Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Jak zdobyć dofinansowanie na studia z urzędu pracy?

Jak zdobyć dofinansowanie na studia z urzędu pracy?

Wprowadzenie

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę, wsparcie w postaci urząd pracy dofinansowania na studia stanowi nieocenioną pomoc dla osób pragnących rozwinąć swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki finansowaniu przez urząd pracy, studia – w tym kształcenie podyplomowe – mogą być dostępniejsze, co jest kluczowym czynnikiem w dążeniu do lepszej pozycji na rynku pracy. W Polsce, urzędy pracy oferują dofinansowanie do 100% kosztów studiów, nie przekraczając przy tym limitu równego trzykrotnej średniej krajowej płacy, otwierając nowe możliwości dla aspirujących profesjonalistów.

Artykuł ten służy jako kompleksowe źródło wiedzy na temat uzyskiwania wsparcia edukacyjnego z urzędu pracy, obejmując kryteria kwalifikacyjne, proces aplikacyjny oraz rodzaje dofinansowań. Od stypendium po dotacje z urzedu pracy – czytelnicy dowiedzą się, jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego i jakie obligacje wiążą się z przyjętymi środkami. Przybliżymy także inspirujące historie sukcesu, które mogą posłużyć za wzór i motywację.

Kryteria kwalifikacyjne

Aby uzyskać dofinansowanie na studia z urzędu pracy, kandydaci muszą spełnić określone warunki. Oto kluczowe kryteria kwalifikacyjne:

 1. Status bezrobotnego lub poszukującego pracy: Osoby ubiegające się o wsparcie muszą być zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukiwać pracy, co obejmuje również osoby w wieku 45 lat i starsze, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy.
 2. Kryteria dochodowe: Kandydaci powinni mieć niskie dochody lub spełniać wymogi edukacyjne dla danego kursu, co jest zgodne z warunkami określonymi przez urząd pracy.
 3. Ograniczenia prawne: Aplikanci nie mogą być skazani za przestępstwo finansowe w ciągu ostatnich dwóch lat ani odrzucić oferty pracy lub stażu z PUP w ciągu ostatniego roku.
 4. Jednorazowość aplikacji: W ciągu jednego roku kalendarzowego dofinansowanie może być przyznane tylko raz na jedną osobę, przy czym wnioskodawca nie może mieć żadnych zaległości wobec źródeł finansowania lub podlegać postępowaniu egzekucyjnemu.
 5. Uczelnie i instytuty: Studia podyplomowe, które kwalifikują się do finansowania, powinny być prowadzone przez uniwersytet, instytut Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i trwać co najmniej dwa semestry, prowadząc do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, co jest zgodne z warunkami finansowania.
 6. Przepisy regulujące: Dofinansowanie jest regulowane przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Spełnienie powyższych kryteriów pozwala na aplikowanie o dofinansowanie, które może pokryć do 100% kosztów studiów, nie przekraczając jednak 300% średniej krajowej płacy. Więcej informacji na temat warunków można znaleźć w zielonej linii oraz na stronie Polskiego Służby Zatrudnienia.

Proces aplikacyjny

Aby ubiegać się o dofinansowanie na studia z urzędu pracy, konieczne jest przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów. Proces ten wymaga od kandydatów zarejestrowania się jako bezrobotni lub poszukujący pracy oraz przedstawienia planu działania indywidualnego, który jest podstawą do podjęcia decyzji przez starostę. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Złożenie wniosku: Kandydaci muszą złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak zaświadczenie o bezrobociu, ewentualne koncesje czy zezwolenia (jeśli są wymagane), referencje od klientów lub kontrahentów, a także informacje o ewentualnych otrzymanych wcześniej pomocach de minimis, w lokalnym urzędzie pracy.
 2. Okres aplikacyjny: Pierwszy, a czasami jedyny, okres składania wniosków w roku zazwyczaj rozpoczyna się w drugiej połowie stycznia lub lutego, a cały proces decyzyjny zajmuje zazwyczaj od 2 do 3 tygodni.
 3. Wsparcie uczelni: Uczelnie wyższe mogą wspierać w procesie aplikacyjnym, co pozwala studentom skupić się na nauce. Uczelnia może pomóc w uzyskaniu wsparcia finansowego z urzędu pracy na studia podyplomowe, które mogą pokryć do 100% kosztów czesnego.
 4. Podpisanie umowy: W przypadku przyznania dofinansowania, podpisywana jest umowa określająca warunki finansowania między urzędem pracy a studentem.

  Podstawą prawną dla tego finansowania jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Proces ten jest szczegółowo opisany na stronie Polskiego Służby Zatrudnienia oraz zielonej linii, gdzie znajdują się niezbędne formularze i dodatkowe informacje.

Formy dofinansowania

W ramach wsparcia edukacyjnego, urząd pracy oferuje różnorodne formy dofinansowania, które umożliwiają osobom bezrobotnym podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe. Oto kluczowe informacje dotyczące dostępnych opcji finansowania:

 • Stypendium podczas studiów: Uczestnicy studiów podyplomowych mogą otrzymać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych przez cały okres trwania nauki.
 • Finansowanie wewnętrzne uczelni: Niektóre uczelnie oferują własne programy wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych, rozpatrując indywidualnie ich sytuację finansową i osobistą, co może obejmować zarówno dotacje z urzedu pracy, jak i inne formy pomocy.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): Fundusz ten zapewnia pomoc finansową na różne formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe i programy MBA, pokrywając do 80% kosztów, a dla mikroprzedsiębiorstw nawet do 100%. Pracodawcy mogą aplikować o finansowanie KFS na edukację i szkolenie swoich pracowników.

  Dofinansowanie z urzędu pracy na studia podyplomowe może pokrywać do 100% kosztów, nie przekraczając jednak trzykrotności średniej krajowej płacy. Warto zaznaczyć, że wsparcie to jest dostępne przez cały okres trwania studiów, a jeśli uczestnik podczas nauki rozpocznie pracę, przysługuje mu również dodatek na wypadek wypadku. Dofinansowanie to jest udzielane na podstawie dostępnego budżetu Funduszu Pracy oraz może przybierać formę pożyczki, która musi zostać spłacona w ciągu 6 lat.

Obligacje dla beneficjentów

Odbiorcy dofinansowania na studia podyplomowe z urzędu pracy muszą zrozumieć, że wsparcie to wiąże się z określonymi zobowiązaniami. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla utrzymania korzyści płynących z programu. Oto szczegóły dotyczące obowiązków beneficjentów:

 1. Umowa o dofinansowanie: Po przyznaniu wsparcia, beneficjent i urząd pracy podpisują umowę, która precyzuje warunki i zasady współpracy. Dokument ten określa, jakie działania są wymagane od uczestnika oraz jakie konsekwencje niesie za sobą niewywiązanie się z nich.
 2. Obowiązek zwrotu środków: W przypadku, gdy uczestnik nie ukończy studiów lub wycofa się z nich bez ważnego powodu, musi zwrócić otrzymane dofinansowanie. Jest to istotny element umowy, mający na celu zapewnienie, że środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Założenie działalności gospodarczej: Beneficjenci, którzy otrzymali grant, są zobowiązani do zarejestrowania swojej działalności w CEIDG oraz zabezpieczenia wymaganej gwarancji lub innej formy zabezpieczenia finansowego.
 4. Czas trwania finansowania: Dofinansowanie jest dostępne na cały okres studiów, co daje uczestnikom pewność wsparcia w czasie ich edukacji.
 5. Praca, nauka lub działalność gospodarcza w trakcie studiów: Uczestnicy, którzy w trakcie studiów rozpoczną pracę, dalszą naukę lub działalność gospodarczą, nadal mogą otrzymywać stypendium oraz są uprawnieni do ubezpieczenia od wypadków.

  Przyznane środki z urzędu pracy na studia podyplomowe są więc nie tylko formą wsparcia, ale również zobowiązaniem, które wymaga odpowiedzialności i zaangażowania ze strony beneficjentów.

Historie sukcesu

Wśród inspirujących historii sukcesu, które podkreślają znaczenie dofinansowania na studia z urzędu pracy, warto zwrócić uwagę na doświadczenie Pawła Putry. Jego determinacja w założeniu własnego biznesu Scandishop.pl, specjalizującego się w skandynawskich produktach, stała się możliwa dzięki grantowi z lokalnego urzędu pracy. Paweł wykorzystał takie narzędzia jak ePR, media społecznościowe oraz strategie e-marketingu, aby rozwinąć swoją działalność, co dowodzi, że z odpowiednim wsparciem, ambicją i innowacyjnością można osiągnąć znaczący sukces w biznesie.

 • Podkreślenie korzyści: Pracownicy mogą przekonać pracodawców do dofinansowania studiów, podkreślając korzyści płynące ze zwiększonej wiedzy i umiejętności w pracy.
 • Wsparcie uczelni: Niektóre instytucje edukacyjne oferują własne opcje finansowania dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, a także tych dotkniętych upadłością lub likwidacją firmy. Jest to istotne wsparcie, które może zdecydowanie ułatwić zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
 • Programy edukacyjne: Uczelnie takie jak IRE oferują szeroki zakres programów nauczania na poziomie licencjackim, magisterskim, w dziedzinach takich jak IT, psychologia, prawo oraz studia podyplomowe, które mogą potencjalnie skorzystać z takiego dofinansowania.

  Warto wspomnieć, że dofinansowanie z urzędu pracy na studia podyplomowe to nie tylko szansa na rozwój osobisty, ale także impuls dla ambitnych przedsiębiorców, którzy dzięki uzyskanym kwalifikacjom mogą z powodzeniem realizować swoje marzenia o prowadzeniu własnej działalności. Dzięki dostępnym programom wsparcia finansowego, takim jak granty z lokalnego urzędu pracy, możliwe jest pokrycie kosztów edukacji i zdobycie niezbędnych umiejętności, które przekładają się na sukces w świecie biznesu.

Podsumowanie

Podsumowując, dofinansowanie studiów z urzędu pracy jest szansą, która otwiera drzwi do rozwoju kwalifikacji i poszerzenia horyzontów zawodowych. Beneficjenci programu, którzy spełniają określone kryteria, mogą liczyć na pomoc finansową, która umożliwia nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także stwarza grunt do realnej zmiany w życiu zawodowym. Warto podkreślić, że takie wsparcie jest inwestycją w przyszłość, przynoszącą korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla całego rynku pracy.

Rozważający aplikację powinni pamiętać o ważności odpowiedzialnego korzystania z przyznanych środków oraz o obowiązkach, które wiążą się z dofinansowaniem. To dzięki determinacji, zaangażowaniu w naukę i wykorzystaniu dostępnych zasobów, możliwe jest osiąganie sukcesów podobnych do przedstawionych w artykule przypadków. Jeśli jesteś gotowy na podjęcie tego kroku w kierunku lepszej przyszłości, zapisz się już teraz, aby skorzystać z dostępnych możliwości dofinansowania studiów podyplomowych z urzędu pracy.

FAQs

Czy możliwe jest uzyskanie finansowania na studia przez urząd pracy?
Tak, osoba bezrobotna może otrzymać stypendium na studia podyplomowe w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych na czas uczestnictwa w programie studiów. O przyznanie takiego dofinansowania decyduje starosta na podstawie indywidualnego planu działania.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych?
Aby ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

W jaki sposób powinno się uzasadnić wniosek o dofinansowanie studiów?
Wniosek o dofinansowanie studiów powinien zawierać solidne uzasadnienie, które przekona urząd pracy o korzyściach płynących z inwestycji w rozwój zawodowy wnioskodawcy. Należy przedstawić argumenty wskazujące na pozytywne aspekty uczestnictwa w szkoleniu zarówno dla wnioskodawcy, jak i potencjalnego pracodawcy.

Czy osoba studiująca na studiach dziennych może uzyskać status bezrobotnego?
Nie, studenci uczący się w systemie stacjonarnym nie mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne. Studia dzienne uniemożliwiają podjęcie pełnoetatowej pracy, co jest wymogiem do uzyskania statusu osoby bezrobotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane