Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Jak wybrać najlepsze logopedia studia podyplomowe dla Twojej kariery?

Jak wybrać najlepsze logopedia studia podyplomowe dla Twojej kariery?

Jak wybrać najlepsze logopedia studia podyplomowe dla Twojej kariery?

Poszukujesz “logopedia studia podyplomowe”, które najlepiej przygotują Cię do pracy jako logopeda? Oto kluczowe informacje o tym, jak wybrać program, który łączy solidną teorię z praktycznymi umiejętnościami, otwierając drzwi do satysfakcjonującej kariery w tej dziedzinie.

Najważniejsze Informacje

 • Interdyscyplinarny charakter kształcenia na studiach podyplomowych z logopedii obejmuje lingwistykę, psychologię, pedagogikę i medycynę, przygotowując do skutecznego zajmowania się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy.
 • Znacząca część programu studiów podyplomowych z logopedii stanowią praktyki zawodowe, które pozwalają na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w rzeczywistych placówkach.
 • Renoma uczelni, jakość programu nauczania, opłaty za studia i możliwości dofinansowania są kluczowymi kryteriami do rozważenia przy wyborze najlepszego kierunku studiów podyplomowych z logopedii.

Co to są studia podyplomowe z logopedii?

Studia podyplomowe z logopedii - kształcenie specjalistyczne

Studia podyplomowe z logopedii to specjalistyczne kształcenie, które przygotowuje do wykonywania zawodu logopedy. Logopeda jest ekspertem w dziedzinie mowy i komunikacji, który pomaga osobom w różnym wieku zdiagnozować i leczyć zaburzenia mowy.

Studia te, zatwierdzone przez ministra nauki i szkolnictwa, łączą wiedzę z takich dziedzin jak:

 • lingwistyka
 • psychologia
 • pedagogika
 • medycyna

Co jest kluczowe dla przygotowania specjalistów do pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji. W związku z tym, studia podyplomowe z logopedii są niezbędne dla kształcenia specjalistów zdolnych do diagnozowania i leczenia różnych zaburzeń mowy.

Absolwenci studiów podyplomowych z logopedii są wyposażeni w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne do skutecznego wykonywania zawodu logopedy. Te umiejętności są niezwykle istotne dla osób, które planują karierę w edukacji, służbie zdrowia, a także w prywatnej praktyce.

Kluczowe aspekty studiów logopedycznych

Kluczowe aspekty studiów logopedycznych obejmują interdyscyplinarny program nauczania, praktyki zawodowe oraz elastyczny czas trwania studiów.

Zrozumienie tych aspektów jest niezbędne do wyboru najlepszych studiów, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele zawodowe.

Program nauczania

Program nauczania - studia podyplomowe z logopedii

Program nauczania na studiach logopedycznych jest interdyscyplinarny i obejmuje teorię oraz praktyczne umiejętności z zakresu diagnozowania i terapii zaburzeń mowy. Wiedza ta jest niezbędna do skutecznego wykonywania zawodu logopedy. Program nauczania łączy wiedzę z takich dziedzin jak lingwistyka, językoznawstwo, psychologia, medycyna i pedagogika. Ponadto, program studiów obejmuje specjalistyczne tematy w logopedii, takie jak neurologopedia, audiologopedia, logopedia kliniczna, profilaktyka logopedyczna oraz warsztaty z emisji głosu. Dzięki temu bogatemu programowi nauczania, studenci mają możliwość zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu logopedy.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe - logopeda w pracy

Praktyki zawodowe są kluczowym elementem studiów logopedycznych. Umożliwiają one studentom przekształcenie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności, co jest niezbędne do skutecznego wykonywania zawodu logopedy.

Wybierając uczelnię, warto zwrócić uwagę na ofertę praktyk zawodowych. W praktykach zawodowych studenci uczą się obsługiwać specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny stosowany w logopedii. Praktyka zawodowa obejmuje takie elementy jak diagnoza logopedyczna, terapia zaburzeń mowy oraz neurologopedyczne działania diagnostyczne i terapeutyczne, w tym również terapii logopedycznej.

Praktyki zawodowe są zazwyczaj realizowane we współpracy z różnymi placówkami, w tym z placówkach oświatowych, takimi jak:

 • szkoły
 • przedszkola
 • szpitale
 • prywatne gabinety

Przebieg praktyk jest dokumentowany, a ich zaliczenie jest warunkiem ukończenia studiów.

Czas trwania studiów

Czas trwania studiów podyplomowych z logopedii

Czas trwania studiów podyplomowych z logopedii zależy od uczelni i programu studiów. Zazwyczaj trwają one od 2 do 4 semestrów.

W zależności od Twoich potrzeb, możesz wybrać studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia niestacjonarne są dostępne w trybie online, co umożliwia elastyczność w planowaniu czasu i pozwala łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi.

Ważnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze studiów, jest to, czy uczelnia oferuje możliwość skrócenia czasu trwania studiów dla osób, które już posiadają pewne kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie logopedii.

Kryteria wyboru uczelni oferujących studia podyplomowe z logopedii

Wybór odpowiedniej uczelni oferującej studia podyplomowe z logopedii to nie lada wyzwanie. Istnieje wiele czynników, które powinny być brane pod uwagę, takich jak:

 • renoma uczelni
 • program nauczania
 • opłaty za studia
 • poziom nauczania języka obcego oraz specjalistycznego języka angielskiego.

Renoma uczelni jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę w kontekście szkolnictwa wyższego, nauki i szkolnictwa wyższego. Przykładami uczelni, które otrzymały wysokie oceny za przygotowanie teoretyczne i praktyczne są:

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Program nauczania jest kolejnym kluczowym czynnikiem przy wyborze uczelni. Najlepsze uczelnie oferują programy nauczania, które łączą wiedzę z różnych dziedzin i zapewniają praktyczne doświadczenie, co jest istotne dla wykonywania zawodu nauczyciela. Opłaty za studia również mogą wpływać na wybór uczelni. Niektóre uczelnie oferują studia stacjonarne bezpłatnie, natomiast studia niestacjonarne mogą wymagać opłat.

Uprawnienia i możliwości zawodowe po ukończeniu studiów logopedycznych

Uprawnienia po ukończeniu studiów logopedycznych

Po ukończeniu studiów podyplomowych z logopedii, absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Ukończenie tych studiów umożliwia również zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest wydawany przez Polski Związek Logopedów i potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe.

Aby otrzymać Certyfikat Zawodowy Logopedy, kandydaci muszą posiadać tytuł magistra lub lekarza medycyny i pełne kwalifikacje zawodowe. Ponadto logopedzi z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym są uprawnieni do ubiegania się o ten certyfikat. Certyfikat ten jest ważny przez 5 lat i może być przedłużony, jeżeli logopeda aktywnie wykonywał zawód oraz podnosił swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z logopedii otwierają się przed absolwentami liczne możliwości zawodowe, w tym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Logopedzi, w tym nauczyciel logopeda, mogą pracować w różnych sektorach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy prywatna praktyka, w szerokim zakresie logopedii. Mogą diagnozować i terapować zaburzenia mowy, języka i połykania u osób w różnym wieku, od niemowląt do seniorów, oraz wspierać rozwój mowy dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych.

Ponadto prowadzenie prywatnej praktyki oraz kariera akademicka są innymi możliwościami rozwoju zawodowego dla logopedów.

Dofinansowanie i wsparcie finansowe na studia podyplomowe z logopedii

Studia podyplomowe z logopedii mogą być dla niektórych osób dużym wydatkiem. Dlatego warto znać możliwości dofinansowania i wsparcia finansowego na te studia. W Polsce osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu ‘Aktywny samorząd’.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów nauki na jeden semestr lub półrocze wynosi do 1.650 zł, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. Dofinansowanie może pokryć nie tylko opłaty za naukę, ale również koszty materiałów edukacyjnych i dojazdy. Wnioski o dofinansowanie należy składać w ustalonych terminach, zwykle na początku roku akademickiego. Samorząd powiatowy decyduje o przyznaniu wsparcia, a następnie środki są wypłacane po zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru lub potwierdzeniu uczęszczania na zajęcia.

Dofinansowanie to jest bardzo pomocne dla osób, które chciałyby podjąć studia podyplomowe z logopedii, ale mają ograniczone możliwości finansowe. Dzięki temu wsparciu, więcej osób ma szansę zdobyć kwalifikacje logopedy i pracować w tym satysfakcjonującym zawodzie.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe z logopedii

Proces rekrutacji na studia podyplomowe z logopedii może się różnić w zależności od uczelni. Jednak zasadniczo obejmuje on kilka etapów, takich jak zgłoszenie się przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów, rozmowę kwalifikacyjną oraz przedstawienie wymaganych dokumentów.

Studia podyplomowe z logopedii są skierowane do osób z dyplomem licencjackim lub magisterskim z pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych oraz dla praktykujących logopedów. Wymagania dotyczące przedmiotów maturalnych różnią się w zależności od uczelni, ale mogą obejmować biologię, chemię, historię, język obcy, język polski, wiedzę o społeczeństwie czy matematykę.

Harmonogram rekrutacji obejmuje:

 • Terminy rejestracji w systemie
 • Rozmowy kwalifikacyjne
 • Składanie dokumentów
 • Ogłaszanie wyników

Rekrutacja jest zamykana po osiągnięciu limitu miejsc, a zainteresowani mogą aplikować w kolejnym roku.

Status kandydata zmienia się z ‘kwalifikowany’ na ‘przyjęty’ po dopełnieniu formalności, takich jak złożenie ankiety w dziekanacie i przedstawienie oryginałów wymaganych dokumentów, w tym kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Porównanie uczelni oferujących studia podyplomowe z logopedii

Wybór uczelni oferującej studia podyplomowe z logopedii nie jest łatwym zadaniem. Jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, takich jak:

 • program nauczania
 • opłaty za studia
 • renoma uczelni
 • możliwości dofinansowania

Podsumowanie

Wybór odpowiednich studiów podyplomowych z logopedii jest kluczowy dla Twojej kariery zawodowej. Studia te oferują nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności, które są niezbędne do skutecznego wykonywania zawodu logopedy.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak wybrać najlepsze studia podyplomowe z logopedii dla Twojej kariery. Pamiętaj, że decyzja ta powinna być dobrze przemyślana i oparta na solidnym badaniu, abyś mógł maksymalnie wykorzystać swoje studia i osiągnąć swoje cele zawodowe.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy studia podyplomowe z logopedii dają uprawnienia?

Tak, studia podyplomowe z logopedii nadają uprawnienia zawodowe, pozwalając absolwentom otworzyć własną praktykę logopedyczną. Jednak nie będą one dawały uprawnień nauczycielskich.

Czy logopeda musi być magistrem?

Nie, logopeda nie musi być magistrem, ale musi mieć przygotowanie pedagogiczne do pracy. Może pracować zarówno po studiach licencjackich, jak i po studiach podyplomowych z logopedii.

Czy studia podyplomowe z logopedii są trudne?

Studia podyplomowe z logopedii wymagają sporo nauki, zwłaszcza jeśli oczekuje się zajęć praktycznych na początku. Trzeba dobrze poznać gramatykę języka polskiego.

Czy można zostać logopeda bez studiów?

Nie można zostać logopedą bez ukończenia studiów wyższych z zakresu logopedii. Studia te są konieczne, ponieważ logopedia wymaga szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki i rehabilitacji.

Czy studia podyplomowe z logopedii są dla każdego?

Studia podyplomowe z logopedii są skierowane do osób posiadających dyplom licencjacki, magisterski z pedagogiki, psychologii lub pokrewnych dziedzin oraz dla praktykujących logopedów.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane