Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Oligofrenopedagogika online – nowoczesne metody wsparcia edukacyjnego

Oligofrenopedagogika online – nowoczesne metody wsparcia edukacyjnego

Chcesz zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną? Rozwiązaniem jest ‘oligofrenopedagogika online’ – przyjazne, elastyczne i dostępne studia podyplomowe. Sprawdź, jak możesz pogodzić naukę z życiem zawodowym i rodzinny, poznając jednocześnie praktyczne aspekty wsparcia edukacyjnego.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online trwają przez 3 semestry i obejmują łącznie 630 godzin, w tym 180 godzin praktyk zawodowych, przygotowujących do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Aby uczestniczyć w studiach online, konieczny jest komputer z odpowiednim systemem operacyjnym, stabilne połączenie internetowe oraz przeglądarka internetowa, co umożliwia naukę z dowolnego miejsca.
 • Studia uprawniają do pracy w sektorze edukacji i pomocy społecznej, jako nauczyciel w edukacji specjalnej i w różnych ośrodkach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online - kształcenie dla absolwentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej i kierunków nauczycielskich

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online oferowane przez Collegium Balticum są dostępne dla absolwentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej i kierunków nauczycielskich. Dzięki nim każdy, kto chce zająć się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, ma teraz możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji bez konieczności opuszczania domu. Program studiów obejmuje edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, co pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie do pracy z tą grupą, w tym także w zakresie rehabilitacji osób.

To wielkie ułatwienie dla tych, którzy chcą połączyć naukę z innymi obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi.

Zalety kształcenia online

Studia online otwierają przed nami nową erę w edukacji. Dzięki nim nie musimy rezygnować z naszych codziennych zobowiązań, aby zdobyć nowe kwalifikacje czy zmienić ścieżkę kariery. Kursy online są zazwyczaj realizowane w trybie niestacjonarnym, co pozwala nam uczyć się we własnym tempie i kontynuować zarabianie podczas nauki.

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online są możliwe do ukończenia w ciągu 3 semestrów w trybie niestacjonarnym. Nie tylko dają one dostęp do specjalistycznych materiałów dydaktycznych, ale też umożliwiają oszczędność czasu, który tradycyjnie byłby przeznaczony na dojazdy i obecność na uczelni. Ponadto, platformy e-learningowe zapewniają:

 • dostęp do zasobów
 • narzędzia do komunikacji
 • monitorowanie postępów w nauce
 • składanie ocen

To umożliwia naukę z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Wymagania techniczne

Aby uczestniczyć w studiach online, potrzebujemy komputera z aktualnym systemem operacyjnym i stabilnego połączenia internetowego. Dla optymalnej wydajności zalecane są procesor o prędkości co najmniej 2.4 GHz oraz minimum 4 GB pamięci RAM.

Oczywiście, do nauki online będziemy potrzebować także przeglądarki internetowej. Zaleca się korzystanie z przeglądarek takich jak Chrome czy Firefox. Ponadto, uczestnicy powinni posiadać dostęp do kamery internetowej o minimalnej rozdzielczości 1280 x 720, jak również mikrofonu i głośników do celów komunikacyjnych.

Program studiów oligofrenopedagogika online

Program studiów oligofrenopedagogika online - trzy semestry, 630 godzin, zgodność z wymaganiami prawnymi, różnorodne treści związane z edukacją specjalną i terapiami zajęciowymi

Program studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online trwa przez trzy semestry i obejmuje łącznie 630 godzin, z czego 180 godzin stanowią praktyki zawodowe. Program ten jest zgodny z wymaganiami prawnych, w tym z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi standardów kształcenia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach tego programu, studenci będą mieli możliwość zgłębienia zagadnień z różnych dyscyplin, takich jak:

 • pedagogika specjalna
 • psychologia kliniczna
 • diagnoza zaburzeń emocjonalnych
 • oligofrenopedagogika z elementami diagnozy psychopedagogicznej
 • fizjologia człowieka
 • pedagogizacja rodziców
 • kształcenie integracyjne
 • rewalidacja indywidualna
 • różnorodne terapie zajęciowe

To wszechstronne podejście do nauki pozwoli absolwentom skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, dotkniętą niepełnosprawnością intelektualną, a także z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zajęcia teoretyczne

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika online mają na celu kwalifikację do pracy jako nauczyciel w edukacji specjalnej, z naciskiem na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach studiów, studenci zdobywają wiedzę na temat kształcenia integracyjnego oraz metod i technik pracy oligofrenopedagogicznej. Oligofrenopedagogika studia podyplomowe to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Zajęcia teoretyczne, będące częścią zajęć edukacyjnych, obejmują tematy związane z:

 • edukacją specjalną
 • psychologią kliniczną
 • diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zachowania
 • oligofrenopedagogiką z elementami diagnozy psychopedagogicznej
 • fizjologią i patofizjologią dla oligofrenopedagogów

Zajęcia te są prowadzone przez doświadczonych specjalistów i są dostępne w formie zdalnej za pośrednictwem nowoczesnych i intuicyjnych platform edukacyjnych.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe - 180 godzin, integralna część programu, przygotowanie do pracy oligofrenopedagogicznej, proces rehabilitacyjny i terapeutyczny osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i są niezbędne do zdobycia pełnej kwalifikacji. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do pracy oligofrenopedagogicznej oraz poznanie procesu rehabilitacyjnego i terapeutycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Profil praktyk jest zgodny z wymaganiami ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów dotyczących kwalifikacji nauczycieli, w tym wykonywania zawodu nauczyciela. W ramach praktyk studenci uczą się:

 • projektować, organizować i planować warsztat pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej, w tym wdrażania indywidualnych planów pracy
 • pracować z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną
 • pracować w różnorodnych placówkach oświatowych, z uwzględnieniem sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online

Proces rekrutacji na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online - założenie konta na platformie UczelniOnline.WSNS, aktywacja konta, uzupełnienie danych, wybór rodzaju rekrutacji

Proces rekrutacji na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online jest prosty i przejrzysty. Rekrutacja rozpoczyna się od:

 1. Założenia konta na platformie UczelniOnline.WSNS
 2. Zapisania się na wybrane studia
 3. Aktywacji konta poprzez link wysłany na adres e-mail
 4. Uzupełnienia danych dotyczących ukończonej szkoły wyższej
 5. Wybrania rodzaju rekrutacji

Aby zakwalifikować się na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online, kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia) oraz przygotowanie pedagogiczne. To sprawia, że studia te są dostępne dla szerokiej grupy osób z różnymi tłami edukacyjnymi, które chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w obszarze edukacji specjalnej.

Wymagane dokumenty

Do zapisania się na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online wymagane jest posiadanie wykształcenia co najmniej na poziomie pierwszego stopnia (licencjat). Akceptowalne są również dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Terminy i procedury rekrutacyjne

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 jest obecnie otwarta. Zapisy na studia są możliwe za pośrednictwem procesu rekrutacji online, co ułatwia dostęp i przyspiesza procedurę zgłoszeniową. Dodatkowo, oferowane są różne promocje i zniżki, w tym 10% zniżki dla nowych kandydatów, 50% zniżki na drugą specjalność i 20% zniżki dla absolwentów oraz na trzecią i każdą kolejną specjalność.

Opłaty i możliwości finansowania studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online

Opłaty i możliwości finansowania studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online - opłata semestralna lub jednorazowa, programy stypendialne i dofinansowania

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online można opłacić w formie semestralnej lub jednorazowej. Istnieją również możliwości uzyskania wsparcia finansowego poprzez różne programy stypendialne i dofinansowania.

Dzięki tym możliwościom, studia te są dostępne dla szerokiego spektrum osób, niezależnie od ich sytuacji finansowej. W przypadku potrzeby, istnieje również możliwość skorzystania z różnych form płatności, co pozwala dostosować koszty edukacji do indywidualnych możliwości finansowych.

Opłaty za studia

Po zapisaniu się na studia podyplomowe, wymagane jest wniesienie opłaty za studia, co można zrealizować za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego lub tradycyjnego przelewu bankowego.

Dofinansowanie i stypendia

Programy stypendialne i dofinansowania mogą być dostępne poprzez fundusze unijne, które wspierają rozwój kompetencji zawodowych. Informacje o aktualnych promocjach i możliwościach uzyskania zniżek są dostępne bezpośrednio w instytucjach oferujących studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online.

Niektóre uczelnie oferują własne programy wsparcia finansowego dla studentów, takie jak zniżki dla osób kontynuujących edukację na tej samej uczelni lub dla absolwentów studiów pierwszego stopnia decydujących się na dalsze kształcenie.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online

Absolwenci studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki są przygotowani do prowadzenia samodzielnej i skutecznej pracy zorientowanej na rynek, co otwiera przed nimi możliwości zatrudnienia w różnorodnych instytucjach edukacyjnych i wspierających dzieci oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizacja w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w sektorze edukacyjnym, ale również w działalności rewalidacyjnej.

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują absolwentów do pracy w różnych instytucjach edukacyjnych i ośrodkach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w resorcie oświaty oraz w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach resoru pomocy społecznej.

Placówki oświatowe i instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach i przedszkolach
 • specjalnych szkołach przysposabiających do pracy
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych
 • terapeutycznych pokojach dziennych
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • specjalnych ośrodkach edukacyjnych
 • szkołach dla osób niepełnosprawnych
 • instytucjach terapeutycznych
 • przedszkolach
 • domach opieki społecznej
 • innych instytucjach wspierających.

Ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online umożliwia pracę z osobami dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu zaawansowania. Ukończenie studiów podyplomowych upoważnia do pracy jako nauczyciel w przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Rozwój zawodowy

Absolwenci studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online posiadają:

 • wiedzę na temat aktualnych kierunków rozwoju pedagogiki specjalnej, w tym terminologii, teorii oraz metodyki, a także w zakresu pedagogiki specjalnej
 • umiejętności w zakresie metodyki wychowania i nauczania osób o różnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej
 • rozumienie procesu rehabilitacyjnego i terapeutycznego

Studia online przyczyniają się też do rozwoju dodatkowych umiejętności, takich jak współpraca online, komunikacja międzykulturowa i wirtualne przywództwo, które zwiększają zatrudnialność na rynku pracy.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki online jest dokumentem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego w obszarze oligofrenopedagogiki. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów podyplomowych świadczy o zdobyciu specjalistycznych kwalifikacji w danej dziedzinie.

Wzór świadectwa

Program studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego nauczycieli. Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych są zatwierdzane przez uchwały senatów uczelni.

Świadectwa podyplomowe posiadają zabezpieczenia mające na celu zapobieganie fałszerstwom, co zapewnia ich wiarygodność i autentyczność.

Podsumowanie

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki online oferują unikalne możliwości dla tych, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie edukacji specjalnej. Dzięki elastycznemu podejściu do nauki, studenci mogą zdobyć cenne kwalifikacje, które są niezbędne do prowadzenia efektywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Czy jesteś gotów do podjęcia tego wyzwania i zrobić różnicę w życiu tych osób?

Najczęściej Zadawane Pytania

Ile kosztują studia podyplomowe oligofrenopedagogika?

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki kosztują około 1200 zł za semestr.

Ile trwa kurs oligofrenopedagogiki?

Kurs oligofrenopedagogiki trwa 260 godzin dydaktycznych wg programu ramowego MEN 1992 r.

Jakie zajęcia można prowadzić po Oligofrenopedagogice?

Po ukończeniu Oligofrenopedagogiki możesz prowadzić zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Możesz również wykorzystać swoje kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane