Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Efektywna edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – nowoczesne metody i praktyki

Efektywna edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – nowoczesne metody i praktyki

Efektywna edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – nowoczesne metody i praktyki

Szukając skutecznych metod “edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”, kluczowe jest zrozumienie, że każda osoba wymaga indywidualnego podejścia. W tym artykule omówione zostaną konkretne techniki i strategie, które są obecnie uznawane za najbardziej efektywne w pracy z osobami z ASD. Dzięki nim można usprawnić naukę, komunikację i codzienne funkcjonowanie, zwiększając tym samym jakość życia osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin i opiekunów.

Najważniejsze Informacje

 • Metody takie jak terapia behawioralna, terapia mowy i metoda TEACCH stanowią podstawę współczesnej edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu.
 • Nauczyciele i terapeuci wspomagający odgrywają kluczową rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym, i powinni posiadają wykształcenie oraz umiejętności dostosowane do specyficznych potrzeb osób z ASD.
 • Zaangażowanie i współpraca z rodziną są niezbędne w procesie edukacyjno-terapeutycznym osób z autyzmem; nowoczesne technologie mogą wspierać edukację i terapię.

Podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Autyzm nie jest jednolitym zaburzeniem – obejmuje różne stany, które wcześniej były traktowane jako odrębne jednostki, takie jak autyzm dziecięcy, autyzm atypowy czy zespół Aspergera. Pierwsze objawy ASD mogą pojawić się już we wczesnym dzieciństwie, a ich występowanie może obejmować problemy z komunikacją, trudności z wyrażaniem emocji, przywiązanie do rutyny czy schematyczne myślenie.

Czynniki wpływające na rozwój ASD to między innymi:

 • czynniki genetyczne
 • starszy wiek rodziców
 • zaburzenia metaboliczne u matki
 • infekcje
 • niska masa urodzeniowa
 • niska ocena w skali Apgar

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to odmienny sposób rozwoju, a osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, będąc również grupą osób z zaburzeniami, mogą różnić się między sobą pod względem funkcjonowania.

Metody edukacji i terapii

Metody edukacji i terapii osób z autyzmem

Współczesna edukacja i terapia osób z autyzmem korzystają z wielu skutecznych metod, w tym również terapia osób z zaburzeniami. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmują terapia behawioralna, terapia mowy oraz metoda TEACCH.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna w praktyce

Terapia behawioralna, znana również jako Applied Behavior Analysis (ABA), jest jedną z najskuteczniejszych metod terapii dla osób z autyzmem. Opiera się na systemie nagród i kar, które mają na celu wzmacnianie pożądanych zachowań i osłabianie tych niepożądanych. W terapii ABA kluczowe jest systematyczne rejestrowanie i analizowanie danych do monitorowania postępów i dostosowywania planu.

Ponadto, techniki takie jak:

 • ‘task analysis’ (rozbijanie skomplikowanych zadań na łatwiejsze do zarządzania kroki)
 • ‘shaping’ (wzmacnianie zachowań zbliżających się do pożądanego celu)
 • instrukcja bezpośrednia (wykorzystanie jasnych, bezpośrednich instrukcji w celu nauczania określonych umiejętności)

są często wykorzystywane w terapii ABA.

Terapia mowy

Terapia mowy dla dzieci z autyzmem

Terapia mowy dla dzieci z autyzmem koncentruje się na różnych aspektach komunikacji. Zaczyna się od nauki prawidłowego oddychania, wydłużania fazy oddechowej oraz ćwiczeń narządów artykulacyjnych. Logopedzi stosują także ćwiczenia dźwiękonaśladowcze ułatwiające rozwijanie reakcji słownych.

Kolejnym ważnym elementem terapii mowy jest wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego oraz nauka inicjowania i utrzymywania rozmowy. W ramach terapii logopedycznej prowadzi się również działania eliminujące niepożądane zachowania komunikacyjne takie jak stereotypowe slogany czy echolalia.

Metoda TEACCH

Metoda TEACCH w praktyce

Metoda TEACCH jest jedną z najbardziej znanych i skutecznych metod stosowanych w edukacji i terapii osób z autyzmem. W ramach metody TEACCH ważnym aspektem jest strukturalizacja środowiska, wykorzystująca wizualne wsparcia, plany dnia oraz zadania pudełkowe, które ułatwiają osobom z autyzmem orientację w przestrzeni i czasie oraz zrozumienie zadań.

Metoda TEACCH akcentuje znaczenie nauczania umiejętności życiowych i zawodowych, które są kluczowe dla osiągnięcia przez osoby z autyzmem większej samodzielności. Podstawowym celem metody TEACCH jest pomoc uczniom z autyzmem w rozumieniu znaczenia czynności i otoczenia, rozwijanie komunikacji oraz pojmowanie związku przyczynowo-skutkowego, co przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania społecznego.

Rola nauczycieli i terapeutów

Nauczyciele i terapeuci odgrywają kluczową rolę w edukacji i terapii osób z autyzmem. Powinni oni posiadać wykształcenie pedagogiczne, które jest podstawą do pracy wychowawczej oraz określania programu działań edukacyjnych.

Nauczyciele wspomagający są zobowiązani do wspierania uczniów ze spektrum autyzmu, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, zapewniając im nie tylko wsparcie edukacyjne ale i społeczne, co wymaga szerokiego zakresu działań i współpracy z różnymi podmiotami.

Otwartość, elastyczność, rozwijanie odporności i cierpliwości, oraz posiadanie wiedzy praktycznej są kluczowymi umiejętnościami dla nauczycieli wspomagających pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, zwłaszcza że relacje z tymi uczniami budują się stopniowo i wymagają szczególnego zaangażowania.

Indywidualne podejście do ucznia

W procesie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu kluczowe jest indywidualne podejście do ucznia, zarówno w domu, jak i w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dzieci z autyzmem uczące się w domu mogą korzystać z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie metodyki i treści nauczania do ich indywidualnych potrzeb.

Indywidualne podejście do ucznia z autyzmem pozwala dostosować tempo nauki do jego potrzeb oraz możliwości, a także wyeliminować rozpraszające elementy i zachować stałość, co zwiększa komfort i efektywność nauczania przedmiotu.

Kolejnym istotnym elementem jest nauczanie w naturalnym środowisku, na przykład podczas codziennych zakupów, co może być skuteczną techniką wspierającą indywidualną naukę i rozwój ucznia z autyzmem.

Współpraca z rodzicami

W procesie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu niezwykle ważne jest zaangażowanie i współpraca z rodziną. Współpraca z rodziną jest kluczowa w formułowaniu celów i efektywnej realizacji programu terapeutycznego i edukacyjnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z autyzmem.

Zaangażowanie rodziców w proces terapii, zwłaszcza w terapii pośredniczonej przez rodziców, może poprawić rozwój dziecka oraz jakość relacji dziecko-rodzic, zwłaszcza pod względem umiejętności komunikacyjnych i adaptacji społecznej.

Technologia w edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu

Współczesne technologie, takie jak aplikacje mobilne i technologie wideo, oferują ogromne możliwości w edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Aplikacje mobilne oferują duży potencjał w edukacji i terapii osób z autyzmem, co wynika z ich dostępności i różnorodności. Aplikacje najczęściej skupiają się na funkcjach wykonawczych, języku i rozrywce, natomiast rzadsze są te adresujące emocje i zarządzanie czasem.

Ważne jest, aby w procesie projektowania aplikacji doszło do współpracy między zespołami specjalistów, takich jak edukatorzy i programiści. Dzięki temu, aplikacje mogą być lepiej dostosowane do wymagań osób z autyzmem. Aplikacje dla osób z autyzmem powinny być oceniane pod kątem jakości treści, projektowania oraz aspektów pedagogicznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Modele wideo, jako technika ABA, wykorzystują filmy edukacyjne do nauczania umiejętności społecznych i komunikacji emocjonalnej.

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i terapeutów

Praca z osobami ze spektrum autyzmu może być wyzwaniem, ale istnieją praktyczne wskazówki, które mogą ułatwić ten proces. Na przykład, unikanie używania świetlówek oraz umieszczenie biurka ucznia blisko okna może zmniejszyć rozpraszanie uwagi.

Zachowanie stałej codziennej rutyny, z wyjątkami na specjalne okazje, wprowadza przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa. Pozwolenie na stanie zamiast siedzenia może ułatwić skupienie uwagi tym uczniom, którzy mają tendencję do kołysania się.

Ponadto, wykorzystywanie specyficznych zainteresowań dzieci, na przykład w nauczaniu matematyki, skutecznie podnosi motywację. Dzielenie skomplikowanych zadań na mniejsze części i ich dostosowywanie do zainteresowań uczniów pomaga w efektywnym nauczaniu.

Szkolenia i studia podyplomowe

Aby skutecznie pracować z osobami ze spektrum autyzmu, nauczyciele i terapeuci muszą stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, szczególnie w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, w Wyższej Szkole Humanistycznej i Ekonomicznej w Brzegu trwają 3 semestry i nie wymagają obrony pracy dyplomowej ani egzaminu końcowego, co jest korzystne dla wykonywania zawodu nauczyciela w zakresu pedagogiki specjalnej.

Grupę docelową stanowią pedagodzy i oligofrenopedagodzy z wyższym wykształceniem, w tym absolwent studiów podyplomowych, którzy posiadają przygotowania do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz przygotowanie pedagogiczne w obszarze szkolnictwa wyższego. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych do prowadzenia zajęć, proces rejestracji na studia podyplomowe jest możliwy do przeprowadzenia online, co ułatwia dostępność oraz wygodę dla zainteresowanych, mających na uwadze celem studiów podyplomowych. Wszystko to odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki.

Fundacja Pomocy Autism oferuje specjalistyczne szkolenia dla terapeutów pracujących z osobami z autyzmem, do których dostęp zapewniony jest za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej pomocautyzm.org.

Podsumowanie

Zrozumienie i skuteczne podejście do autyzmu to wyzwanie, które wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki nowoczesnym technologiom i metodologiom, edukacja i terapia osób z autyzmem stają się coraz bardziej skuteczne. Jest to korzystne zarówno dla osób z autyzmem, jak i dla ich rodzin, nauczycieli i terapeutów.

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie zajęcia dla dzieci że spektrum autyzmu?

Najlepszym rozwiązaniem dla dzieci ze spektrum autyzmu są zajęcia w placówce terapeutycznej, gdzie niewielkie grupy klasowe i kameralne wnętrza zapewniają komfort i opiekę specjalistów. Dzięki temu rozpoczęcie nauki jest łagodne i pozbawione nadmiernego stresu.

Jak leczyć spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu nie jest chorobą, ale zaburzeniem, dlatego nie ma sposobu na jego wyleczenie. Można natomiast zminimalizować skutki poprzez terapię behawioralną, muzykoterapię i terapię logopedyczną, oraz wesprzeć zarówno dziecko, jak i jego rodziców i opiekunów w procesie leczenia.

Co dają studia podyplomowe z autyzmu?

Studia podyplomowe z autyzmu umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, aby pracować z osobami ze spektrum autyzmu oraz uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane