Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Pensja nauczyciela przedszkola: Co warto wiedzieć?

Pensja nauczyciela przedszkola: Co warto wiedzieć?

Wprowadzenie

Nauka w przedszkolu odgrywa kluczową rolę w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Aby zapewnić wysoką jakość edukacji, istotne jest, aby nauczyciele wychowania przedszkolnego byli odpowiednio wynagradzani za swoją pracę. Pensja nauczyciela wychowania przedszkolnego to istotny czynnik, który wpływa na jakość nauczania i motywację kadry pedagogicznej. W niniejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniu pensji nauczycieli wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zmian w przepisach oraz różnic regionalnych.

Aktualne przepisy dotyczące pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego

Już 1 września 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów dotyczących wymiaru pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego. Obecnie tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli publicznych przedszkoli i innych publicznych placówek przedszkolnych określa art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Wymiar ten jest uzależniony od wieku dzieci:

  • Dla nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi on 22 godziny tygodniowo.
  • Dla nauczycieli pracujących z grupami dzieci młodszych wynosi on 25 godzin tygodniowo.

Jednakże, ustawa nie precyzuje wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z tzw. grupami mieszanych, czyli grupami składającymi się zarówno z dzieci 6-letnich, jak i młodszych. W związku z tym, do art. 43 ust. 7 pkt 3 dodano lit. c) w brzmieniu: nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

Różnice w wymiarze godzin zajęć dla nauczycieli w grupach mieszanych

W przypadku nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, którzy pracują z grupami obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie, jak i dzieci młodsze, ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe przewiduje, że pensum nauczycieli będzie określane przez organ prowadzący od 1 września 2019 r. W praktyce oznacza to, że organ prowadzący, czyli gmina, może samodzielnie ustalić wymiar godzin zajęć dla nauczycieli w grupach mieszanych, z uwzględnieniem proporcji liczby dzieci 6-letnich i młodszych.

Jakie są argumenty za zwiększeniem pensum nauczycieli w grupach mieszanych?

Wiele samorządów i organizacji związkowych zwraca uwagę na fakt, że nauczyciele pracujący w grupach mieszanych, czyli z dziećmi 6-letnimi i młodszymi, często mają trudniejsze zadanie dydaktyczne. Dzieci w różnym wieku mają różne potrzeby i wymagają indywidualnego podejścia. Dlatego też, zwiększenie pensum nauczycieli w grupach mieszanych do 25 godzin tygodniowo może przyczynić się do zapewnienia lepszej jakości edukacji dla wszystkich dzieci.

Różnice regionalne w pensjach nauczycieli wychowania przedszkolnego

Warto zauważyć, że pensje nauczycieli wychowania przedszkolnego mogą różnić się w zależności od regionu. Śląski Związek Gmin i Powiatów wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z propozycją zwiększenia pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego z 22 do 25 godzin. Związek ten argumentuje, że nauczyciele pracujący w grupach mieszanych mają większe wyzwania dydaktyczne i zasługują na odpowiednie wynagrodzenie.

Jednakże, związki zawodowe są przeciwnego zdania i nie zgadzają się na zwiększenie pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego. Stanowią, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciele prowadzący zajęcia z sześciolatkami powinni pracować tylko 22 godziny tygodniowo.

Dylematy samorządów w ustalaniu pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego

W praktyce, samorządy mają trudności w ustalaniu pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego w grupach mieszanych. Niektóre gminy podejmują uchwały, w których wyraźnie określają, że pensum w tych grupach wynosi 25 godzin tygodniowo. Inne samorządy idą dalej i określają pensum nauczycieli w zależności od liczby dzieci 5-letnich i 6-letnich w grupie. Jednakże, niektóre samorządy decydują się na obniżenie pensum, nawet jeśli w grupie jest niewielka liczba sześciolatków, aby uniknąć konfliktów z związkiem zawodowym nauczycieli.

Jakie są perspektywy zmian w przepisach dotyczących pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego?

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że to samorządy powinny decydować o pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego, zarówno w grupach mieszanych, jak i w innych grupach wiekowych. Resort edukacji nie planuje wprowadzenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela dotyczących wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zdaniem ministerstwa, decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i warunków pracy nauczycieli.

Podsumowanie

Pensja nauczyciela wychowania przedszkolnego odgrywa kluczową rolę w motywowaniu kadry pedagogicznej i zapewnianiu wysokiej jakości edukacji. Obecnie, przepisy dotyczące pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego pozostawiają pewne luki, zwłaszcza jeśli chodzi o grupy mieszane. Różnice regionalne w pensjach nauczycieli wychowania przedszkolnego również stanowią wyzwanie dla samorządów. Warto kontynuować dyskusję na temat optymalnego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, aby zapewnić godne warunki pracy i wysoką jakość edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się