związane ze zdobyciem uprawnień pedagogicznych mogą być znaczące, szczególnie dla osób, które już są w trakcie swojej ścieżki zawodowej.
 • Dyskusja o obowiązkowości przygotowania: Debata dotyczy tego, czy przygotowanie pedagogiczne powinno być obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli. Niektórzy twierdzą, że jest to kluczowe dla zapewnienia wysokiego standardu nauczania, podczas gdy inni uważają, że doświadczenie i naturalny talent mogą być równie ważne. Jest to szczególnie istotne w kontekście programów przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe, które są jedną z głównych ścieżek zdobywania formalnych kwalifikacji.
 • Różnorodność w klasie a demografia nauczycieli: Badania sugerują, że istnieje niezgodność między różnorodnością populacji uczniów a demografią nauczycieli, co może prowadzić do braku reprezentacji i zrozumienia kulturowego w klasie. To wyzwanie podkreśla potrzebę większego nacisku na przygotowanie pedagogiczne online i tradycyjne, które będą promować różnorodność i wrażliwość kulturową w zawodzie nauczyciela.
 • Technologia w edukacji: Rosnące wykorzystanie technologii w edukacji rodzi pytania o adekwatność programów przygotowania pedagogicznego do przygotowania nauczycieli do pracy w tym nowym krajobrazie. Niektórzy argumentują, że istnieje potrzeba większego nacisku na szkolenie w tym obszarze, aby nauczyciele byli gotowi na wyzwania, jakie stawia przed nimi cyfryzacja edukacji.

Co to znaczy mieć przygotowanie pedagogiczne?

Posiadanie przygotowania pedagogicznego to nie tylko spełnienie formalnych wymogów, ale także wyraz odpowiedzialności i profesjonalizmu w podejściu do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to nieodzowny element kariery każdego specjalisty działającego w obszarze edukacji i opieki, w tym:

 • Wychowawców przedszkoli: którzy kształtują pierwsze lata edukacji najmłodszych, wprowadzając ich w świat nauki i społeczności.
 • Pedagogów: zajmujących się wsparciem rozwoju dzieci i młodzieży, często pracujących w specjalistycznych placówkach edukacyjnych.
 • Psychologów szkolnych: którzy pomagają uczniom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, wspierając ich rozwój.
 • Pracowników publicznych instytucji opiekuńczych: mających kontakt z nieletnimi, gdzie profesjonalne przygotowanie pedagogiczne jest kluczowe do efektywnego pełnienia swoich funkcji.

Wymagania te są obligatoryjne i mają na celu zapewnienie, że osoby pracujące z młodymi ludźmi są odpowiednio wyposażone w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wsparcia i edukacji. Dzięki przygotowaniu pedagogicznemu, profesjonaliści są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom edukacyjnym oraz do efektywnego zarządzania grupą, co jest niezbędne do tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska dla rozwoju dzieci i młodzieży.

W kontekście rosnących wymagań edukacyjnych i opiekuńczych przygotowanie pedagogiczne staje się coraz bardziej popularne, oferując elastyczne ścieżki edukacyjne dostosowane do potrzeb zawodowych i życiowych osób zainteresowanych. Takie programy pozwalają na zdobycie lub uzupełnienie uprawnień pedagogicznych bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej pracy czy zmiany trybu życia, co jest szczególnie ważne dla osób aktywnych zawodowo.

FAQs

 1. Jak można potwierdzić posiadanie przygotowania pedagogicznego? Aby potwierdzić posiadanie przygotowania pedagogicznego, najlepiej skontaktować się z uczelnią, na której ukończyło się studia i poprosić o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji po ukończeniu danego kierunku.
 2. Czy istnieje różnica między kwalifikacjami a przygotowaniem pedagogicznym? Kwalifikacje pedagogiczne wymagają ukończenia programu przygotowania pedagogicznego, który obejmuje co najmniej 270 godzin nauki teoretycznej i 150 godzin praktyk zawodowych. Program ten powinien zapewniać wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki specjalnej.
 3. W jakich zawodach wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne nie tylko dla nauczycieli, ale również dla pedagogów szkolnych, psychologów, opiekunów przedszkolnych i innych osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w placówkach publicznych.
Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane