Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Kompleksowe Podejście do Edukacji Specjalnej: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna w Praktyce

Kompleksowe Podejście do Edukacji Specjalnej: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna w Praktyce

Kompleksowe Podejście do Edukacji Specjalnej: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna w Praktyce

Szukasz informacji na temat “diagnoza i terapia pedagogiczna”? Ten artykuł zapewni Ci kompleksową wiedzę na temat tego, jak diagnoza pedagogiczna może pomóc w identyfikacji trudności w nauce i jaki jest proces terapii pedagogicznej, aby wspierać rozwój uczniów. Dowiesz się również, jakie szkolenia i kwalifikacje są potrzebne do zostania specjalistą w dziedzinie diagnoza i terapia pedagogiczna oraz jakie możliwości pracy oferuje to zawodowe wyzwanie.

Najważniejsze Informacje

 • Terapia pedagogiczna dostosowuje środowisko edukacyjne do unikalnych potrzeb uczniów z trudnościami w nauce, łącząc diagnozę pedagogiczną z interaktywnymi metodami terapeutycznymi.
 • Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oferują interdyscyplinarne i praktyczne przygotowanie do rozpoznawania, diagnozowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z potrzebami specjalnymi.
 • Posiadanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej jest wymogiem do pracy w zawodzie nauczyciela specjalisty i otwiera liczne możliwości zatrudnienia w ośrodkach edukacji specjalnej.

Rola diagnozy i terapii pedagogicznej

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Jak ważne jest dla naszej drogi życiowej, czy potrafimy czytać, pisać i liczyć, świadczą o tym codzienne doświadczenia. Ale co jeżeli te fundamentalne umiejętności są dla nas wyzwaniem? Tutaj na scenę wkracza terapia pedagogiczna. Ta dziedzina pedagogiki specjalnej skupia się na rozwiązaniu problemów uczniów związanych z nauką i dostosowaniu ich warunków życia, aby mogli osiągnąć pełnię swojego potencjału..

Na pierwszy rzut oka, terapia pedagogiczna może wydawać się skomplikowana. W końcu, jak można stworzyć środowisko, które jednocześnie wspiera rozwój intelektualny, psychologiczny i społeczny uczniów, mając na uwadze ich unikalne potrzeby?. To jest możliwe, ponieważ terapia pedagogiczna to nie tylko sztywne procedury, ale wszelkie interakcje zmierzające do poprawy sytuacji ucznia. To podejście, które uwzględnia zarówno dziecko, jak i jego środowisko jako kluczowe elementy terapii.

Diagnoza pedagogiczna

Oprócz tego, że jest punktem wyjścia do terapii pedagogicznej, diagnoza pedagogiczna jest nieodłączną częścią procesu nauczania. Wykorzystuje różne techniki, aby zidentyfikować konkretną problematykę ucznia i ustalić jej przyczyny. To nie tylko oznacza rozpoznanie, gdzie uczeń ma trudności, ale także zrozumienie, dlaczego te trudności występują.

Diagnoza pedagogiczna nie ogranicza się tylko do oceny umiejętności szkolnych dziecka, ale także obejmuje:

 • obserwację jego zachowania w różnych sytuacjach
 • dyskusje z dzieckiem
 • wywiady z rodzicami
 • analizę prac dziecka
 • testy diagnostyczne

Wszystko to ma na celu uzyskanie jak najpełniejszego obrazu sytuacji edukacyjnej dziecka.

Niezwykle ważna jest tutaj współpraca rodziców lub opiekunów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy dostarczają niezbędnych informacji o problemach dziecka oraz dotychczas stosowanych formach pomocy.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju uczniów, którzy mają problemy z nauką. Wykorzystuje metody dydaktyczne i wychowawcze, aby zająć się wszelkimi trudnościami, z jakimi mogą się borykać uczniowie, zarówno w zakresie nauki, jak i w zachowaniu. Celem terapii jest indukowanie pożądanych zmian w sferze psychoedukacyjnej uczniów.

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest jednym z kluczowych elementów terapii pedagogicznej. Obejmuje ona różne działania, takie jak stymulowanie i usprawnianie umiejętności pisania i czytania. Formy organizacyjne terapii pedagogicznej obejmują pracę indywidualną, dostosowaną do tempa i indywidualnego programu ucznia, oraz pracę grupową, opartą na zespole uczniów, który skupia się na wybranych problemach. W tym procesie, terapeuta odgrywa kluczową rolę, odpowiadając za ogólny rozwój dziecka i chroniąc go przed szkodliwymi wpływami.

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna jest dziedziną, której nie można nauczyć się z dnia na dzień. Wymaga formalnego wykształcenia i szkolenia, które zapewniają studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Te programy kształcenia oferują różnorodne specjalizacje, takie jak:

 • pedagogika zdolności i technologia informacyjna
 • edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja osób z uszkodzonym słuchem
 • pedagogika terapeutyczna
 • logopedia
 • wczesna interwencja w rozwoju dziecka.

Program studiów podyplomowych obejmuje szereg przedmiotów ogólnych, które zapewniają solidną bazę teoretyczną, a także przedmioty specjalistyczne skupiające się na kompensacji, korekcji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, wiele z tych programów studiów jest dostępnych w formie online, co jest wygodnym rozwiązaniem dla osób pracujących zawodowo i mieszkańców mniejszych miejscowości, umożliwiając naukę bez konieczności rezygnacji z obowiązków zawodowych czy przeprowadzki.

Zakres naukowy programu

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej zapewniają szeroki zakres naukowy. Program obejmuje kształcenie z zakresu:

 • medycyny
 • psychologii
 • pedagogiki ogólnej
 • pedagogiki specjalnej
 • rehabilitacji
 • terapii

Absolwenci zdobywają wiedzę na temat podstaw rozwoju człowieka, odchyleń fizjologicznych i społecznych, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego oraz dostępnych metod edukacji, rehabilitacji i terapii dla osób z niepełnosprawnościami i osób nieprzystosowanych społecznie.

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej mogą oferować kierunki specjalizacji takie jak:

 • strategie zachowań w edukacji
 • zaburzenia spektrum autyzmu
 • opóźnienia rozwojowe
 • wczesna edukacja specjalna
 • zaburzenia emocjonalne i behawioralne
 • trudności w uczeniu się

Co więcej, niektóre programy studiów wyróżniają się interdyscyplinarnym podejściem do edukacji specjalnej, dostarczając wiedzy teoretycznej i narzędzi do współpracy na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Umiejętności nabyte przez absolwentów

Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oferują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy terapeuty. Absolwenci są przygotowani do:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych, uwzględniających różnorodne strategie nauczania
 • opracowywania dostosowanych programów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami
 • prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych.

Bardzo istotne jest również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej umożliwiają efektywną komunikację, która jest kluczowa dla dostosowania instrukcji i programów nauczania do potrzeb uczniów z ograniczeniami komunikacyjnymi. Ponadto, zdobywanie wiedzy na temat technik zarządzania klasą, ustanawiania granic oraz stosowania pozytywnego wzmocnienia umożliwia absolwentom skuteczne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kompetencje zawodowe specjalisty terapii pedagogicznej

Specjalista terapii pedagogicznej musi posiadać szereg kluczowych kompetencji, które umożliwiają mu skuteczne wsparcie uczniów. Te kompetencje obejmują między innymi wrażliwość, otwartość i przyjacielskie nastawienie, które są kluczowe dla budowania skutecznych relacji z dziećmi i młodzieżą.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla terapeuty pedagogicznego w celu efektywnej wymiany informacji i wsparcia uczniów w ich rozwoju. Dodatkowo, specjalista musi umieć dostosować metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co wymaga elastyczności i zdolności do indywidualizacji podejścia.

W tym kontekście, zdobywanie wiedzy o pięciu podstawowych metodach terapii pedagogicznej, w tym:

 • technikach relaksacyjnych
 • metodach poprawiania funkcji percepcyjno-motorycznych
 • metodach poprawiania funkcji językowych
 • metodach poprawiania funkcji pamięciowych
 • metodach poprawiania funkcji koncentracji oraz umiejętności czytania i pisania

stanowi istotny aspekt kompetencji specjalisty.

Umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów uczniów

W pracy specjalisty terapii pedagogicznej kluczowe znaczenie ma umiejętność rozpoznawania i diagnozowania problemów uczniów. Diagnoza edukacyjna jest kluczowa w wykrywaniu luk w nauczaniu ucznia, które mogą wpływać nie tylko na jego wiedzę, ale także na sukces procesu nauczania-uczenia się.

Proces diagnozy edukacyjnej obejmuje identyfikację przyczyn trudności w nauce lub wyzwań edukacyjnych, co jest krytycznym krokiem w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej zdobywają umiejętności projektowania specjalnych programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.

Wczesna diagnoza edukacyjna pomaga w poprawnym rozumieniu materiału i redukuje przyszłe problemy z wynikami. Diagnoza edukacyjna opisuje wpływ zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych na funkcjonowanie ucznia w szkole i ocenia motywację do pracy oraz pokonywania trudności.

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest jednym z kluczowych zadań specjalisty terapii pedagogicznej. Zajęcia te mają na celu:

 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych
 • rozwijanie podstawowych umiejętności
 • zmianę postawy ucznia
 • poprawę motywacji do nauki

To jest szczególnie ważne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Specjalista terapii pedagogicznej stosuje w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych takie metody jak gry dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne czy techniki pracy z tekstem, sprzyjające komunikacji i rozwojowi umiejętności społecznych. Terapeuta w edukacji korekcyjnej kieruje się zasadami przyjaznej pomocy, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa dzieci, dostosowywania treści do potrzeb dziecka, różnorodności metod i form pracy, gradacji trudności oraz spójności i ciągłości interwencji psychoterapeutycznej.

Dostosowanie metod nauczania do zidentyfikowanych problemów uczenia się obejmuje:

 • doradztwo uczniowski
 • nauczanie remediacyjne
 • terapię fizyczną i psychiczną
 • przeformułowywanie metod dydaktycznych

To wymaga precyzyjnej identyfikacji i izolacji indywidualnych umiejętności koniecznych do sukcesu w danej dziedzinie, w tym umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej pracy oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych.

Współpraca z innymi specjalistami

Praca specjalisty terapii pedagogicznej nie jest pracą samotną. Współpraca z innymi specjalistami jest kluczowym elementem skutecznej terapii pedagogicznej. Interdyscyplinarna diagnoza opracowana przez zespół różnych specjalistów jest szczególnie korzystna w terapii edukacyjnej.

Zarówno w diagnozie, jak i w samej terapii, specjalista terapii pedagogicznej musi ściśle współpracować z innymi specjalistami, takimi jak logopedzi czy psycholodzy. Ta współpraca jest kluczowa w tworzeniu spójnych planów wspierania rozwoju uczniów. Specjalista terapii pedagogicznej współpracuje również z rodzicami i nauczycielami dziecka w celu tworzenia skutecznych planów terapeutycznych i edukacyjnych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jako klucz do kariery

Posiadanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej to nie tylko dowód zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale także klucz do otwarcia drzwi do kariery w tej dziedzinie. Świadectwo to znacząco zwiększa szanse na zatrudnienie w placówkach specjalizujących się w opiece i wsparciu dzieci z zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi.

Kwalifikacje zawodowe

Od 1 września 2022 r. w Polsce obowiązują nowe standardy kwalifikacji nauczycieli specjalistów, które mają na celu zwiększenie liczby wykwalifikowanych nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w tym nauczycieli terapii pedagogicznej, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r., obowiązujące w szkołach publicznych jak i niepublicznych. W sprawie standardu kształcenia przygotowującego nauczycieli specjalistów oraz wykonywania zawodu nauczyciela, warto zwrócić uwagę na wymagania dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Absolwenci studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej otrzymują tytuł nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej/pedagoga specjalnego, co jest potwierdzeniem ich kwalifikacji do pracy w zawodzie. Kompetencje zawodowe specjalisty terapii pedagogicznej wymagają znajomości prawa oświatowego i przepisów dotyczących edukacji specjalnej.

Możliwości zatrudnienia

Specjaliści terapii pedagogicznej są poszukiwani w wielu różnych instytucjach, od przedszkoli i szkół, po poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Osoby z kwalifikacjami w terapii pedagogicznej posiadają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia w różnych środowiskach wspierających edukację i rozwój.

Studia z zakresu terapii pedagogicznej przygotowują do pracy w różnorodnych placówkach oświatowych, takich jak:

 • integracyjne przedszkola
 • szkoły podstawowe i średnie
 • ośrodki edukacji specjalnej
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

Absolwenci z zakresu terapii pedagogicznej, a także z zakresu pedagogiki specjalnej, są poszukiwani w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie mogą udzielać wsparcia dzieciom z specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, będąc pedagogów szkolnych.

Podsumowanie

Edukacja specjalna to nie tylko nauka, ale także wsparcie dla uczniów, którzy zmagają się z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi. Terapia pedagogiczna odgrywa tu kluczową rolę, pomagając dzieciom przekształcić te wyzwania w możliwości. Specjaliści terapii pedagogicznej wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, aby dostosować edukację do indywidualnych potrzeb uczniów, co pozwala im osiągnąć pełnię swojego potencjału.

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oferują nie tylko możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy w tej dziedzinie, ale także otwierają drzwi do licznych możliwości zawodowych. W pracy specjalisty terapii pedagogicznej kluczowe są umiejętności komunikacyjne, zdolność do rozpoznawania i diagnozowania problemów uczniów, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

Najczęściej Zadawane Pytania

Co można robić po diagnozie i terapii pedagogicznej?

Po zakończeniu diagnozy i terapii pedagogicznej można podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych.

Na czym polega diagnoza pedagogiczna?

Diagnoza pedagogiczna polega na procesie zbierania informacji o zachowaniach dziecka w relacji do zachowań pożądanych, oceniając je na tle sytuacji wychowawczych związanych głównie z uczeniem się i kontaktami społecznymi.

Czym się różni diagnoza od terapii?

Diagnoza to ustalenie problemu i podstawa do dalszych działań, natomiast terapia pozwala na wyeliminowanie problemów rozwojowych i wsparcie dziecka we wszystkich obszarach edukacyjnych i wychowawczych.

Jakie uprawnienia daje terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna daje kompetencje pedagoga do diagnozy i prowadzenia terapii pedagogicznej, umożliwiając podejmowanie zabiegów profilaktycznych, wspomagających i terapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Co dają studia podyplomowe z terapii pedagogicznej?

Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej umożliwiają zdobycie kwalifikacji do prowadzenia samodzielnej terapii i diagnozy dzieci i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz pracy w ośrodkach terapeutycznych. Dają możliwość zatrudnienia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane