Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Edukacja Włączająca: Kluczowe Podejście do Nowoczesnego Kształcenia

Edukacja Włączająca: Kluczowe Podejście do Nowoczesnego Kształcenia

Wprowadzenie

Edukacja włączająca jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju współczesnego systemu edukacyjnego. Jest to podejście, które ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i różnic. W ramach edukacji włączającej, Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa każdego ucznia w procesie uczenia się, rozwijania indywidualnego potencjału oraz pełnego włączenia w życie społeczne.

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca to podejście, które ma na celu zapewnienie równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczących się osób. Główne przesłanie edukacji włączającej polega na stworzeniu przestrzeni, która umożliwia pełne uczestnictwo każdego dziecka i ucznia w procesie uczenia się. Dotyczy to zarówno zdobywania nowych informacji i umiejętności, jak i rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych. Edukacja włączająca nie zakłada tworzenia osobnej ścieżki kształcenia, ale dąży do zaspokojenia indywidualnych potrzeb poprzez standardowe zajęcia grupowe, które uwzględniają zróżnicowanie uczniów.

Główne założenia edukacji włączającej

Podstawą edukacji włączającej jest elastyczność form i metod kształcenia. W ten sposób każdy uczeń otrzymuje wsparcie i może uczestniczyć w zajęciach, korzystając z optymalnego dla siebie sposobu uczenia się. Ważne jest, aby nauczyciele wykorzystywali różne metody i strategie, które prowadzą do tych samych efektów, ale uwzględniają indywidualne preferencje uczniów. Dzięki temu każdy uczeń może odnaleźć własny sposób uczenia się i pełnię uczestniczyć w procesie edukacyjnym.

Kluczowym przesłaniem edukacji włączającej jest również stworzenie przestrzeni, w której uczniowie czują się częścią większej społeczności. Szkoła powinna stać się bardziej dostępna dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb. Dotyczy to zarówno uczniów z niepełnosprawnościami, jak i tych, którzy nie mają zidentyfikowanych niepełnosprawności, ale mogą odczuwać trudności w nauce z różnych powodów. Właściwe podejście do edukacji włączającej wymaga również uwzględnienia potrzeb nauczycieli i innych osób związanych ze szkołą, takich jak rodzice.

Metodyka edukacji włączającej

Edukacja włączająca opiera się na współpracy i integracji różnorodnych grup uczniów. Zróżnicowanie potrzeb uczniów może dotyczyć tempa pracy, zainteresowań, uzdolnień, cech osobowości, kompetencji poznawczych, sprawności fizycznej, światopoglądu i wartości. Kluczem do sukcesu edukacji włączającej jest elastyczność i otwartość na różnorodne formy i metody nauczania. Dzięki temu każdy uczeń może znaleźć odpowiednią drogę do zdobywania wiedzy i rozwoju swoich umiejętności.

Ważnym elementem edukacji włączającej jest również model współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces kształcenia i wychowania uczniów. Dobra komunikacja i współpraca między nauczycielami, rodzicami, specjalistami i innymi pracownikami szkoły są kluczowe dla sukcesu edukacji włączającej. Wspólna praca i wymiana doświadczeń mogą przyczynić się do opracowania skutecznych strategii i działań wspierających rozwój uczniów.

Korzyści edukacji włączającej

Edukacja włączająca przynosi wiele korzyści dla uczących się osób. Przede wszystkim pozwala na pełne uczestnictwo w procesie uczenia się i rozwijania indywidualnych kompetencji. Uczniowie, którzy uczestniczą w edukacji włączającej, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i społecznego. Dzięki uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb, edukacja włączająca umożliwia rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy i doskonalenie kompetencji społecznych.

Ponadto, edukacja włączająca przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Uczniowie uczą się szacunku dla innych, akceptacji różnic i współpracy z osobami o różnych zdolnościach i potrzebach. Dzięki temu edukacja włączająca ma znaczący wpływ na kształtowanie postaw i wartości społecznych.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej

Aby odpowiednio przygotować nauczycieli do pracy w ramach edukacji włączającej, istnieje wiele programów studiów podyplomowych z tego zakresu. Studia te mają na celu pogłębienie wiedzy na temat metodyki i strategii edukacji włączającej, oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z różnorodnymi grupami uczniów.

Jednym z renomowanych instytutów oferujących studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej jest Instytut Rozwoju Edukacji. Ich programy studiów są oparte na współpracy z doświadczonymi praktykami i ekspertami w dziedzinie edukacji włączającej. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznego doświadczenia, które jest niezbędne w pracy nauczyciela.

Podsumowanie

Edukacja włączająca jest kluczowym podejściem do nowoczesnego kształcenia, które zapewnia wysoką jakość edukacji dla wszystkich uczniów. Jest to podejście elastyczne, które uwzględnia zróżnicowane potrzeby uczniów i stawia na współpracę i integrację różnych grup uczniów. Edukacja włączająca przynosi wiele korzyści, zarówno dla uczących się osób, jak i dla całego społeczeństwa. Aby odpowiednio przygotować nauczycieli do pracy w ramach edukacji włączającej, istnieje wiele programów studiów podyplomowych, takich jak te oferowane przez Instytut Rozwoju Edukacji. Dzięki takim programom studiów, nauczyciele mogą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego prowadzenia edukacji włączającej.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane