Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Kwalifikacje Terapeuty Pedagogicznego w Obszarze Edukacji

Kwalifikacje Terapeuty Pedagogicznego w Obszarze Edukacji

W dzisiejszym systemie edukacyjnym coraz większe znaczenie ma rola terapeuty pedagogicznego. Osoby te posiadają specjalistyczne kwalifikacje, które umożliwiają im udzielanie pomocy dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań szkoły. Terapeuci pedagogiczni są niezwykle istotnym elementem procesu nauczania i wychowania, ponieważ pomagają uczniom w rozwijaniu ich potencjału psychofizycznego.

Diagnoza Pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym przez terapeutów pedagogicznych. Jej celem jest identyfikacja indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia oraz przyczyn jego sukcesów lub trudności w nauce. Przez dokładną analizę przyczyn trudności w uczeniu się, diagnoza pedagogiczna pozwala ustalić odpowiednie metody i strategie edukacyjne dla danego ucznia. Dodatkowo, diagnoza pedagogiczna umożliwia ocenę poziomu wiedzy i umiejętności ucznia w porównaniu do wymagań programowych na danym etapie nauki.

Terapia Pedagogiczna

Po przeprowadzeniu diagnozy pedagogicznej, terapeuta pedagogiczny ma za zadanie opracować plan terapeutyczny, który ma na celu eliminację przyczyn i objawów utrudniających naukę uczniowi. Terapia pedagogiczna polega na stosowaniu specjalnych działań, które mają poprawić postawę ucznia i jego motywację do nauki. Poprzez działania stymulacyjno-usprawniające i korekcyjno-kompensacyjne, terapeuta pedagogiczny dąży do usprawnienia funkcji psychomotorycznych, które mają kluczowe znaczenie podczas nauki pisania i czytania.

Ważnym aspektem terapii pedagogicznej jest współpraca z rodzicami ucznia oraz nauczycielami. Terapeuta pedagogiczny działając we współpracy z innymi specjalistami, może osiągnąć lepsze efekty terapeutyczne. Dzięki tej współpracy możliwe jest monitorowanie postępów ucznia oraz dostosowywanie strategii terapeutycznych w trakcie procesu edukacyjnego.

Kwalifikacje Terapeuty Pedagogicznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ubiegająca się o stanowisko terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach musi spełniać określone kwalifikacje. Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymagane kwalifikacje to:

  1. Ukończenie studiów w zakresie terapii pedagogicznej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

lub

  1. Ukończenie studiów na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, oraz ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej, oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Studia Podyplomowe w Terapii Pedagogicznej

Dla osób zainteresowanych karierą terapeuty pedagogicznego, studia podyplomowe w terapii pedagogicznej stanowią doskonałą opcję. Takie studia umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Studia podyplomowe w terapii pedagogicznej obejmują szeroki zakres tematyczny, w tym diagnozowanie trudności edukacyjnych, opracowywanie planów terapeutycznych, stosowanie odpowiednich metod i technik terapeutycznych, oraz współpracę z innymi specjalistami.

Jednym z renomowanych instytutów oferujących studia podyplomowe w terapii pedagogicznej jest Instytut Rozwoju Edukacji. Program studiów został opracowany z myślą o osobach zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia terapii pedagogicznej. Studia podyplomowe są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii i terapii.

Zadania Terapeuty Pedagogicznego

Terapeuta pedagogiczny pełni wiele istotnych zadań w szkole i placówkach edukacyjnych. Oto niektóre z zadań, które można powierzyć terapeucie pedagogicznemu:

  1. Prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
  2. Opracowywanie planów terapeutycznych dla uczniów i monitorowanie ich postępów.
  3. Współpraca z nauczycielami w zakresie dostosowania programów nauczania i metod dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów.
  4. Udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego uczniom oraz ich rodzicom.
  5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej i adaptacji programów nauczania.

Podsumowanie

Terapia pedagogiczna odgrywa coraz większą rolę w systemie edukacyjnym. Terapeuci pedagogiczni posiadają specjalistyczne kwalifikacje, które umożliwiają im udzielanie pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce. Diagnoza pedagogiczna i terapia pedagogiczna stanowią kluczowe narzędzia w pracy terapeuty pedagogicznego. Osoby zainteresowane pracą w tym obszarze mogą zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności poprzez ukończenie studiów podyplomowych w terapii pedagogicznej. Działalność terapeuty pedagogicznego obejmuje wiele zadań, które mają na celu wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i pomaganie im w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane