Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Kompleksowy przewodnik: Neurologopedia studia podyplomowe dla profesjonalistów.

Kompleksowy przewodnik: Neurologopedia studia podyplomowe dla profesjonalistów.

Kompleksowy przewodnik: Neurologopedia studia podyplomowe dla profesjonalistów.

Zastanawiasz się, jak rozwinąć swoją karierę w logopedii i specjalizować się w pomocy pacjentom z zaburzeniami mowy neurologicznego pochodzenia? Neurologopedia studia podyplomowe to ścieżka, która pozwala pogłębić wiedzę i zdobyć niezbędne umiejętności. W tym artykule przedstawiamy kluczowe informacje o programach dostępnych w Polsce, wymaganiach rekrutacyjnych, metodach nauczania oraz korzyściach, jakie niesie ze sobą ten kierunek kształcenia.

Najważniejsze Informacje

 • Neurologopedia jest specjalizacją logopedii skoncentrowaną na diagnozie i terapii neurologicznych zaburzeń mowy, wymagającą współpracy między dyscyplinarną z innymi specjalistami medycznymi.
 • Studia podyplomowe z neurologopedii są oferowane zarówno stacjonarnie, jak i online na wielu uczelniach w Polsce, oferując elastyczność i różne możliwości finansowania, w tym dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • Program studiów podyplomowych obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne z zakresu neuropsychologii i neurobiologii, jak i praktyczne w placówkach służby zdrowia, przygotowując do pracy w różnych instytucjach medycznych, oświatowych i rehabilitacyjnych.

Co to jest neurologopedia?

Osoba prowadząca terapię neurologopedyczną z dzieckiem. Neurologopedia studia podyplomowe

Neurologopedia to specjalizacja w logopedii, która koncentruje się na diagnozowaniu i terapii neurologicznych zaburzeniach mowy spowodowanych dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopedzi posiadają specjalistyczną wiedzę na temat neuroanatomii i neurofizjologii, opracowują diagnozy neurologopedyczne i prowadzą terapię osobom z zaburzeniami mowy o etiologii neurologicznej, będąc specjalistami w zakresu neurologopedii, czyli specjalnością logopedyczną.

Mogą pracować w różnorodnych instytucjach medycznych i rehabilitacyjnych, a ich zadania często wiążą się z interdyscyplinarną współpracą z neurologami, psychiatrami i innymi specjalistami w celu kompleksowej opieki nad pacjentem. Głównym celem terapii neurologopedycznej jest poprawa zdolności komunikacyjnych osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami mowy, takimi jak afazja czy dysartria.

Kierunki studiów podyplomowych z neurologopedii

Sala wykładowa na studiach podyplomowych z neurologopedii. Neurologopedia studia podyplomowe

Studia podyplomowe z neurologopedii są niezwykle wartościowe dla osób pragnących specjalizować się w tej dziedzinie oraz dążących do uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy. Pomagają doskonalić wiedzę teoretyczną dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej.

Uczelnie oferujące studia podyplomowe z neurologopedii

Logo uczelni oferującej studia podyplomowe z neurologopedii. Neurologopedia studia podyplomowe

Formy kształcenia: stacjonarne czy online?

Kandydaci mają możliwość wyboru między studiami w formie stacjonarnej z zjazdami a studiami online, co pozwala na dopasowanie formy kształcenia do indywidualnych preferencji i warunków życiowych. Co więcej, dostępne są opcje dofinansowania studiów podyplomowych z neurologopedii prowadzonych online, co umożliwia obniżenie kosztów kształcenia.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe z neurologopedii

Rekrutacja na studia podyplomowe z neurologopedii. Neurologopedia studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe z neurologopedii obejmuje rejestrację w systemie, opłatę rekrutacyjną oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Limit przyjęć wynosi od 21 do 60 osób, z możliwością wpisania dodatkowych 30 kandydatów na listę rezerwową.

Wymogi dla kandydatów

Na studia podyplomowe z neurologopedii mogą aplikować osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów II stopnia z kwalifikacjami logopedy lub dyplom ukończenia studiów II stopnia i świadectwo ukończenia studiów logopedycznych. Po zakończeniu studiów podyplomowych, uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Istnieje dolny i górny limit przyjęć na studia, wynoszący odpowiednio 21 i 40 osób.

Sposoby finansowania studiów

Dofinansowanie do studiów podyplomowych z neurologopedii może pochodzić z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), oferującego pomoc materialną na szkolenia i studia podyplomowe w celu podnoszenia kwalifikacji. Aby ubiegać się o środki z KFS, konieczne jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz uzyskanie zgody pracodawcy na dofinansowanie.

Program studiów i praktyczne aspekty kształcenia

Program studiów podyplomowych z neurologopedii obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak:

 • neuropsychologia
 • neurobiologia
 • afazja
 • neurorehabilitacja

Zajęcia praktyczne odbywają się w różnych placówkach służby zdrowia oraz innych ustawieniach opieki zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne mają na celu przygotowanie studentów do praktycznej pracy logopedy poprzez naukę na temat badań neurologopedycznych, neurobiologii, afazji oraz neurorehabilitacji w zakresie logopedii.

Podczas zajęć na studiach podyplomowych z neurologopedii omawiane są różnorodne zagadnienia. Dotyczą one neuropsychologii dziecka i dorosłego, problemów komunikacji językowej osób z uszkodzeniami OUN, zaburzenia mowy oraz metody komunikacji pozawerbalnej.

Zajęcia praktyczne i staż

Zajęcia praktyczne i wymaganego przepisami stażu w neurologopedii mają na celu trenowanie studentów w ocenianiu, formułowaniu, rozwijaniu i testowaniu hipotez dla postępu naukowego i technologicznego.

Celem praktyk jest również wyposażenie studentów w umiejętności i postawy potrzebne do praktyki klinicznej w dziedzinach takich jak Neuropsychologia Kliniczna i Neurologia Dziecięca.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów podyplomowych z neurologopedii

Absolwent studiów podyplomowych z neurologopedii pracujący z dzieckiem. Neurologopedia studia podyplomowe

Absolwenci studiów podyplomowych z neurologopedii mogą znaleźć zatrudnienie w szeregu różnorodnych placówek. Potencjalne miejsca pracy dla neurologopedów to:

 • placówki oświatowe takie jak przedszkola i szkoły specjalne
 • ośrodki opieki zdrowotnej
 • poradnie specjalistyczne
 • ośrodki wczesnej interwencji
 • prywatna praktyka.

Podsumowanie

Studia podyplomowe z neurologopedii oferują solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy. Dostępne na wielu uczelniach w kraju, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, stanowią wartościowy dodatek do kwalifikacji każdego logopedy.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy logopeda i neurologopeda to to samo?

Nie, logopeda i neurologopeda to dwie różne specjalizacje. Logopeda zajmuje się terapią różnorodnych zaburzeń mowy, podczas gdy neurologopeda ma dodatkową specjalizację neurologopedyczną, pomagając osobom z dysfunkcjami o podłożu neurologicznym.

Czy studia online są legalne?

Tak, studia podyplomowe online są legalne i posiadają taką samą wartość jak studia tradycyjne. Mają wiele zalet, takich jak elastyczność czasowa i zdobyta wiedza może przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej.

Czy studia podyplomowe mogą być online?

Tak, studia podyplomowe mogą być prowadzone online, co umożliwia zdobywanie wiedzy i kształcenie się na wysokim poziomie przez internet.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane