Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Diagnoza i terapia pedagogiczna: Kluczowe informacje i możliwości studiów podyplomowych

Diagnoza i terapia pedagogiczna: Kluczowe informacje i możliwości studiów podyplomowych

Diagnoza i terapia pedagogiczna to dziedziny, które łączą wiele aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą. Zarówno pedagodzy, terapeuci, jak i nauczyciele muszą mieć odpowiednie kwalifikacje w tych obszarach, aby skutecznie pomagać uczniom w ich rozwoju i edukacji. Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych w tej dziedzinie.

 

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej mają za zadanie przekazać wiedzę z zakresu psychopedagogicznych podstaw diagnozy i terapii oraz trudności w uczeniu się i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem tych studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz umożliwienie im rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz podejmowania odpowiednich działań. Studenci zdobędą również wiedzę na temat różnorodnych dysfunkcji rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz poznają zasady diagnozowania i terapii tych problemów.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej są skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, pracowników ośrodków edukacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Są one również odpowiednie dla osób prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkołach i placówkach oświatowych oraz w ośrodkach terapeutycznych i placówkach pieczy zastępczej.

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej trwają zazwyczaj trzy semestry. Ten czas pozwala na pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pedagoga terapeuty.

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej jest kompleksowy i obejmuje różnorodne zagadnienia. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, elementów psychoterapii, pedagogizacji rodziców, psychopatologii i psychoterapii rodziny, diagnozy zaburzeń emocjonalnych i zachowania u dzieci i młodzieży, elementów logopedii, metodyki nauczania osób z różnym stopniem upośledzenia, rewalidacji indywidualnej, radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w uczeniu się i zachowaniu, alternatywnych metod pracy terapeutycznej, muzykoterapii, choreoterapii oraz konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.

Program studiów podyplomowych zapewnia zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, aby absolwenci mogli skutecznie pracować w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej, która jest dynamiczna i nieustannie się rozwija.

Uprawnienia absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im prowadzenie samodzielnej, efektywnej i dostosowanej do potrzeb rynku pracy w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej. Mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapeutycznych, placówkach wsparcia społecznego, specjalistycznych ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach opieki nad osobami starszymi lub z problemami psychicznymi, domach opieki, centrach rehabilitacyjnych oraz placówkach pieczy zastępczej.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, które jest wydawane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dokument ten potwierdza zdobyt�� wiedzę i umiejętności oraz uprawnia do wykonywania zawodu pedagoga terapeuty.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej odbywa się przez internet. Aby zapisać się na studia, należy założyć konto na platformie IRE i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po zapisaniu się, należy dokonać opłaty za studia, aby aktywować swoje miejsce na wybranym semestrze. Terminy zapisów na studia podyplomowe są zazwyczaj podawane na stronie internetowej uczelni.

Wymagane dokumenty

Aby zapisać się na studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej, należy posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej na poziomie licencjata. Studenci muszą również posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończyć studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Wymagane dokumenty, takie jak skan dyplomu, należy przesłać drogą elektroniczną na platformie IRE

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej jest zdanie wszystkich przedmiotów i egzaminów wymaganych w programie studiów. Zaliczenia i egzaminy odbywają się online, a studenci mają możliwość wielokrotnego podejścia do testów, aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Ponadto, niektóre studia mogą wymagać odbycia praktyki zawodowej, która jest określana w opisie programu studiów.

Podsumowując, studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej to doskonała okazja dla absolwentów studiów wyższych do zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwenci tych studiów mogą znaleźć zatrudnienie w r��żnych placówkach edukacyjnych i terapeutycznych, gdzie będą mogli pomagać dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i edukacji.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się