Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Pedagog specjalny w przedszkolu: Wprowadzenie do roli i zadań

Pedagog specjalny w przedszkolu: Wprowadzenie do roli i zadań

Obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego w przedszkolach od 1 września 2022 roku dotyczy wszystkich placówek, w których liczba dzieci przekracza 50. Pedagog specjalny odgrywa kluczową rolę w tworzeniu inkluzywnego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma szansę osiągnąć sukces. W tym artykule omówimy szczegóły dotyczące kwalifikacji pedagoga specjalnego, jego zadań oraz dokumentacji, którą musi prowadzić.

 

Kwalifikacje pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia MEiN, istnieją różne kwalifikacje, które pozwalają na zatrudnienie pedagoga specjalnego w przedszkolu. Osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna i posiadają przygotowanie pedagogiczne, spełniają wymagania bezterminowego zatrudnienia. Podobnie, osoby posiadające jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej i posiadające przygotowanie pedagogiczne, również spełniają wymagania bezterminowego zatrudnienia.

Dodatkowo, osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki, posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej, również mogą zostać zatrudnione jako pedagodzy specjalni bezterminowo.

Ważne jest, aby studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej były połączone z określonymi kierunkami studiów lub specjalizacjami, takimi jak rewalidacja, resocjalizacja, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika zdolnych i uzdolnionych, logopedia (o ile są to studia pięcioletnie ze specjalnością logopedia) oraz pedagogika korekcyjna.

Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu

Rola pedagoga specjalnego w przedszkolu jest niezwykle ważna i obejmuje szeroki zakres obowiązków. Głównym celem pedagoga specjalnego jest tworzenie inkluzywnego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma szansę osiągnąć sukces. Oprócz pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pedagog specjalny wspiera także innych uczniów, nauczycieli oraz całe środowisko przedszkolne.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego w przedszkolu nie jest uzależniony od prowadzenia zajęć rewalidacyjnych ani od konkretnych potrzeb związanych z organizacją kształcenia specjalnego. Obowiązek ten wynika jedynie z liczby dzieci lub uczniów w placówce, która przekracza 50.

Pedagog specjalny ma wiele zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i wspieraniem nauczycieli oraz innych specjalistów. Może oferować wsparcie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nawet jeśli nie wynikają one z niepełnosprawności. Jego działania obejmują również rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, współpracę z rodzicami, rekomendowanie działań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz badania i działania diagnostyczne związane z identyfikacją indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Pedagog specjalny odpowiedzialny jest również za określanie niezbędnych warunków i sprzętu specjalistycznego do nauki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych oraz innymi specjalistami w celu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki.

Dokumentacja pedagoga specjalnego

Pedagog specjalny jest również odpowiedzialny za prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z jego pracą. Dokumentacja ta ma na celu monitorowanie postępów uczniów oraz udokumentowanie działań podejmowanych w celu wsparcia i rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wśród dokumentów, które pedagog specjalny powinien prowadzić, znajdują się m.in. indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, diagnozy i analizy, raporty z postępów uczniów oraz dokumentacja dotycząca działań wspierających i rekomendowanych rozwiązań.

Dokumentacja pedagoga specjalnego jest niezwykle istotna, ponieważ stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących dalszego wsparcia i rozwoju uczniów. Jest również ważnym źródłem informacji dla innych specjalistów, nauczycieli i rodziców.

Podsumowanie

Rola pedagoga specjalnego w przedszkolu jest niezwykle istotna dla tworzenia inkluzywnego środowiska edukacyjnego. Pedagog specjalny ma wiele zadań, takich jak pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wspieranie nauczycieli oraz oferowanie wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia pedagoga specjalnego w przedszkolach od 1 września 2022 roku ma na celu zapewnienie każdemu dziecku równych szans na osiągnięcie sukcesu. Prowadzenie właściwej dokumentacji jest również istotne, aby monitorować postępy uczniów i podejmować odpowiednie działania wsparcia.

Wprowadzenie tych zmian w systemie edukacyjnym ma na celu stworzenie bardziej inkluzywnego i zrównoważonego środowiska dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Pedagog specjalny odgrywa kluczową rolę w realizacji tego celu i jest niezastąpionym źródłem wiedzy i wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom i działaniom pedagog specjalny może wpływać na pozytywny rozwój i sukces każdego ucznia w przedszkolu.

Rekrutacja 2024/25
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane