Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Czy nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym?

Czy nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym?

W obecnym systemie oświaty, nauczyciel odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i edukacji młodych umysłów. Jednak, czy nauczyciel może być uważany za funkcjonariusza publicznego? Czy korzysta z ochrony przewidzianej dla nich? W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości, przyglądając się przepisom prawnym dotyczącym tego zagadnienia.

Status funkcjonariusza publicznego dla nauczyciela

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Przepis ten został wprowadzony do Karty Nauczyciela ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. w odpowiedzi na postulaty środowiska oświatowego, które domagało się wzmocnienia rangi zawodu nauczyciela poprzez zagwarantowanie im ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych

Aby zrozumieć jakiej ochronie podlega nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, warto przyjrzeć się przepisom Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym są uregulowane w rozdziale XXIX kodeksu karnego, w artykułach 222-224 § 2 i artykule 226. Dotyczą one naruszenia nietykalności cielesnej, jak również innych form przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych.

Zobowiązania organów prowadzących szkoły

Kolejnym istotnym aspektem jest zobowiązanie organów prowadzących szkoły oraz dyrektorów szkół do podejmowania aktywnych działań mających na celu ochronę uprawnień nauczycieli, wynikających z przepisów Karty Nauczyciela. Organy te powinny stać na straży przestrzegania tych uprawnień i z urzędu występować o ich ochronę. Jest to istotne, gdyż organy prowadzące szkoły mają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony nauczycieli w ramach ich pracy.

Przestępstwa przeciwko nauczycielom

Dzięki przyznaniu nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych, czyny zabronione popełnione na szkodę nauczyciela są ścigane z urzędu. Dotychczasowe czyny zabronione, które wcześniej były ścigane z oskarżenia prywatnego, teraz podlegają surowszym karom. To oznacza, że nauczyciel ma prawo oczekiwać większej ochrony ze strony organów ścigania w przypadku naruszenia jego praw.

Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

W praktyce ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego oznacza, że w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela, sprawcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Ponadto, nauczyciel może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio na policji lub w prokuraturze. W ten sposób, nauczyciel ma większe wsparcie i możliwość dochodzenia swoich praw.

Podsumowanie

W świetle obowiązujących przepisów prawa, nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przestępstwa przeciwko nauczycielom są ścigane z urzędu, a organy prowadzące szkoły mają obowiązek chronić uprawnienia nauczycieli. Dzięki temu, nauczyciel może czuć się bardziej bezpieczny i zabezpieczony w swojej pracy. Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego to ważny krok w kierunku podniesienia rangi zawodu nauczyciela i zapewnienia mu należytej ochrony prawnej.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się