Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Pedagog specjalny: Praca, Kwalifikacje i Rola w Szkole

Pedagog specjalny: Praca, Kwalifikacje i Rola w Szkole

Pedagog specjalny to coraz bardziej ceniony i poszukiwany na rynku pracy specjalista. Popularność pedagogiki specjalnej rośnie wraz z coraz większą liczbą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym artykule dowiesz się, czym konkretnie zajmuje się pedagog specjalny, jakie kwalifikacje są wymagane, aby nim zostać, oraz jaką rolę pełni w szkole i innych instytucjach.

Co robi w szkole pedagog specjalny?

Pedagog specjalny ma za zadanie planować, prowadzić i modyfikować działania edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W szkole, pedagog specjalny wspiera dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, pomagając im odnaleźć się w grupie, przyswajać wiedzę, asymilować się w warunkach szkolnych oraz akceptować siebie.

Praca pedagoga specjalnego w szkole może obejmować wiele różnych działań, łączących edukację z elementami terapii. Na przykład pedagog specjalny może prowadzić zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedii, nauczać dzieci wyjątkowo uzdolnione, a także prowadzić zajęcia uspołeczniające, takie jak trening umiejętności społecznych. Wszystko zależy od specjalności danego pedagoga i instytucji, w której pracuje.

Pedagogika specjalna daje szerokie fundamenty do pracy z dziećmi i nie tylko. Pedagodzy specjalni często rozwijają swoje kompetencje w ramach danej specjalizacji lub poszerzają umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami społeczności, w której pracują. Mogą to być na przykład kursy terapii ręki, fizjoterapia i rehabilitacja, logopedia, terapia sensoryczna, tyflopedagogika, surdopedagogika i wiele innych.

Czy pedagog specjalny musi ukończyć studia kierunkowe?

Aby pracować jako pedagog specjalny, osoba musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, pedagogiem specjalnym może zostać osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub studia podyplomowe albo II stopnia, uzupełniając tym samym swoje wykształcenie pedagogiczne o inną specjalność.

W przypadku pedagogów specjalnych, którzy pracują w szkołach, istnieje również konieczność posiadania dodatkowych kwalifikacji zgodnych z wymogami rozporządzenia MEiN. Przed zatrudnieniem na stanowisku pedagoga specjalnego, dyrektor szkoły musi sprawdzić, czy osoba posiada odpowiednie dyplomy ukończenia studiów oraz spełnia kryteria określone w przepisach.

Stacjonarnie czy zaocznie? Jak studiować pedagogikę specjalną?

Studia z pedagogiki specjalnej można odbywać zarówno stacjonarnie, jak i zaocznie. Wybór sposobu nauki zależy od preferencji i możliwości ucznia. Studia stacjonarne pozwalają na regularne uczęszczanie na zajęcia, natomiast studia zaoczne umożliwiają łączenie nauki z pracą lub innymi obowiązkami.

Ważne jest, aby wybrać akredytowaną uczelnię, która oferuje program nauczania zgodny z obowiązującymi przepisami. Podczas wyboru studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych, warto zwrócić uwagę na jakość i zakres kształcenia, a także rodzaj dokumentu, który otrzymuje się po ukończeniu zajęć. Dokument ten powinien potwierdzać zdobycie odpowiednich kompetencji i uprawnień.

Podobieństwa i różnice w pracy dwóch różnych specjalistów

Pedagog specjalny i pedagog szkolny to dwie różne osoby, pełniące różne role w szkole. Pedagog specjalny jest specjalistą w dziedzinie pedagogiki specjalnej, zajmującym się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego głównym zadaniem jest diagnozowanie problemów i opracowywanie odpowiednich działań, które pomogą w ich rozwiązaniu.

Z kolei pedagog szkolny to osoba odpowiedzialna za ogólne wsparcie uczniów w zakresie rozwoju społecznego, emocjonalnego i edukacyjnego. Pedagog szkolny może prowadzić zajęcia profilaktyczne, wspierać uczniów w rozwiązywaniu trudności oraz współpracować z nauczycielami i rodzicami w celu zapewnienia optymalnych warunków nauki.

Choć obie role mają na celu pomóc uczniom w osiągnięciu sukcesu szkolnego, pedagog specjalny skupia się głównie na uczniach z trudnościami edukacyjnymi, podczas gdy pedagog szkolny zajmuje się szeroko pojętym wsparciem uczniów w ogólności.

Jakie kwalifikacje są wymagane od pedagoga specjalnego?

Aby pracować jako pedagog specjalny, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z § 19a rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, pedagogiem specjalnym bezterminowo mogą zostać osoby, które mają wykształcenie magisterskie z pedagogiki specjalnej, wykształcenie licencjackie lub II stopnia uzupełnione studiami podyplomowymi lub kursami kwalifikacyjnymi z pedagogiki specjalnej, lub pięcioletnie studia w zakresie pedagogiki uzupełnione studiami podyplomowymi lub kursami kwalifikacyjnymi z pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Ważne jest, aby dyrektor szkoły, przed zatrudnieniem pedagoga specjalnego, sprawdził, czy osoba posiada odpowiednie dyplomy ukończenia studiów oraz spełnia kryteria określone w przepisach. Pracodawca ma obowiązek określić, czy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku.

Jakie są perspektywy pracy dla pedagoga specjalnego?

Pedagog specjalny może pracować w różnych instytucjach, takich jak szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki terapeutyczne, placówki opiekuńcze, organizacje pozarządowe i wiele innych. W zależności od miejsca pracy, pedagog specjalny może prowadzić zajęcia indywidualne czy grupowe, współpracować z nauczycielami, psychologami, rodzicami i innymi specjalistami.

Wraz z rosnącą liczbą dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi, zapotrzebowanie na pedagogów specjalnych jest coraz większe. Praca jako pedagog specjalny może być satysfakcjonująca i dająca możliwość wpływania na rozwój i edukację uczniów. Dodatkowo, w związku z dynamicznym rozwojem dziedziny pedagogiki specjalnej, istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Podsumowanie

Pedagog specjalny to specjalista, który pomaga dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca pedagoga specjalnego polega na planowaniu, prowadzeniu i modyfikowaniu działań edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych. Aby pracować jako pedagog specjalny, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, takich jak ukończenie studiów magisterskich lub podyplomowych z pedagogiki specjalnej. Pedagog specjalny może pracować w różnych instytucjach, m.in. w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Praca jako pedagog specjalny może być satysfakcjonująca i dająca możliwość rozwoju zawodowego.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane