Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Logopedia po licencjacie – Twój przewodnik po studiach podyplomowych

Logopedia po licencjacie – Twój przewodnik po studiach podyplomowych

Logopedia po licencjacie – Twój przewodnik po studiach podyplomowych

Zakończyłeś licencjat i myślisz o logopedii jako o swojej przyszłej ścieżce kariery? Studia podyplomowe z logopedii, czyli “logopedia po licencjacie”, to nie tylko poszerzenie Twoich kompetencji, ale również cenny atut na rynku pracy, który umożliwia pracę z pacjentami w różnym wieku i z różnymi problemami komunikacyjnymi. Dowiedz się, jakie kroki musisz podjąć, aby stać się specjalistą w tym poważanym zawodzie.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z logopedii są dostępne dla posiadaczy licencjatu lub wyższego oraz dają niezbędne kwalifikacje do pracy w różnych środowiskach medycznych, edukacyjnych i prywatnej praktyki.
 • Program studiów podyplomowych koncentruje się na rozwoju umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych, z możliwością specjalizacji w terapii logopedycznej oraz profilaktyce zaburzeń mowy.
 • Rynek pracy dla logopedów charakteryzuje się rosnącym zapotrzebowaniem, co zapewnia silne bezpieczeństwo zatrudnienia i perspektywy rozwoju kariery.

Studia podyplomowe z logopedii po licencjacie: Co warto wiedzieć?

Kierunku logopedia

Studia podyplomowe z logopedii są przeznaczone dla osób, które już zdobyły wykształcenie wyższe na poziomie licencjata. Szczególnie doceniają je absolwenci kierunków takich jak pedagogika, psychologia czy filologia, którzy chcą zasilić swoje kompetencje i rozszerzyć pole działania. Program studiów podyplomowych jest tak skonstruowany, aby umożliwić zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logopedii.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy logopedy z różnymi grupami pacjentów oraz rozwój umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych. Niektóre uczelnie oferują studia podyplomowe w trybie online lub zaocznie, co umożliwia pogodzenie nauki z pracą zawodową. To doskonała opcja dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, nie rezygnując z obecnej ścieżki zawodowej.

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe z logopedii są dostępne dla osób posiadających dyplom licencjata, ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia, w szczególności dla absolwentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, filologicznych, aktorskich, dziennikarskich, medycznych, nauk o zdrowiu, fizjoterapii i pielęgniarstwa. To oznacza, że niezależnie od tego, czy jesteś licencjatem pedagogiki, psychologii, filologii czy medycyny, masz szansę na rozpoczęcie studiów podyplomowych z logopedii.

Kandydaci na studia podyplomowe z logopedii powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć, a także mieć nienaganną wymowę. To oznacza, że studia podyplomowe z logopedii nie są tylko dla tych, którzy już pracują jako logopedzi. Jeśli masz dyplom licencjata i chcesz rozszerzyć swoje umiejętności, to studia podyplomowe z logopedii to doskonała opcja dla Ciebie.

Cele studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z logopedii ogólnej i klinicznej mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w dziedzinie kształtowania i korekcji mowy oraz komunikacji, zapewniając wszechstronne wykształcenie w obszarze pracy logopedycznej z różnymi grupami wiekowymi. To oznacza, że niezależnie od tego, czy zamierzasz pracować z dziećmi, dorosłymi czy seniorami, studia podyplomowe z logopedii zapewnią Ci niezbędne umiejętności i wiedzę.

Program kształcenia na studiach podyplomowych z logopedii kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji społecznych, takich jak etyka i kultura pracy, co jest kluczowe dla profesjonalnego i odpowiedzialnego działania w zawodzie logopedy. Jednym z celów studiów podyplomowych z logopedii jest poszerzanie wiedzy na temat patologii językowych oraz rozwijanie umiejętności diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, co wpływa na efektywność działań terapeutycznych.

Studia podyplomowe a praktyka zawodowa logopedy

Studia podyplomowe a praktyka zawodowa logopedy

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, w tym pracy jako nauczyciel logopeda w różnych środowiskach edukacyjnych i opieki zdrowotnej, co jest częścią wykonywania zawodu nauczyciela. To oznacza, że po ukończeniu studiów podyplomowych z logopedii, będziesz mógł pracować w:

 • szkołach
 • placówkach oświatowych
 • ośrodkach zdrowia
 • szpitalach
 • poradniach

Absolwenci studiów podyplomowych oraz studiów pierwszego stopnia i ii stopnia mają możliwość pracy nie tylko w szkołach, ale także w szpitalach, poradniach, a także w praktyce prywatnej, z czym wiąże się elastyczność planowania własnej kariery. Wyższe kwalifikacje zdobyte w ramach studiów podyplomowych często przekładają się na większe zarobki oraz mniejsze ryzyko bezrobocia w porównaniu do osób posiadających jedynie stopień licencjata. Warto zwrócić uwagę na kod zawodu, który może wpłynąć na dostępność różnych miejsc pracy.

Prognozy zatrudnienia dla logopedów pokazują znaczący wzrost zapotrzebowania na ten zawód, co sugeruje silne bezpieczeństwo zatrudnienia oraz możliwości awansu kariery.

Praca w ośrodkach zdrowia, szpitalach, poradniach

Logopedzi z kwalifikacjami podyplomowymi mogą pracować w szerokim zakresie instytucji medycznych, co oferuje różnorodne środowiska pracy w zakresie patologii mowy. To oznacza, że możesz pracować w różnych typach placówek, od szpitali i klinik po prywatne praktyki.

Absolwenci programów podyplomowych z logopedii mają szansę pracy z zróżnicowanymi grupami pacjentów w placówkach medycznych, w tym z dziećmi, dorosłymi po urazach oraz starszymi osobami. 38% certyfikowanych logopedów jest zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej, z czego szpitale stanowią największych pracodawców, co dowodzi znaczenia tych środowisk pracowniczych dla logopedów.

Praca w szkolnictwie i placówkach oświatowych

Logopedzi w placówkach edukacyjnych wspierają dzieci i młodzież w osiąganiu pełnego potencjału komunikacyjnego i edukacyjnego. W pracy szkolnej, logopedzi ściśle współpracują z innymi profesjonalistami edukacyjnymi w zakresie szkolenia dotyczącego rozpoznawania i reagowania na potrzeby związane z mową, językiem oraz komunikacją (SLCN).

Specjaliści logopedii doradzają w zakresie zmian w środowisku edukacyjnym dla optymalizacji rozwoju komunikacji, tworząc ‘przyjazne dla komunikacji’ ustawienia. Zadaniem logopedów oraz nauczyciela logopedy jest również praca z uczniami, w tym z osobami z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami (SEND), która może odbywać się zarówno w klasie, jak i poprzez pracę grupową lub indywidualne sesje.

Specjalizacje w ramach studiów podyplomowych z logopedii

Specjalizacje w ramach studiów podyplomowych z logopedii

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie logopedii posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i różnicowaniu zaburzeń mowy, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnej praktyki zawodowej. Logopedia jest kierunkiem naukowym, który choć częściowo powiązany z pedagogiką, rozwija się dynamicznie, co przekłada się na ciągle ewoluujące i specjalizowane kierunki studiów podyplomowych.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Studia podyplomowe z terapii logopedycznej przygotowują do diagnozy i leczenia różnorakich zaburzeń mowy, wykorzystując wiedzę z:

 • neuropsychologii
 • pedagogiki
 • psychologii
 • medycyny
 • lingwistyki

To oznacza, że po ukończeniu tej specjalizacji, będziesz miał wszystkie niezbędne narzędzia, aby skutecznie diagnozować i leczyć zaburzenia mowy.

Specjalizacja z terapii logopedycznej na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty takie jak neuropsychologia i foniatria, które są istotne dla diagnozowania i leczenia zaburzeń mowy. Kursy mają na celu rozwijanie umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji.

Praktyki obejmują różne aspekty pracy logopedycznej, w tym terapię afazji, dyslalii, surdologopedii i diagnozę logopedyczną, oraz działania logopedy wczesnej interwencji.

Profilaktyka zaburzeń mowy

Profilaktyka zaburzeń mowy obejmuje działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu problemów z mową oraz promowanie zdrowego rozwoju komunikacyjnego od najmłodszych lat. Jest to szczególnie ważne w kontekście pracy z dziećmi, u których wczesne wykrycie i interwencja mogą zapobiec długotrwałym problemom z mową w przyszłości.

Znaczenie profilaktyki zaburzeń mowy wynika z tego, że wczesne wykrywanie i zapobieganie ewentualnym problemom może znacząco zmniejszyć ryzyko późniejszych trudności w komunikacji. W profilaktyce pierwotnej skupiamy się na działaniach edukacyjnych i środowiskowych, które mogą obniżyć ryzyko powstania zaburzeń mowy.

Profilaktyka wtórna to działania interwencyjne, które rozpoczynają się po wykryciu pierwszych oznak problemów z mową, ale przed rozwojem pełnoobjawowych zaburzeń.

Program studiów podyplomowych z logopedii

Program studiów podyplomowych z logopedii jest zgodny z przepisami prawa oraz spełnia wymagania określone przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie publiczne w programie studiów podyplomowych z logopedii skupiają się na psychologicznej i pedagogicznej pracy z pacjentami.

To oznacza, że program jest skonstruowany tak, aby zapewnić Ci niezbędne umiejętności i wiedzę, niezależnie od tego, czy chcesz pracować jako logopeda w szkole, placówce medycznej czy prowadzić własną praktykę.

Przedmioty studiów

Studia podyplomowe z logopedii obejmują przedmioty specjalistyczne, takie jak:

 • neuropsychologia
 • foniatria
 • audiologia pedagogiczna
 • integracja percepcyjno-motoryczna

Oferowane przedmioty skupiają się na różnych zaburzeniach mowy, w tym afazja, dyzartria, dysleksja i dysgrafia, zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

Program studiów podyplomowych obejmuje również przedmioty pedagogiczne i diagnostyczne, które wpływają na rozumienie i terapię pedagogiczną zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Lista przedmiotów na studiach logopedycznych zawiera ważne tematy takie jak:

 • rozwój mowy
 • zaburzenia mowy
 • jąkanie
 • metody terapii logopedycznej

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne obejmuje logopedię i zagadnienia z nią związane, dzięki czemu studenci zdobywają kompetencje w zakresie nauczania tej dyscypliny.

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe z logopedii trwają zazwyczaj od 3 do 4 semestrów. Na przykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje studia podyplomowe z logopedii, które trwają 4 semestry i obejmują 720 godzin zajęć, w tym 210 godzin praktyk zawodowych.

W uczelniach publicznych i niepublicznych program studiów podyplomowych z logopedii obejmuje zazwyczaj 4 semestry. Niektóre programy realizowane są w trybie niestacjonarnym, często z wykorzystaniem e-learningu, co ułatwia zdobywanie kwalifikacji bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej.

Praktyki zawodowe

Studenci studiów podyplomowych z logopedii muszą zaliczyć minimum 140 godzin praktyk w ciągu 4 semestrów, z podziałem na 180 godzin dla I uprawnień i 120 godzin dla II uprawnień. To oznacza, że praktyki zawodowe są nieodłącznym elementem studiów podyplomowych z logopedii, dając Ci możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i umiejętności, które są niezbędne w zawodzie logopedy.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zarówno w ramach modułu przygotowania merytorycznego (120 godzin), jak i w osobnym module praktyk zawodowych (60 godzin); w przypadku niemożności odbycia praktyk zapewnionych przez uczelnię, mają obowiązek uzupełnić brakujące godziny w samodzielnie wybranych ośrodkach.

Zwieńczeniem praktyk zawodowych jest kolokwium na ocenę, które przeprowadzane jest na koniec IV semestru studiów podyplomowych z logopedii.

Studia podyplomowe z logopedii – uczelnie i lokalizacje

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje program podyplomowy z logopedii pod nazwą ‘Logopedia ogólna i kliniczna’. Lokalizacje oferujące logopedia studia podyplomowe z logopedii w Polsce obejmują miasta takie jak Warszawa, co wskazuje na dostępność różnorodnych programów zarówno w uczelniach publicznych jak i niepublicznych.

Podsumowanie

W tym artykule przybliżyliśmy Ci, na czym polegają studia podyplomowe z logopedii, jakie są ich cele i jakie możliwości otwierają. Dowiedziałeś się, jak wygląda praktyka zawodowa po ukończeniu takich studiów, jakie są możliwe specjalizacje oraz co obejmuje program studiów. Teraz, kiedy masz już podstawowe informacje, możesz podjąć świadomą decyzję o dalszym kierunku swojego rozwoju zawodowego. Pamiętaj, że edukacja to inwestycja w siebie, która zawsze się opłaca.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy można być logopeda po licencjacie?

Tak, można pracować jako logopeda po ukończeniu studiów licencjackich lub podyplomowych w tym zakresie.

Jak zostać logopeda po innych studiach?

Możesz ubiegać się o studia podyplomowe z zakresu logopedii, które stanowią doskonałą opcję dla osób posiadających inne dyplomy, ale pragnących uzyskać kwalifikacje logopedy.

Czy studia podyplomowe z logopedii są dostępne online?

Tak, niektóre uczelnie oferują studia podyplomowe z logopedii w trybie online lub zaocznie, co pozwala na pogodzenie nauki z pracą zawodową.

Jakie specjalizacje mogę wybrać na studiach podyplomowych z logopedii?

Na studiach podyplomowych z logopedii możesz wybrać specjalizacje takie jak terapia logopedyczna i profilaktyka zaburzeń mowy. Warto rozważyć te kierunki, aby poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie logopedii.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane