Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

Obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach od 1 września 2022 r. jest ważnym krokiem w zapewnianiu odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Nowe przepisy dotyczące zasad organizacji i udzielania tej pomocy wprowadzają zmiany w dotychczasowych standardach. Warto bliżej przyjrzeć się kwalifikacjom i obowiązkom pedagoga specjalnego oraz jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.

 

Kwalifikacje pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, aby zostać pedagogiem specjalnym, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna i posiadają przygotowanie pedagogiczne, spełniają wymogi bezterminowego zatrudnienia na tym stanowisku. Również osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej i posiadają przygotowanie pedagogiczne, są uprawnione do bezterminowego zatrudnienia. Istnieje również możliwość bezterminowego zatrudnienia dla osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki, posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Nowe rozporządzenie precyzuje, że studia na kierunku pedagogika specjalna lub w zakresie pedagogiki specjalnej powinny być łączone z innymi kierunkami studiów lub specjalizacjami, takimi jak rewalidacja, resocjalizacja, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika zdolnych i uzdolnionych, logopedia (o ile są to studia pięcioletnie dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia) oraz pedagogika korekcyjna.

Zadania pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

Pedagog specjalny pełni ważną rolę w zapewnianiu wsparcia i pomocy uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, do zadań pedagoga specjalnego należy:

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami:
  • Rekomendowanie dyrektorowi szkoły lub placówki działań mających na celu zapewnienie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności.
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
  • Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
  • Określanie niezbędnych warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Współpraca z zespołem:
  • Opracowywanie i realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:
  • Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów oraz trudności w ich funkcjonowaniu.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.
  • Dostosowywanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.
  • Dobieranie odpowiednich metod, form kształcenia i środków dydaktycznych.
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 5. Współpraca z innymi podmiotami, takimi jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje pozarządowe.
 6. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nowe rozporządzenie wprowadza jasne wytyczne dotyczące obowiązków pedagoga specjalnego, które mają na celu zapewnienie wsparcia i równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Podsumowanie

Obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r. stanowi ważny krok w zapewnianiu odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Zgodnie z nowymi przepisami, pedagog specjalny musi spełniać określone kwalifikacje, które umożliwiają im pełnienie swoich obowiązków. Do zadań pedagoga specjalnego należy współpraca z nauczycielami, prowadzenie badań diagnostycznych, rozwiązywanie problemów uczniów, dostosowywanie warunków i środków dydaktycznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzenie nowych przepisów przyczyni się do zapewnienia wsparcia edukacyjnego dla uczniów z różnymi potrzebami i promowania równych szans w edukacji.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się