Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Kształcenie specjalistów: Spektrum autyzmu studia podyplomowe – ścieżka do profesjonalnej terapii

Kształcenie specjalistów: Spektrum autyzmu studia podyplomowe – ścieżka do profesjonalnej terapii

Kształcenie specjalistów: Spektrum autyzmu studia podyplomowe – ścieżka do profesjonalnej terapii

Szukasz szczegółów na temat jak pomóc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Spektrum autyzmu studia podyplomowe to specjalistyczne kształcenie dla nauczycieli, psychologów i terapeutów, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze edukacji specjalnej i terapii. W tym artykule dowiesz się, jakie kwalifikacje można zdobyć, jak wygląda program i czego wymaga rynek pracy od specjalistów w tej dziedzinie.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z zakresu spektrum autyzmu są intensywnym programem obejmującym zarówno teorię, jak i praktykę, przygotowującym uczestników do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami autystycznymi.
 • Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają kwalifikacje nauczyciela wspomagającego, co umożliwia im pracę w różnorodnych placówkach edukacyjnych i spełnia wymogi formalne ustawione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Kandydaci na studia podyplomowe muszą przejść proces rekrutacyjny i dostarczyć zestaw wymaganych dokumentów, a perspektywy zawodowe po ukończeniu programu są obiecujące ze względu na wzrost zapotrzebowania na specjalistów od zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Specyfika studiów podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu

Osoba prowadząca zajęcia z osobami ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej

Studia podyplomowe autyzm to intensywny program trwający 13 miesięcy, obejmujący szeroki zakres tematów związanych ze spektrum autyzmu. Zawiera on 390 godzin wykładów, 180 godzin praktyk oraz 60 godzin zajęć w formie e-learningu, rozłożonych na trzy semestry. Celem tych studiów jest poszerzenie wiedzy o specyfice rozwoju osób z autyzmem i wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej. Słuchacze zdobywają dogłębną wiedzę z diagnostyki w pedagogice specjalnej, elementów psychologii klinicznej i psychopatologii oraz diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Program jest dostępny dla nauczycieli i psychologów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w pracy z osobami autystycznymi lub niepełnosprawnymi. W ramach studiów podyplomowych uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne, takie jak wsparcie rodzin i pokonywanie trudności w placówkach oświatowych. Kursy podyplomowe są kierowane do osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym, które nie posiadają specjalizacji w pedagogice specjalnej – pedagogów, nauczycieli, terapeutów, pracowników przedszkoli i szkół.

Kwalifikacje zawodowe po ukończeniu studiów

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu pozwala na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wspomagającego w różnych placówkach edukacyjnych. Program jest zgodny z przepisami prawa i standardami kształcenia przygotowującymi do zawodu nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, natomiast absolwenci studiów magisterskich lub jednolitych będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych z kształceniem specjalnym.

Nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem powinien posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej. Absolwenci zdobywają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz terapii psychopedagogicznej po ukończeniu studiów podyplomowych. Uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów na wzorze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co potwierdza jakość i poziom kształcenia oraz uprawnień zawodowych zdobytych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Metody nauczania i praktyczne aspekty edukacji

 

Na studiach podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu korzysta się z różnorodnych metod nauczania, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Program łączy:

 • wykłady
 • warsztaty
 • ćwiczenia
 • e-learning

Uwzględniając 330 godzin lekcji dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. W ramach kształcenia, absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym, co pozwala na efektywniejszą pomoc i wsparcie w procesie edukacji.

Na studiach nauczane są specyficzne metody terapeutyczne takie jak:

 • metoda Felicji Affolter
 • Analiza Zachowania Stosowana (ABA)
 • Intervencja Rozwoju Relacji (RDI)
 • Terapia Integracji Sensorycznej

Te metody są ważnym elementem pracy zespołowej w terapii osób z autyzmem. Zajęcia online prowadzone są synchronicznie za pomocą platform takich jak MS Teams, co sprzyja interakcji na żywo z wykładowcami i innymi uczestnikami.

Zastosowanie nabytej wiedzy w różnych środowiskach edukacyjnych

Nauczyciel wspomagający ucznia ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu znajduje zastosowanie w różnych środowiskach edukacyjnych. Absolwenci kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej uzyskują kwalifikacje do pracy w przedszkolach, wszystkich typach szkół oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający.

W ramach studiów podyplomowych uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, co jest przygotowaniem do późniejszej pracy w środowiskach takich jak szkoły specjalne i oddziały specjalne, gdzie istotne jest doświadczenie w prowadzenia zajęć oraz nauczania przedmiotu. W tej sprawie standardu kształcenia przygotowującego, warto zwrócić uwagę na jakość i efektywność procesu edukacyjnego.

Rozwój kompetencji i współpraca z innymi specjalistami

Praca z osobami z autyzmem wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętności współpracy z innymi specjalistami, takimi jak terapia osób z zaburzeniami. Interdyscyplinarna współpraca jest kluczowa w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu z uwagi na złożoną symptomatologię i częste współwystępujące schorzenia wymagające różnorodnych dyscyplin zawodowych.

Dla sukcesu interprofesjonalnej współpracy niezbędne jest budowanie wzajemnego zaufania, szacunku i pewności między członkami zespołu oraz częsta komunikacja przy użyciu wspólnego języka wolnego od żargonu.

Komunikacja z rodziną i wsparcie rodziny dziecka

Współpraca z rodziną jest nieodłącznym elementem pracy z osobami z autyzmem. Zaangażowanie rodziny w proces terapeutyczny dziecka z ASD jest kluczowe, co obejmuje wspólne podejmowanie decyzji i szacunek dla wartości, preferencji oraz potrzeb klienta.

W ramach kształcenia na studiach podyplomowych uczymy się również specjalistycznych technik komunikacyjnych, które umożliwiają skuteczne wsparcie rodzin.

Współpraca z innymi specjalistami

Studia podyplomowe z zakresu spektrum autyzmu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności współpracy z innymi specjalistami. W zespole interdyscyplinarnym specjaliści działają w ramach swojej kompetencji, jednocześnie doceniając wkład i wiedzę pozostałych członków zespołu.

Program studiów włącza elementy, które uczą metod współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi, wspierając interdyscyplinarny charakter procesu wychowania i terapii.

Proces rekrutacji i wymagane dokumenty

Decyzja o podjęciu studiów podyplomowych to pierwszy krok dla absolwentów studiów wyższych. Kolejnym jest proces rekrutacji w instytut studiów podyplomowych. Termin składania dokumentów i szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego oraz program studiów podyplomowych są zazwyczaj ogłaszane przez uczelnie na ich stronach internetowych lub w systemach internetowej rejestracji kandydatów (IRK), w tym również w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych.

Do aplikacji na studia podyplomowe potrzebne są różne dokumenty. Wymagane są:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • dowód wpłaty wpisowego (o ile jest wymagane)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Aby dokonać rejestracji w systemie IRK, kandydat musi założyć osobiste konto rejestracyjne, wypełnić dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia oraz wybrać kierunek studiów podyplomowych. Kandydaci na studia podyplomowe z zakresu autyzmu są informowani indywidualnie o wynikach rekrutacji pocztą e-mail lub telefonicznie.

Perspektywy zawodowe i rynek pracy

Wykres przedstawiający prognozowany wzrost zapotrzebowania na specjalistów edukacji specjalnej

Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu autyzmu? Oczekuje się, że zapotrzebowanie na specjalistów edukacji specjalnej, w tym specjalizujących się w autyzmie, wzrośnie o 8% od 2020 do 2030 roku. Specjaliści od zaburzeń ze spektrum autyzmu często znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowych jako nauczyciele, terapeuci szkolni lub asystenci uczniów, a także w ośrodkach mieszkalnych, gdzie prowadzą warsztaty rozwijające umiejętności oraz sesje terapeutyczne.

Specjaliści z zakresu autyzmu przeprowadzają oceny, aby ustalić stopień zaburzeń, dostarczają wsparcie edukacyjne, współpracują z innym personelem i tworzą indywidualne plany opieki. Medianie wynagrodzenie dla nauczycieli edukacji specjalnej, w tym specjalistów od autyzmu, wynosiło 61,500 dolarów amerykańskich w 2020 roku, z różnicami w zależności od miejsca pracy.

Sylwetka absolwenta – kompetencje i możliwości

Jaka jest sylwetka absolwenta studiów podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu? Studia podyplomowe koncentrują się na przygotowaniu specjalistów zdolnych do praktycznej pracy z dziećmi o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju, co jest wspierane licznymi przykładami z praktyki pedagogicznej.

W ramach kształcenia, absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym, co pozwala na efektywniejszą pomoc i wsparcie w procesie edukacji. Absolwenci kierunku Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej uzyskują kwalifikacje do pracy w przedszkolach, wszystkich typach szkół oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający.

Podsumowanie

Podsumowując, studia podyplomowe z zakresu spektrum autyzmu to doskonała inwestycja w rozwój zawodowy. Pozwalają nie tylko poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, ale również zdobyć cenne kwalifikacje, które są coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy. Pamiętajmy, że edukacja to klucz do zrozumienia i pomocy osobom z autyzmem.

Najczęściej Zadawane Pytania

Co dają studia podyplomowe z autyzmu?

Studia podyplomowe z autyzmu zwiększają kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz umożliwiają podejmowanie działań terapeutycznych i edukacyjnych. Pozwalają również zdobyć wiedzę i umiejętności do wspomagania rodzin osób z autyzmem.

Jaka jest różnica między autyzmem a spektrum autyzmu?

Różnica między autyzmem a spektrum autyzmu polega na zakresie objawów i stopnia funkcjonowania osób dotkniętych tymi zaburzeniami. Spektrum autyzmu jest bardziej adekwatnym określeniem ze względu na zróżnicowane symptomy u osób z autyzmem.

Jakie studia do pracy z dzieckiem autystycznym?

Do pracy z dzieckiem autystycznym zaleca się ukończenie studiów z zakresu pedagogiki specjalnej lub innej specjalności, a także odbycie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w tej dziedzinie. To pozwoli na właściwe przygotowanie do pracy z takimi dziećmi.

Jak zostać terapeutą dzieci z autyzmem?

Aby zostać terapeutą dzieci z autyzmem, można rozważyć ukończenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University. Ukończenie takich studiów daje uprawnienia do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane