Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Odkryj możliwości: Pedagogika specjalna podyplomowe dla nowoczesnych edukatorów

Odkryj możliwości: Pedagogika specjalna podyplomowe dla nowoczesnych edukatorów

Odkryj możliwości: Pedagogika specjalna podyplomowe dla nowoczesnych edukatorów

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, zwane również “pedagogika specjalna podyplomowe”, to ścieżka do specjalizacji w pracy z uczniami wymagającymi indywidualnego podejścia. W naszym artykule szybko znajdziesz odpowiedzi na pytania o strukturę programu, umiejętności, które zdobędziesz, oraz możliwości zawodowe po ukończeniu studiów. Odkryjesz, jak kształcić z myślą o przyszłości i w jaki sposób ten program może wpłynąć na Twoją karierę edukacyjną.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej przygotowują specjalistów do pracy w edukacji inkluzyjnej, wyposażając ich w kompetencje prawne, teoretyczne i metodyczne.
 • Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej są przygotowani do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjnych oraz wspierania uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Potrzeba kwalifikowanych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej wzrasta, co oferuje absolwentom szerokie możliwości zawodowe w edukacji, rewalidacji oraz zarządzaniu programami edukacyjnymi.

Wprowadzenie

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej mają na celu wyposażenie przyszłych pedagogów specjalnych w niezbędną wiedzę i umiejętności. Uczestnicy studiów zdobywają kompetencje w zakresie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw edukacji inkluzyjnej, a także umiejętności planowania, prowadzenia i oceniania zajęć dla grup uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Tym samym, studia te odgrywają kluczową rolę w profesjonalizacji kadry nauczycielskiej.

Edukacja inkluzyjna wspierana przez studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej skutecznie zwiększa możliwości socjalne i edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Dzięki temu, uczniowie ci mają możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, co przekłada się na ich lepszą jakość życia i szanse na samorealizację.

Pedagogika specjalna – klucz do edukacji inkluzji

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej

Pedagogika specjalna jest nierozerwalnie związana z edukacją inkluzji, która promuje indywidualność i równość wszystkich uczniów. Dzięki indywidualizowanemu nauczaniu, każde dziecko ma szansę osiągnąć pełnię swojego potencjału, niezależnie od swoich specyficznych potrzeb.

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego, które są niezbędne do skutecznej pracy w nowoczesnym systemie edukacji. Dzięki nim, nauczyciele są lepiej przygotowani do prowadzenia zajęć dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, co przekłada się na podniesienie jakości nauczania.

Zarys programu studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej został skonstruowany tak, aby wyposażyć uczestników w wiedzę na temat:

 • prawnych, teoretycznych oraz metodologicznych podstaw edukacji włączającej
 • pedagogiki specjalnej
 • indywidualizacji działań dydaktycznych
 • planowania wsparcia dla uczniów na podstawie diagnozy funkcjonalnej

W trakcie studiów, uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę w tych obszarach.

Wśród obszarów, które są omawiane podczas studiów, znajduje się m.in.:

 • terapia wychowawcza
 • profilaktyka
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • edukacja integracyjna i włączająca

W ten sposób, studia te koncentrują się na praktyce edukacji osób z różnymi dysfunkcjami, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sensorycznymi oraz ze spektrum autyzmu.

Kwalifikacje zawodowe po studiach podyplomowych

Ukończenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej otwiera szerokie możliwości zawodowe. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, co umożliwia im realizację edukacji włączającej w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Nauczyciele po studiach podyplomowych są lepiej przygotowani do opracowywania i wdrażania Indywidualnych Programów Edukacyjnych (IEP), które są wymagane przez przepisy prawa, w tym Ustawę o Edukacji Specjalnej (IDEA). W ten sposób, studia te odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu nauczycielom niezbędnych narzędzi do skutecznego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przygotowanie pedagogiczne a praktyka zawodowa

Studia podyplomowe, w tym kwalifikacyjne studia podyplomowe, stanowią istotne uzupełnienie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pedagoga, co przekłada się na podniesienie jakości nauczania. W sprawie standardu kształcenia przygotowującego, praktyki zawodowe, które są integralną częścią tych studiów, umożliwiają zdobycie praktycznego doświadczenia i przygotowanie do wyzwań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Warto podkreślić, że inkluzywność edukacji wymaga od nauczycieli przygotowania pedagogicznego do pracy z uczniami zarówno niepełnosprawnymi, jak i pełnosprawnymi, a także z tymi, którzy borykają się z specyficznymi trudnościami. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, poprzez intensywny program zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, umożliwiają nauczycielom zdobycie takiego przygotowania.

Ścieżki kariery po studiach podyplomowych

Wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów z zaawansowanym wykształceniem w zakresie pedagogiki specjalnej, potrzebnych do pełnienia ról zarówno w nauczaniu, jak i administracji oraz szkoleniu nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnorodnych placówkach edukacyjnych, takich jak:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • szkoły średnie
 • szkoły specjalne
 • ośrodki rewalidacyjne W kontekście szkolnictwa wyższego z dnia na dzień rośnie znaczenie kierunków związanych z pedagogiką specjalną, co przekłada się na większe możliwości zajmowania stanowiska nauczyciela w tej dziedzinie.

Dodatkowo, absolwenci mogą podjąć specjalistyczne role w edukacji, włącznie z pracą jako:

 • diagności edukacyjni
 • menedżerowie programów edukacji specjalnej
 • specjaliści ds. przejścia zespołowego
 • adiunkci na uczelniach wyższych

W ten sposób, studia podyplomowe otwierają wiele drzwi do różnorodnych i satysfakcjonujących karier w edukacji.

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych

Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej posiadają rzetelną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii oraz teorii kształcenia specjalnego. Dzięki temu, są dobrze przygotowani do tworzenia i wdrażania indywidualnych programów edukacyjnych (IEP), które są wymagane na mocy ustawy IDEA.

Nauczyciele po studiach podyplomowych, przygotowującego do wykonywania zawodu, są lepiej przygotowani do rejestracji i oceniania postępów uczniów oraz pracy z uczniami posiadającymi niepełnosprawność intelektualną w różnych typach szkół i placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Samodoskonalenie zawodowe jest kontynuowane po ukończeniu studiów podyplomowych i ma kluczowe znaczenie w wykonywania zawodu nauczyciela.

Procedura rekrutacji i wymagane dokumenty

Kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu na studia, a dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w białej wiązanej teczce. Wymagane dokumenty to podanie o przyjęcie na studia, klauzula RODO, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, a dla niektórych programów dodatkowe dokumenty. Dyplomy uzyskane poza granicami Polski wymagają legalizacji lub apostille, przysięgłego tłumaczenia na język polski oraz zaświadczenia o uznaniu dyplomu lub deklaracji o wyrobieniu go.

Współczesne wyzwania w pedagogice specjalnej

Jednym z głównych wyzwań w edukacji specjalnej jest zapewnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu oraz programów edukacyjnych w obliczu pandemii COVID-19 i związanych z nią niedoborów kadrowych. Rosnące zapotrzebowanie na usługi rekompensacyjne dla uczniów, którzy mogli nie otrzymać niezbędnych usług edukacyjnych, wymusza na szkołach analizę postępów uczniów i dostosowanie świadczeń.

Zarządzanie zachowaniami uczniów i kwestie zdrowia psychicznego to kolejne wyzwania, które mogły zostać spotęgowane przez pandemię oraz braki w usługach zdrowotnych. Zmniejszenie liczby zawieszeń uczniów i wprowadzenie metody restoracyjnej stanowi wyzwanie dla szkół, szczególnie w kontekście uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i techniki stosowane w pedagogice specjalnej

Metody i techniki stosowane w pedagogice specjalnej

Stosowanie technologii, takich jak aplikacje, komputery i tablety do dyktowania tekstów, napisów w aplikacjach audio i otrzymywania feedbacku, odgrywa coraz większą rolę w edukacji specjalnej. Uczenie się przy użyciu technologii asystującej (AT) obejmuje urządzenia i usługi pomagające uczniom z niepełnosprawnościami w zwiększaniu, utrzymywaniu lub poprawie ich funkcjonalności.

Nauczyciele stosują personalizowane podejście, na przykład przez promowanie uczenia się poprzez współpracę między uczniami, co pozwala na ustalanie celów, tworzenie rozwiązań i mierzenie wyników przez same dzieci. Uczenie uczniów z podwójną wyjątkowością (2E) wymaga tworzenia bardziej wymagających zadań w obszarach ich talentów oraz zapewnienia wsparcia w obszarach trudności.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesna interwencja w edukacji specjalnej jest szczególnie kluczowa w pierwszych trzech latach życia, kiedy to osiągane są ważne kamienie milowe w rozwoju dziecka. Usługi wczesnego wspomagania mogą pomóc dzieciom z opóźnieniami rozwojowymi nadrobić zaległości wobec rówieśników i osiągnąć pełnię ich potencjału.

Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju obejmują wczesność oddziaływań, wielodyscyplinarność podejścia, ciągłość i kompleksowość działań, które skupiają się na wspieraniu dziecka i jego rodziny. Członkowie zespołu współpracują z rodzicami, oferując wsparcie w zakresie interpretacji zachowań dziecka, wzmacniania więzi rodzinnych oraz udzielania porad dotyczących wspierania rozwoju dziecka w domu.

Podsumowanie

Edukacja specjalna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu równości i sprawiedliwości w systemie edukacyjnym. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej stanowią niezbędną platformę dla przyszłych nauczycieli i specjalistów, aby zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę do skutecznego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Chociaż edukacja specjalna napotyka na szereg wyzwań, takich jak braki kadrowe czy presja na integrację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej dostarczają niezbędnych narzędzi do skutecznego radzenia sobie z tymi wyzwaniami. To właśnie dzięki takim studiom, możemy budować społeczeństwo, które jest bardziej sprawiedliwe, inkluzywne i otwarte na różnorodność.

Najczęściej Zadawane Pytania

Ile trwaja studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej?

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej trwają 3 semestry i po ich ukończeniu absolwent otrzymuje uprawnienia do pracy jako pedagog specjalny. Ukończenie tych studiów spełnia wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 roku.

Czy studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej daja uprawnienia?

Tak, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej nadają uprawnienia do pracy jako pedagog specjalny po ukończeniu pięcioletnich studiów pedagogicznych i dodatkowych studiów podyplomowych.

Jak zostać pedagogiem specjalnym?

Aby zostać pedagogiem specjalnym, należy ukończyć pięcioletnie studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej. Konieczne jest także posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Czym różni się oligofrenopedagogika od pedagogiki specjalnej?

Oligofrenopedagogika jest częścią pedagogiki specjalnej, skupiającą się na niepełnosprawności intelektualnej, podczas gdy pedagogika specjalna obejmuje różne typy niepełnosprawności i zaburzeń rozwoju.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane