Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Kompleksowa edukacja i wspomaganie osób z autyzmem zespołem Aspergera – Metody i Strategie

Kompleksowa edukacja i wspomaganie osób z autyzmem zespołem Aspergera – Metody i Strategie

Kompleksowa edukacja i wspomaganie osób z autyzmem zespołem Aspergera – Metody i Strategie

Zastanawiasz się, jak efektywnie edukować i wspierać osoby z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera? W tym artykule przedstawiamy sprawdzone metody i strategie, które pomogą w dostosowaniu procesu nauczania do specyficznych potrzeb tych osób. Poznaj kluczowe podejścia i narzędzia, które ułatwią stwarzanie inkluzji edukacyjnej i społecznej, wspierając rozwój oraz samodzielność w kontekście “edukacja i wspomaganie osób z autyzmem zespołem aspergera”.

Najważniejsze Informacje

 • Indywidualne podejście do terapii oraz edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera jest kluczowe, a metoda TEACCH i terapia ABA są efektywne w modyfikacji zachowań i rozwoju umiejętności społecznych.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i integracji sensorycznej osób z autyzmem jest niezbędne dla ich samodzielności i integracji społecznej, co wymaga specjalistycznych technik nauczania oraz terapii.
 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej przygotowują specjalistów do skutecznego wsparcia osób z autyzmem, z naciskiem na wczesną interwencję diagnostyczno-terapeutyczną i integrację sensoryczną.

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Osoba prowadząca zajęcia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera często mają unikalne potrzeby edukacyjne i terapeutyczne. Istnieje szeroki wachlarz metod edukacyjnych dla tych osób, między innymi metody strukturalne, wizualne oraz związane z komunikacją. Kluczowe dla osób ze spektrum autyzmu jest stworzenie spersonalizowanego i przewidywalnego środowiska, co umożliwia metoda TEACCH.

Terapia ABA jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i skutecznych form terapii behawioralnej dla osób z autyzmem. Skupia się ona na naukach skutków i modyfikacji zachowania. Pozwala na systematyczną pracę nad umiejętnościami społecznymi, komunikacyjnymi oraz zachowaniami adaptacyjnymi.

Pedagogika specjalna

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Dzięki temu są przygotowani do profesjonalnej i skutecznej pomocy swoim podopiecznym. Studia te kładą podstawy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą.

Są one adresowane do pedagogów i oligofrenopedagogów z wykształceniem wyższym, którzy dążą do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy w obszarze edukacji i terapii osób z ASD, a także w sektorze szkolnictwa wyższego.

Metodyka kształcenia uczniów

W edukacji uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera kluczowe jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia. Dzięki temu proces przyswajania wiedzy i umiejętności jest bardziej efektywny.

Nauczyciele w trakcie wykonywania zawodu nauczyciela powinni stosować elastyczne metody pracy, aby dostosować proces nauczania do trudności, z jakimi może się borykać uczeń z autyzmem, takich jak brak koncentracji czy zakłócanie zajęć.

Terapia osób z zaburzeniami

Terapia integracji sensorycznej dla osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera stosuje się psychoterapię poznawczo-behawioralną, która pomaga w:

 • zmianie dysfunkcjonalnych przekonań
 • identyfikacji i skalowaniu emocji
 • opracowaniu empatii i mentalizacji
 • leczeniu niektórych zaburzeń współwystępujących, np. lękowych i depresyjnych.

Aktywność społeczności lokalnej, w tym tworzenie inkluzji społecznej i zawodowej, jest istotnym elementem wsparcia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera w ich integracji z otoczeniem.

Wspomaganie rozwoju zawodowego osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Osoba z autyzmem ucząca się umiejętności zawodowych

Zrozumienie i wspieranie rozwoju zawodowego osób z autyzmem i zespołem Aspergera jest kluczowe dla ich długoterminowego sukcesu i samodzielności. Wspomaganie ich rozwoju zawodowego ma na celu ułatwienie przejścia do dorosłości, co może obejmować zarówno wsparcie w rozwoju umiejętności niezbędnych do pracy, jak i pomaganie we wchodzeniu w interakcje społeczne. W ramach wspomagania osób z zespołem Aspergera, szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna odgrywa kluczową rolę w pomaganiu osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w zarządzaniu ich wrażliwościami sensorycznymi.

Nauczyciele mogą zastosować techniki uspokajające w klasie, aby wspierać uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym te z zespołem Aspergera, co poprawia ich koncentrację i uczestnictwo w zajęciach.

Dorosłość osób z autyzmem

Rodzina wspierająca dorosłą osobę z autyzmem

Osoby dorosłe z autyzmem mogą doświadczać nadmiernego obciążenia sensorycznego, trudności w rozumieniu wskazówek społecznych oraz problemów z regulacją emocjonalną, co wpływa na ich zdolność do uczestniczenia w typowych działaniach dorosłości osób.

Wykonanie funkcji egzekutywnych, takich jak organizowanie i planowanie, sprawia trudności wielu dorosłym osobom z autyzmem, utrudniając codzienne aktywności, takie jak zakupy czy zarządzanie harmonogramem.

Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem

Wsparcie rodziny jest kluczowym elementem w procesie edukacji i terapii dzieci z autyzmem. Teoria systemów rodzinnych podkreśla, że każda interwencja powinna uwzględniać równowagę całej rodziny, ponieważ zmiany wpływające na jednego członka rodziny mogą oddziaływać na cały system rodzinny.

Angażowanie rodziców w proces terapeutyczny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stało się głównym celem wielu programów od lat 80., co rozpoznaje rodziców jako partnerów w procesie terapeutycznym.

Studia podyplomowe związane z autyzmem i zespołem Aspergera

Zrozumienie autyzmu i zespołu Aspergera jest kluczowe dla wielu profesjonalistów, w tym nauczycieli, psychologów, logopedów i terapeutów.

Studia podyplomowe związane z autyzmem i zespołem Aspergera mogą dostarczyć cennych umiejętności i wiedzy, które pomogą im w ich pracy.

Program studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej oraz umiejętność planowania pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej z osobami ze spektrum ASD, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego specjalistów w tej dziedzinie.

Program studiów obejmuje:

 • diagnozę funkcjonalną osób ze spektrum autyzmu
 • metodykę nauczania na różnych etapach edukacyjnych
 • terapię psychopedagogiczną
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • problemy komunikacyjne
 • integrację sensoryczną.

Wymagania wstępne i rekrutacja

Studia podyplomowe są skierowane do osób takich jak:

 • nauczyciele
 • nauczyciele wspierający
 • pedagodzy
 • psychologowie
 • logopedzi
 • oraz innych specjalistów zainteresowanych pracą z osobami ze spektrum autyzmu.

Do rekrutacji na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Praktyczne aspekty pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera

Praca z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera może być wyjątkowo satysfakcjonująca, ale również pełna wyzwań. W tej sekcji omówimy praktyczne aspekty pracy z tymi osobami, od prowadzenia zajęć, przez diagnozowanie zaburzeń, po współpracę z rodzicami.

Prowadzenie zajęć

Prowadzenie zajęć z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera wymaga specjalistycznego podejścia. Uczniowie z zespołem Aspergera mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, dlatego pomocne jest używanie boksów edukacyjnych w celu zmniejszenia rozpraszających ich stymulów.

Włączanie obsesji ucznia na konkretny temat w inne przedmioty, przykładowo wykorzystanie zainteresowania filmami science fiction do połączeń z lekcjami języka angielskiego lub nauk przyrodniczych, może być korzystne w procesie edukacji.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wyzwaniem ze względu na brak medycznych testów, jak testy krwi; opiera się na badaniu historii rozwoju dziecka i zachowania.

Obecnie diagnoza ASD obejmuje kilka zaburzeń, które wcześniej były diagnozowane osobno, w tym autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe nie określone inaczej (PDD-NOS) i zespół Aspergera.

Współpraca z rodzicami

Rodzice powinni nawiązać współpracę z profesjonalistami opartą na wspólnych celach, wzajemnym szacunku i chęci negocjacji, co jest kluczowe dla skutecznego wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zaufanie, szacunek i otwarta komunikacja są kluczowymi elementami w kooperacyjnej relacji między rodzicami a profesjonalistami, co może prowadzić do lepszych wyników dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Podsumowanie

Podsumowując, edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera to temat o szerokim zakresie, który obejmuje wiele różnych metod i technik pracy. Celem jest nie tylko nauczanie, ale także wsparcie tych osób w ich codziennym funkcjonowaniu. Wiedza ta jest niezwykle cenna dla specjalistów pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, a także dla rodziców i opiekunów.

Najczęściej Zadawane Pytania

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane