Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Jak szybko zdobyć wykształcenie pedagogiczne?

Jak szybko zdobyć wykształcenie pedagogiczne?

Wykształcenie pedagogiczne jest kluczowym wymogiem dla osób aspirujących do pracy w instytucjach oświatowych, szczególnie dla nauczycieli. Jego zdobycie otwiera drzwi do wielu ról związanych z opieką i edukacją młodzieży, co czyni przygotowanie pedagogiczne niezbędnym krokiem w rzeczywistości edukacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej szczegółowo określa wymagania dotyczące przygotowania pedagogicznego, które często obejmuje realizację co najmniej 270 godzin teoretycznych oraz nie mniej niż 150 godzin praktycznych w wybranej specjalizacji.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości szybkiego zdobycia wykształcenia pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych, które stanowią jedną z najbardziej efektywnych ścieżek. Oprócz tego, zostaną omówione metody, takie jak studia online, przygotowanie pedagogiczne 2 semestry online i egzamin eksternistyczny, które mogą okazać się rozwiązaniem dla osób posiadających już pewne doświadczenie. Artykuł zawiera kluczowe informacje, które pomogą w zdobyciu uprawnień pedagogicznych oraz wskaże, jak w krótkim czasie osiągnąć wymagane kwalifikacje.

Wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej

Aby zostać nauczycielem w Polsce, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego przygotowania pedagogicznego. Możliwe ścieżki edukacyjne to:

 • Ukończenie studiów wyższych w dziedzinie, którą chce się nauczać, a następnie zdobycie przygotowania pedagogicznego poprzez różne ścieżki, takie jak:
  • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki,
  • Kolegium pedagogiczne,
  • Specjalizacja pedagogiczna w trakcie studiów uniwersyteckich.
 • Wykorzystanie technologii w nauce, takich jak studia online, które mogą być elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta.
 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, która jest nową formą wsparcia wprowadzoną w 2017 roku dla dzieci w przedszkolu i szkole wymagających dostosowań w organizacji i procesie edukacji ze względu na trudności funkcjonalne. Aby zakwalifikować się do tej ścieżki, dziecko musi spełniać dwa warunki: być zdolnym do uczestnictwa w szkole, ale mieć trudności funkcjonalne związane ze stanem zdrowia oraz wymagać dostosowań do swoich potrzeb edukacyjnych. Ścieżka ta obejmuje zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne, z personalizowanym programem opartym na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwościach psychofizycznych.
 • Nauczanie indywidualne, zorganizowane dla uczniów, których stan zdrowia utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmujące realizację wszystkich obowiązkowych działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.

Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą zwrócić się o opinię na temat Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia do publicznego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej jest kluczowym krokiem, który powinien być dobrany do indywidualnych możliwości i aspiracji przyszłego nauczyciela.

Studia podyplomowe jako szybka ścieżka

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego stanowią szybką i wygodną metodę na zdobycie niezbędnych kwalifikacji. Oto kluczowe informacje dotyczące tej ścieżki:

 • Elastyczność i szybkość nauki: Dzięki studia online, kandydaci mogą ukończyć studia podyplomowe szybciej niż tradycyjne trzy semestry stacjonarne, co jest idealne dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania.
 • Dostępność z każdego miejsca: Uczestnicy mogą uczyć się z dowolnej lokalizacji, o ile mają dostęp do internetu, co zwiększa dostępność edukacji pedagogicznej dla szerszego grona odbiorców.
 • Reputacja uczelni: Wybierając renomowaną instytucję, taką jak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, kandydaci mają pewność, że otrzymają edukację wysokiej jakości, zgodną z aktualnymi przepisami edukacyjnymi.
 • Specjalizacje i kwalifikacje: Studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” są skierowane do osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach edukacyjnych, dostarczając niezbędnej wiedzy i uprawnień pedagogicznych do zostania dyrektorami lub wicedyrektorami.

Aby rozpocząć studia podyplomowe, kandydat musi spełnić następujące wymagania:

 1. Posiadanie wykształcenia wyższego (licencjat lub magister).
 2. Złożenie wymaganych dokumentów, takich jak dyplom ukończenia studiów wyższych, zdjęcie oraz dokument potwierdzający ewentualną zmianę nazwiska.

Studia te skupiają się na przygotowaniu do uzyskania przygotowania pedagogicznego, są one przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli przedszkolnych oraz innych osób związanych z opieką nad dziećmi w placówkach publicznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe.

Egzamin eksternistyczny – droga dla doświadczonych

Egzamin eksternistyczny to opcja dla osób z doświadczeniem, które chcą szybko uzyskać wykształcenie pedagogiczne. Oto kluczowe informacje na ten temat:

 • Dostępność egzaminów: Egzaminy eksternistyczne są dostępne na różnych poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych, średnich i zawodowych. Szczegółowe informacje na temat tych egzaminów można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która zawiera dane dotyczące egzaminów w różnych specjalnościach i na różnych poziomach edukacji.
 • Procedury egzaminacyjne:
  • Egzaminy odbywają się dwa razy do roku – w marcu i listopadzie.
  • Składają się z dwóch etapów: egzaminu pisemnego i ustnego.
  • Opłaty za egzamin są ustalane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i bazują na średnim wynagrodzeniu miesięcznym.
 • Wymagania:
  • Kandydaci muszą spełnić określone kryteria, takie jak ukończenie odpowiedniej liczby lat szkolnych lub zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.
  • Regulacje i opłaty za egzaminy edukacyjne dla studiów pedagogicznych są określone w Ustawie z dnia 1 października 1992 r.

Egzaminy eksternistyczne umożliwiają osobom powyżej 18 roku życia zdobycie certyfikatów lub dyplomów potwierdzających wykształcenie podstawowe, średnie oraz kwalifikacje zawodowe. Są one przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a wyniki oceniane są w oparciu o system punktowy. Dzięki temu, kandydaci mają możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych w sposób dostosowany do ich doświadczenia i potrzeb.

Wykorzystanie technologii w nauce

Wykorzystanie technologii w edukacji może znacząco uatrakcyjnić proces dydaktyczny i ułatwić przyswajanie wiedzy. Oto kilka przykładów zastosowania nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania:

 • Tablice interaktywne: Użycie tablic interaktywnych, znanych jako tablice interaktywne, może znacznie ułatwić i urozmaicić proces nauczania. Są one szczególnie przydatne w wizualizacji skomplikowanych koncepcji oraz angażowaniu uczniów w lekcje.
 • Druk 3DDrukarki 3D oferują możliwość tworzenia modeli i materiałów dydaktycznych, które mogą wzbogacić lekcje o praktyczny wymiar.
 • Platforma Moodle: Jest to system zarządzania nauką, który oferuje innowacyjne metody nauczania, testy samokontroli oraz natychmiastowe ocenianie. Szkolenia obejmują tworzenie kursów zdalnych oraz zaawansowany model ADDIE.
 • Technologia chmurowa: Umożliwia współdzielenie plików i współpracę bez konieczności korzystania z dokumentów papierowych. Szkolenia obejmują narzędzia oparte na chmurze i ich zastosowania.
 • Tworzenie stron internetowych: Może pomóc nauczycielom w zaangażowaniu uczniów i dostarczaniu dodatkowych materiałów. Szkolenia obejmują tworzenie stron internetowych przy użyciu darmowych systemów CMS.
 • Robotyka: Roboty mogą być wykorzystywane w różnych przedmiotach i aktywnościach. Szkolenia obejmują programowanie i wykorzystanie robotów w sali lekcyjnej.
 • Tablety w nauczaniu języków: Użycie tabletów może stworzyć angażujące doświadczenia w nauce języków. Szkolenia obejmują wykorzystanie tabletów i poszukiwanie edukacyjnych aplikacji.
 • Scratch: Język programowania, który pozwala uczniom tworzyć proste gry edukacyjne i animacje. Szkolenia obejmują wykorzystanie Scratcha w sali lekcyjnej i gamifikację.

Wykorzystanie tych narzędzi w edukacji wymaga odpowiedniego przygotowania pedagogicznego oraz znajomości ich możliwości. Dzięki temu nauczyciele mogą nie tylko uatrakcyjnić swoje lekcje, ale również zwiększyć efektywność procesu nauczania.

Zdobycie praktycznego doświadczenia

Zdobycie praktycznego doświadczenia w dziedzinie pedagogiki jest niezbędne dla studentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy oraz prezentowania swoich umiejętności potencjalnym pracodawcom. Oto kilka sposobów na zdobycie tego cennego doświadczenia:

 • Staże i praktyki: Uczestnictwo w programach stażowych i praktykach umożliwia aplikowanie zdobytej teoretycznie wiedzy w praktyce, co jest kluczowe dla rozwoju zawodowego. Szukając stażu, warto skorzystać z ofert kwalifikacje pedagogiczne, które często są dostępne na uczelniach czy w placówkach edukacyjnych.
 • Kursy i bootcampy: Specjalistyczne kursy oraz bootcampy to intensywne formy szkolenia, które mogą szybko podnieść kwalifikacje i umiejętności praktyczne.
 • Wolontariat: Zaangażowanie w wolontariat, zwłaszcza w organizacjach edukacyjnych lub opiekuńczych, pozwala na zdobywanie doświadczenia i rozwijanie sieci kontaktów zawodowych.

Studenci mogą napotkać wyzwania w poszukiwaniu praktycznego doświadczenia, takie jak trudności w znalezieniu odpowiednich możliwości czy równoważenie zobowiązań związanych ze studiami i pracą. Aby je pokonać, warto:

 1. Rozpocząć poszukiwania możliwości praktycznego doświadczenia wcześnie.
 2. Być proaktywnym i wytrwałym w aplikowaniu.
 3. Wykorzystać każdą możliwość do nauki i rozwoju.
 4. Szukać porady u nauczycieli, doradców zawodowych i profesjonalistów w branży.

wiele programów pedagogicznych oferuje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, co daje studentom szansę na zdobycie cennych umiejętności i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Podsumowanie

Znajomość różnorodnych ścieżek zdobycia wykształcenia pedagogicznego otwiera przyszłym nauczycielom wiele dróg do realizacji swoich zawodowych aspiracji. Wybór między tradycyjnymi studiami podyplomowymi,  czy egzaminem eksternistycznym powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz doświadczeniem. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest łączenie teorii z praktyką oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

W związku z tym, dobrze jest zastanowić się, jakie konkretne kwalifikacje będą najbardziej przydatne na rynku pracy i skierować swoje działania edukacyjne w tę stronę. Potrzeby edukacyjne współczesnego społeczeństwa nieustannie się zmieniają, dlatego też zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, gdzie znaleźć można dodatkowe materiały edukacyjne oraz aktualne informacje na temat egzaminów eksternistycznych dla nauczycieli, które mogą okazać się pomocne w realizacji planów zawodowych w branży pedagogicznej.

 

 

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane