Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Nauczyciel wspierający a nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne: Różnice i kwalifikacje

Nauczyciel wspierający a nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne: Różnice i kwalifikacje

W dziedzinie edukacji istnieje rola nauczyciela, który wspiera i współorganizuje proces kształcenia specjalnego. Często używa się określenia „nauczyciel wspomagający”, jednak jest to nazwa nieobecna w prawie oświatowym i używana niepoprawnie. W oddziałach integracyjnych, taki nauczyciel jest określany jako „nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne”, a w oddziałach ogólnodostępnych jako „nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne”.

Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego

Kwalifikacje nauczycieli współorganizujących są określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jednak, w przypadku kształcenia uczniów niepełnosprawnych, przepisy nie precyzują specjalności, jaką powinien ukończyć nauczyciel. Dyrektor szkoły ma decydujące zdanie w sprawie oceny kwalifikacji nauczyciela do realizacji określonych zadań. Oznacza to, że nie wymaga się od nauczyciela współorganizującego przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej zgodnego z niepełnosprawnością uczniów, lecz jedynie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego

Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej są dodatkowo zatrudniani w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się takich nauczycieli.

Studia podyplomowe dla nauczycieli współorganizujących kształcenie

Studia podyplomowe są doskonałym sposobem na zdobycie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji dla nauczycieli współorganizujących kształcenie. Istnieje wiele instytucji, takich jak Instytut Rozwoju Edukacji, które oferują programy studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Studia podyplomowe trwają zazwyczaj 3-4 semestry i mogą być realizowane w trybie online, co daje możliwość elastycznego dostosowania nauki do indywidualnych potrzeb i obowiązków zawodowych.

Różnice między nauczycielem wspomagającym a nauczycielem współorganizującym kształcenie

Choć często używa się terminu „nauczyciel wspomagający” jako synonimu dla „nauczyciel współorganizujący kształcenie”, istnieją subtelne różnice między tymi dwoma pojęciami. Nauczyciel wspomagający często kojarzony jest z osobą, która pomaga uczniowi w opanowaniu materiału edukacyjnego i wspiera go w trudnościach. Natomiast rola nauczyciela współorganizującego jest bardziej kompleksowa. Oprócz wspomagania ucznia w nauce, nauczyciel współorganizujący pełni funkcję asystenta, wykładowcy i opiekuna. Współpracuje z całą kadrą pedagogiczną nad opracowaniem najlepszych metod nauczania i rozwoju dzieci. Ponadto, nauczyciel współorganizujący utrzymuje regularny kontakt z rodzicami, informując ich o postępach i przebiegu nauki ucznia.

Zadania nauczyciela współorganizującego

Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie są różnorodne i zależą od indywidualnych potrzeb, zaburzeń i sposobu funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami. Oprócz wspomagania ucznia w opanowaniu materiału edukacyjnego odpowiedniego dla jego poziomu nauki, nauczyciel wspierający pełni również rolę opiekuna. Pomaga uczniowi w dostosowaniu się do otaczającej go rzeczywistości, funkcjonowaniu w grupie i nawiązywaniu relacji z innymi. Ponadto, nauczyciel współorganizujący odpowiada za proces edukacyjno-pedagogiczny i regularnie współpracuje z rodzicami, informując ich o postępach ucznia.

Kto może zostać nauczycielem współorganizującym kształcenie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciel współorganizujący kształcenie powinien posiadać wykształcenie pedagogiczne, ewentualnie z konkretną specjalizacją. W przypadku braku takich kwalifikacji, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej są doskonałą opcją, aby uzyskać niezbędne uprawnienia. Istnieje wiele instytucji, takich jak Instytut Rozwoju Edukacji, które oferują programy studiów podyplomowych dla nauczycieli współorganizujących kształcenie. Dzięki takim studiom, nauczyciel otrzymuje nie tylko niezbędną wiedzę, ale także narzędzia i metodykę, które znacząco ułatwiają pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podsumowanie

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne pełni istotną rolę w procesie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnościami. Choć często określany jako nauczyciel wspomagający, istnieją pewne różnice między tymi pojęciami. Kwalifikacje nauczycieli współorganizujących są określone w przepisach prawa oświatowego, jednak dyrektor szkoły ma decydujące zdanie w ocenie kwalifikacji nauczyciela. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej są doskonałą opcją dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki swojej roli jako wspierający i organizujący proces kształcenia, nauczyciel współorganizujący pełni ważną funkcję w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia i rozwoju uczniom z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane