Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Efektywne zarządzanie oświatą – klucz do sukcesu placówek edukacyjnych

Efektywne zarządzanie oświatą – klucz do sukcesu placówek edukacyjnych

Efektywne zarządzanie oświatą – klucz do sukcesu placówek edukacyjnych

Jak skutecznie zarządzać placówką oświatową w dzisiejszych czasach? Odkryj kluczowe strategie i studia podyplomowe, które wyposażą Cię w praktyczne umiejętności menedżerskie i przygotują do roli kierowniczej. Poznaj, czym jest zarządzanie oświatą i jakie kompetencje są najbardziej pożądane na tym stanowisku.

Najważniejsze Informacje

 • Efektywne zarządzanie oświatą wymaga systemu zarządzania przez cele (MBO), wykorzystującego cele SMART do podnoszenia jakości nauczania i efektywności operacyjnej placówek.
 • Studia podyplomowe z zarządzania oświatą dostarczają umiejętności potrzebnych do objęcia funkcji kierowniczych w edukacji, takich jak planowanie, organizacja i koordynacja, a program nauczania obejmuje przedmioty takie jak finanse i budżetowanie w oświacie czy przywództwo edukacyjne.
 • Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą mają szerokie perspektywy zawodowe, mogąc pełnić role dyrektorskie lub wicedyrektorskie w szkołach, czy zajmować stanowiska w kuratoriach i administracji publicznej zajmującej się edukacją.

Cele i wyzwania zarządzania oświatą

Ilustracja przedstawiająca system zarządzania przez cele (MBO) w placówkach oświatowych

Zarządzanie oświatą to nie tylko kwestia organizacji pracy szkoły. To również odpowiedzialność za jakość nauczania i rozwój uczniów. Kluczem do efektywnego zarządzania oświatą jest system zarządzania przez cele, znany jako MBO. Ten system wspiera wysokie standardy jakości i efektywność operacyjną, co przekłada się na poprawę jakości nauczania.

Cele w systemie MBO są wyznaczane według metody SMART, co zapewnia ich specyficzność, mierzalność, osiągalność, istotność i ograniczenie czasowe. Warto jednak zauważyć, że proces wdrożenia systemu MBO może być czasochłonny i wymagać początkowo określenia nowych zasad współpracy i zarządzania personelem w placówkach oświatowych.

Studia podyplomowe jako droga do kariery w zarządzaniu oświatą

Zdjęcie przedstawiające studentów na zajęciach studiów podyplomowych z zarządzania oświatą

Zarządzanie oświatą to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na rozwijanie swojej kariery. Studia podyplomowe z zarządzania oświatą są doskonałym wyborem dla osób, które chcą zdobyć niezbędne kompetencje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Są skierowane do osób z wyższym wykształceniem pracujących w placówkach edukacyjnych, które dążą do zdobycia dodatkowych kompetencji lub zmiany stanowiska pracy.

Uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają umiejętności:

 • planowania
 • organizacji
 • koordynacji
 • analityczne zdolności potrzebne do analizy danych edukacyjnych i strategii.

Dzięki tym umiejętnościom, absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych, w tym funkcji menedżerskich, otwierając drogę do awansu na wyższe stanowiska, w tym do objęcia roli dyrektora szkoły lub innej placówki edukacyjnej.

Studia podyplomowe dostosowują się do potrzeb słuchaczy – można je realizować online, co pozwala na połączenie pracy z dalszym kształceniem się w obszarze zarządzania oświatą.

Program studiów i przedmioty kluczowe

Ilustracja przedstawiająca program studiów podyplomowych z zarządzania oświatą

Do kluczowych przedmiotów programu należą:

 • “Finanse i budżetowanie w oświacie”
 • “Polityka edukacyjna”
 • “Przywództwo edukacyjne i psychologiczne podstawy zarządzania w szkole”
 • “Systemowe zarządzanie i administrowanie szkołą”
 • “Organizowanie procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się”
 • “Planowanie strategiczne i rozwój instytucji edukacyjnych”.

Studenci na kierunku zarządzanie oświatą studia zdobywają wiedzę i umiejętności do zarządzania placówkami oświatowymi, w tym planowania i monitorowania budżetów oraz rozumienia procesów tworzenia i wdrażania strategii rozwoju.

Rola dyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze

Zdjęcie przedstawiające dyrektora szkoły nadzorującego zajęcia w placówce oświatowej

Dyrektor szkoły pełni kluczową rolę w twórczego kierowania instytucją oświatową, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przewodniczącym rady pedagogicznej, odpowiada za poziom dydaktyczny i wychowawczy, a także zajmuje się nadzorem pedagogicznym i dysponowaniem środkami finansowymi szkoły.

Dyrektor szkoły, będąc jednym z dyrektorów szkół, odpowiedzialny jest za zatrudnianie, zwalnianie i ocenianie pracy nauczycieli oraz innych pracowników, a także może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeśli są niezgodne z prawem.

Dyrektor szkoły ma wiele obowiązków, w tym:

 • zapewnienie samorządnej pracy uczniów
 • pomaganie nauczycielom w ich doskonaleniu zawodowym
 • zapewnienie bezpiecznych warunków
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów w określonych przypadkach, we współpracy z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

W przypadku większych szkół, może być utworzone stanowisko wicedyrektora, co ułatwia dyrektorowi zarządzanie placówką oraz umożliwia rozwój na stanowisk kierowniczych.

Praktyki zawodowe i egzamin końcowy

Ilustracja przedstawiająca studenta podczas egzaminu końcowego na studiach podyplomowych

Celem praktyk zawodowych w ramach studiów podyplomowych z zarządzania oświatą jest przygotowanie studentów do pracy w systemie oświaty poprzez zdobycie praktycznych umiejętności. Ukończenie studiów podyplomowych wymaga od studentów zaliczenia 120 godzin praktyk w różnorodnych placówkach edukacyjnych.

Podczas praktyk, studenci realizują z góry określone zadania według dzienniczka praktyk i wykonują dodatkowe czynności zlecone przez opiekuna. Praktyki są oceniane przez uczelnianego koordynatora praktyk, przy czym praktyki mogą być obserwowane, co należy zaplanować minimum miesiąc wcześniej.

Ocena praktyk odbywa się przez opiekuna praktyk na podstawie dzienniczka praktyk oraz może być dodatkowo zatwierdzona przez koordynatora praktyk z uczelni. Słuchacze, którzy są już zatrudnieni w oświacie, mają możliwość zaliczenia części praktyki na podstawie odpowiednich dokumentów, co jest jednym z wymogów do ukończenia studiów podyplomowych.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów studiów podyplomowych

Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania oświatą ma szerokie perspektywy zawodowe. Może pracować jako dyrektor placówek edukacyjnych, wicedyrektor lub kierownik działu edukacyjnego w placówkach oświatowych. Oferty pracy dla absolwentów obejmują także stanowiska w kuratoriach oświaty oraz w szkołach publicznych i niepublicznych.

Absolwenci mają również możliwość podjęcia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w administracji państwowej, które zajmują się kwestiami edukacyjnymi.

Rekrutacja i opłaty za studia

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, kolejności zgłoszeń oraz wpłaty pierwszej raty, do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań programowych oraz zdobycie odpowiedniej liczby punktów ECTS.

Do rekrutacji wymagane są podanie o przyjęcie, klauzula informacyjna oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Współpraca z instytucjami oświatowymi

Studia podyplomowe, w tym oświatą studia podyplomowe, oferują uczestnikom studia podyplomowe zarządzanie, które obejmuje:

 • możliwość nawiązania kontaktów branżowych
 • współpracę z ekspertami z branży edukacyjnej
 • wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania oświatą.

Uczelnie wyższe, dzięki współpracy z wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych, pełnią ważną rolę w kształtowaniu poglądów na temat organizacji życia społecznego, wpływając na stabilność systemów wartościowe i ideowe.

Kompetencje niezbędne dla efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi

Kadr kierownicza w oświacie potrzebuje umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, w tym metodyk rekrutacji, selekcji, oceny pracowników oraz motywowania zespołu nauczycielskiego i administracyjnego. Do kluczowych kompetencji dyrektorów placówek oświatowych zalicza się:

 • umiejętności interpersonalne
 • zdolność do asertywnego komunikowania się
 • zarządzanie stresem
 • właściwe planowanie czasu
 • zdolności do coaching’u i mentoringu.

Kompetencje menedżerskie zdobyte podczas studiów podyplomowych z zarządzania oświatą mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych branżach i sektorach poza edukacją.

Podsumowanie

Podsumowując, studia podyplomowe z zarządzania oświatą są doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą rozwijać swoją karierę w oświacie. Wprowadzenie systemu zarządzania przez cele, zdobycie praktycznych umiejętności podczas praktyk zawodowych oraz nabycie szeregu kluczowych kompetencji, to tylko niektóre korzyści płynące z tych studiów. Pamiętaj, że edukacja to nie tylko nauczanie, ale również efektywne zarządzanie.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane