Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Pełen etat logopedy: ile godzin pracy?

Pełen etat logopedy: ile godzin pracy?

W pracy logopedy ważne jest jasne zrozumienie zakresu obowiązków, a także liczby godzin pracy. W tym artykule przyjrzymy się, ile godzin powinien pracować logopeda na pełnym etacie.

1. Zrozumienie roli logopedy

Logopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy i języka. Do jego zadań należy prowadzenie terapii logopedycznej oraz współpraca z innymi specjalistami, takimi jak pedagodzy, psycholodzy czy terapeuci. Logopeda może pracować w różnych środowiskach, takich jak szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, prywatne gabinety czy poradnie.

2. Nauczyciel-logopeda w szkole: ile godzin pracy?

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, nauczyciel zatrudniony na pełnym etacie nie może pracować więcej niż 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel musi realizować różne obowiązki, w tym bezpośrednie zajęcia z uczniami, ale także przygotowanie się do tych zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

W przypadku logopedy czas ten może być inaczej rozłożony. Zgodnie z ustawą, godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale to nie oznacza, że logopeda pracuje tylko 45 minut. W rzeczywistości, czas pracy logopedy wynosi ustaloną przez organ prowadzący liczbę godzin 60-minutowych w tygodniu. To oznacza, że logopeda może pracować dłużej niż nauczyciel przedmiotowy, ale bez dodatkowych przerw.

3. Standaryzacja zatrudnienia logopedów

Od 1 września 2022 roku wprowadzono standaryzację zatrudniania specjalistów, w tym logopedów, w szkołach i przedszkolach. Wprowadzono minimalny wymiar zatrudniania nauczycieli specjalistów, który jest określony przez ustawę.

Dla przykładu, w szkole, w której uczy się 180 uczniów, powinno być zatrudnionych co najmniej 1,5 etatu specjalistów (w tym co najmniej 0,375 etatu psychologa i 0,375 etatu pedagoga specjalnego), a resztę stanowią inni specjaliści, tak jak logopedzi.

4. Wymagane kwalifikacje logopedy

Aby pracować jako logopeda, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Wymagane są studia podyplomowe z logopedii, a często także dodatkowe kwalifikacje, takie jak kursy specjalistyczne czy certyfikaty. W niektórych przypadkach, wymagane może być także doświadczenie w pracy z dziećmi lub osobami z określonymi problemami mowy.

5. Zmiana czasu pracy logopedy: czy jest to legalne?

Jest to pytanie, które często pojawia się wśród logopedów. Czy dyrektor placówki oświatowej może zmienić czas pracy logopedy z 45 na 60 minut, co skutkowałoby dłuższą pracą? Otóż odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Organ prowadzący szkołę ma prawo określać tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedy.

W przypadku logopedy, czas pracy wynosi ustaloną przez organ prowadzący liczbę godzin 60-minutowych w tygodniu, a nie 45 minut plus przerwa. Nie ma obowiązku pełnienia dyżurów na przerwach.

6. Standaryzacja zatrudnienia: jakie zmiany?

Standaryzacja zatrudniania wprowadza jednolite normy dotyczące zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w tym logopedów. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że we wszystkich placówkach oświatowych nauczyciele specjaliści będą prowadzić tego samego rodzaju zajęcia.

To oznacza, że niezależnie od ilości dzieci w szkole lub przedszkolu, minimalna ilość etatów dla specjalistów jest określona. Obecnie, pensum specjalistów wynosi 22 godziny tygodniowo.

7. Logopeda w zespole szkół: jak wyliczyć wymagane etaty?

Jeśli przedszkole i szkoła podstawowa tworzą zespół i liczba uczniów w obu placówkach wynosi łącznie 280, niezbędne minimum etatów specjalistów wynosi 1,7 etatu. W ramach tego standardu, zgodnie z art. 42d ust. 11, należy przewidzieć co najmniej 0,425 etatu psychologa oraz 0,425 etatu pedagoga specjalnego.

8. Wypłata wynagrodzenia za nadgodziny

Wynagrodzenie za nadgodziny z logopedii jest określane na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego przez dany organ prowadzący. W praktyce często stosuje się rozwiązanie, w którym uwzględnia się pensum obowiązujące dla przedmiotu realizowanego w ramach godzin ponadwymiarowych.

9. Zmiana pensum logopedy

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, organ prowadzący szkołę ma prawo określać tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedy. Może to oznaczać, że czas pracy logopedy może ulec zmianie, na przykład z 45 na 60 minut.

10. Czy logopeda może pracować na więcej niż jednym etacie?

Tak, logopeda może pracować na więcej niż jednym etacie. Na przykład, może pracować jako nauczyciel przedmiotowy, realizując pensum 18/18, a dodatkowo realizować godziny specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z logopedii, z pensum 22 jako nadgodziny.

W takim przypadku, pensum łączone wylicza się zgodnie z art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, a godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Podsumowując, pełen etat logopedy wiąże się z określoną liczbą godzin pracy, która może być różna w zależności od ustaleń organu prowadzącego szkołę. Ważne jest jednak, aby logopeda był świadomy swoich praw i obowiązków, a także wymagań dotyczących jego kwalifikacji i pensum.

Logopedia jest ważnym elementem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. Do głównych zadań logopedów należy stymulacja rozwoju mowy, korekcja wad wymowy, rehabilitacja narządów artykulacyjnych oraz edukacja i wsparcie dla rodzin. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych, potrzebne są odpowiednie etaty logopedów. W przypadku zespołu szkół lub przedszkola, minimalna ilość etatów specjalistów powinna być określona na podstawie liczby uczniów. Dodatkowo, dobrym rozwiązaniem jest określenie pensum obowiązującego dla konkretnego przedmiotu lub specjalizacji. Logopeda może również łączyć pensum z kilku etatach lub realizować godzin ponadwymiarowych w ramach swojego obecnego etatu. Ważne jest jednak, aby każdy logopeda był świadomy swoich praw i obowiązków oraz aby poziom usług był zgodny ze standardami określonymi przez organ prowadzący placówkę oświatową.

Zobacz kierunek studiów logopedia –> Logopedia Studia podyplomowe online

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się