Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Kompleksowe przygotowanie pedagogiczne – Twój przewodnik po studiach podyplomowych online

Kompleksowe przygotowanie pedagogiczne – Twój przewodnik po studiach podyplomowych online

Kompleksowe przygotowanie pedagogiczne – Twój przewodnik po studiach podyplomowych online

Zastanawiasz się, jak zostać nauczycielem? Kluczowe jest przygotowanie pedagogiczne, które możesz zdobyć przez studia podyplomowe. W tym artykule pokażemy, jakie kroki musisz podjąć aby uzyskać te kwalifikacje i jakie możliwości zawodowe one otwierają.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy na różnych etapach edukacyjnych i są dostępne dla absolwentów studiów wyższych, oferując wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
 • Aby ukończyć studia podyplomowe, konieczne jest odbycie praktyki pedagogicznej liczącej co najmniej 150 godzin, która daje praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela, w tym samodzielne projektowanie i prowadzenie zajęć.
 • Zakończenie studiów podyplomowych online daje możliwość pracy w oświacie na różnych stanowiskach edukacyjnych oraz potencjalnych korzyści finansowych i zawodowych dzięki podwyższeniu kwalifikacji pedagogicznych.

Rozwój kwalifikacji pedagogicznych przez studia podyplomowe

Nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami w szkole podstawowej

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego pełnią kluczową rolę w przygotowaniu do pracy w placówkach oświatowych. Dzięki nim możemy inwestować w swój rozwój osobisty i zawodowy, zdobywając niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela.

W trakcie studiów podyplomowych, zgodnie z wytycznymi ministra nauki i szkolnictwa, rozwijamy kompetencje w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki szczegółowej, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zawodowemu nauczycieli. To inwestycja, która przynosi korzyści nie tylko nam, ale przede wszystkim naszym przyszłym uczniom.

Dzięki zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych na studiach podyplomowych, zdobywamy uprawnienia do pracy w różnych etapach edukacyjnych, takich jak:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe, w tym w szkole podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowe, w tym w szkole ponadpodstawowej
 • inne placówki edukacyjne

To otwiera przed nami szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Podstawowe informacje o programie przygotowania pedagogicznego

Program studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego obejmuje:

 • pedagogikę ogólną
 • psychologię
 • dydaktykę
 • etykę zawodu nauczyciela

To kompleksowe przygotowanie do zawodu, które pozwoli Ci na efektywne prowadzenie zajęć i zapewnienie uczniom najwyższej jakości edukacji w szkolnictwie wyższym, szczególnie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego, a także w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych, z obowiązkową minimalną liczbą 270 godzin z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. To intensywny okres nauki, ale również niewycenione doświadczenie, które zdecydowanie wpłynie na Twoje kompetencje jako nauczyciela.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zarówno I jak i II stopnia. Pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie uzyskują osoby z wykształceniem II stopnia. Studia podyplomowe są prowadzone w formie niestacjonarnej i w systemie blended learning, dostosowanym do potrzeb osób pracujących. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje bez rezygnacji z obecnej pracy.

Jakie są wymagania wobec kandydatów?

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe. To podstawowy warunek, który pozwoli Ci rozpocząć swoją przygodę z edukacją i przygotować się do zawodu nauczyciela.

Zatem, jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych i marzysz o pracy w oświacie, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego są dla Ciebie doskonałym wyborem. Rozpocznij swoją drogę do spełnienia zawodowego już dziś.

Praktyczna nauka zawodu – praktyki pedagogiczne

Nauczyciel asystuje uczniowi w praktyce pedagogicznej

Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do ukończenia studiów podyplomowych. To kluczowy element przygotowania do zawodu nauczyciela, który pozwala na praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć.

Ukończenie kursu pedagogicznego online jest niezbędne do zatrudniania praktykantów. To przestrzeń, w której możemy dobrać odpowiednie metody nauczania oraz planować prace dydaktyczno-wychowawcze. Przygotowanie pedagogiczne online daje nam możliwość do praktycznej nauki zawodu bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy czy innych obowiązków.

Wymogi dotyczące praktyk

Nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami w szkole ponadpodstawowej

Praktyki pedagogiczne w ramach studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego winny trwać nie mniej niż 150 godzin. To czas, który pozwoli Ci na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz zdobycie doświadczenia w pracy z uczniami.

Głównymi celami praktyk pedagogicznych są:

 • przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela
 • aktywne uczestnictwo w życiu placówki edukacyjnej
 • rozwój umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia zajęć oraz diagnozowania i planowania działań edukacyjnych w oparciu o potrzeby rozwojowe dzieci

To nieocenione doświadczenie, które pozwoli Ci na lepsze zrozumienie pracy nauczyciela i potrzeb uczniów.

Dokumentacja praktyk

Do zaliczenia praktyki pedagogicznej konieczne jest przedstawienie dokumentacji formalnej, w tym porozumienia o organizacji praktyk, ramowego programu praktyki oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk. To formalny dowód na to, że zrealizowałeś wszystkie wymagania programu studiów.

Portfolio studenta, składające się z opracowanych wyników obserwacji, autorskich scenariuszy zajęć oraz refleksji, jest również brane pod uwagę przy ocenie praktyki pedagogicznej. Arkusze obserwacji oraz szablony planu zajęć studenci uzyskują bezpośrednio w placówce, w której odbywają praktykę pedagogiczną. To nie tylko formalny dokument, ale również dowód na twoją aktywność i zaangażowanie w proces praktycznej nauki zawodu.

Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy oraz prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. To dokument, który otwiera przed Tobą drzwi do świata oświaty i pozwala na rozpoczęcie profesjonalnej kariery nauczyciela.

Studia podyplomowe, będące częścią nauki i szkolnictwa wyższego, pozwalają na doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktualizację wiedzy z zakresu nowych technologii, a także zrozumienie i promowanie różnorodności w procesie uczenia. To nie tylko podniesienie swoich kwalifikacji, ale również ciągłe doskonalenie się jako nauczyciel.

Absolwenci mają możliwość objęcia ról liderów w edukacji, takich jak dyrektor szkoły czy doradca edukacyjny. Nauczyciele z tytułem magistra często zaliczani są do wyższej grupy wynagrodzeń, co przyczynia się do ich lepszych zarobków. Dodatkowo mogą spełniać wymogi licensji poprzez punkty edukacyjne zdobywane w trakcie studiów. Studia podyplomowe to więc nie tylko inwestycja w Twoją wiedzę, ale również sposób na poprawę Twojej sytuacji finansowej.

Procedura rekrutacyjna i administracyjna

Studenci składają dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe

Aby zostać studentem studiów podyplomowych ‘Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć’, kandydat musi:

 1. Zarejestrować się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK).
 2. Przejść przez szybki i prosty proces rejestracji.
 3. Rozpocząć swoją przygodę z edukacją.

Rejestracja na studia podyplomowe rozpoczyna się 5 lipca 2023 r. i trwa do 26 stycznia 2024 r., chyba że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany. Do złożenia w procesie rekrutacji wymagane są:

 • wydrukowany kwestionariusz zgłoszeniowy z IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • jedno zdjęcie
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (jeśli miała miejsce).

Kolejność złożenia dokumentów oraz wpłata pierwszej raty czesnego są decydujące przy przyjęciu na studia. Ważne jest, aby złożyć dokumenty i opłacić czesne na czas. Dlatego warto jak najszybciej dopełnić wszystkich formalności.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów

Absolwenci studiów podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym mogą rozpocząć pracę w oświacie jako nauczyciele, jeśli posiadają także ukończone studia przedmiotowe zgodne z programem nauczania danego szkolnego przedmiotu. To otwiera przed Tobą drzwi do świata edukacji i pozwala na rozpoczęcie profesjonalnej kariery nauczyciela.

Posiadając kwalifikacje pedagogiczne, absolwenci mają możliwość pracy w różnych typach szkół, od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, aż do szkół wyższych, co otwiera drogę do stabilnej kariery zawodowej. To daje Ci możliwość wyboru miejsca pracy, które najlepiej spełnia Twoje oczekiwania i pasje.

Oprócz pracy w szkołach, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • trenerzy w klubach sportowych
 • psychologowie szkolni
 • doradcy zawodowi
 • pracownicy ośrodków kolonijnych
 • opiekunowie kolonii wakacyjnych
 • nauczyciele wspomagający

To pokazuje, jak wiele możliwości daje ukończenie studiów podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym.

Dlaczego warto wybrać przygotowanie pedagogiczne online?

Nauczyciel uczestniczy w lekcji online z uczniami

Nauka w trybie online jest elastyczna, co pozwala studentom na samodzielne wyznaczanie czasu nauki i lepsze przyswajanie wiedzy, dzięki czemu można dostosować edukację do indywidualnych potrzeb i ograniczonego czasu. Studia podyplomowe online to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pogodzić naukę z innymi obowiązkami.

Kursy pedagogiczne online dostępne są w szerokim zakresie tematów, od nowoczesnych metod nauczania, przez wykorzystanie technologii w edukacji, po specjalistyczne kwalifikacje takie jak logopedia czy terapia zajęciowa. To pozwala na indywidualne dostosowanie programu studiów do Twoich zainteresowań i planów zawodowych.

Studia podyplomowe i kursy online umożliwiają naukę bez rezygnacji z pełnoetatowej pracy zawodowej, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących już w oświacie i potrzebujących podnieść swoje kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne online sprzyja efektywnej współpracy pomiędzy praktykantami a instytucją edukacyjną, co może przyczynić się do rozwijania długoterminowych zawodowych relacji.

Podsumowanie

Podsumowując, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego to doskonała inwestycja w Twoją przyszłość zawodową. Pozwalają na zdobycie niezbędnych kwalifikacji do pracy w oświacie, doskonalenie umiejętności dydaktycznych i możliwość awansu zawodowego.

W dobie cyfryzacji edukacji, studia podyplomowe online to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć, bez konieczności rezygnacji z aktualnej pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym nauczycielem, czy doświadczonym profesjonalistą, studia podyplomowe z pewnością przyczynią się do Twojego rozwoju zawodowego.

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak szybko zdobyć przygotowanie pedagogiczne?

Najszybszym sposobem na zdobycie przygotowania pedagogicznego jest ukończenie studiów podyplomowych w trybie online, co umożliwia szybki proces nauki i połączenie wysokiej jakości kształcenia z oszczędnością czasu.

Co to znaczy mieć przygotowanie pedagogiczne?

Mieć przygotowanie pedagogiczne oznacza posiadanie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologii, pedagogiki i dydaktyki, nauczanych w wymiarze co najmniej 270 godzin w połączeniu z kierunkiem kształcenia.

Po jakich kierunkach ma się przygotowanie pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne można zdobyć poprzez ukończenie studiów wyższych w kierunkach przedmiotowych i pedagogicznych lub poprzez studia na kierunkach pedagogicznych. Umożliwia to uzyskanie kwalifikacji do pracy w oświacie.

Jak sprawdzić czy ma się przygotowanie pedagogiczne?

Aby sprawdzić, czy posiada się przygotowanie pedagogiczne, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z uczelnią, a następnie poprosić o odpowiednie zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane