Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Profesjonalne studia podyplomowe autyzm i zespół aspergera online – Twój krok ku specjalizacji

Profesjonalne studia podyplomowe autyzm i zespół aspergera online – Twój krok ku specjalizacji

Profesjonalne studia podyplomowe autyzm i zespół aspergera online – Twój krok ku specjalizacji

Rozważając studia podyplomowe autyzm i zespół aspergera online, kluczowe jest zrozumienie ich wpływu na Twoją przyszłość zawodową. Niniejszy artykuł przedstawia, jakie kompetencje możesz zyskać, jak przebiega kształcenie i jakie perspektywy otwiera ukończenie tych specjalistycznych studiów.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z autyzmem i zespołem Aspergera mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do specjalizacji w pracy z osobami dotkniętymi tymi zaburzeniami, w tym przygotowania do indywidualnych metod rehabilitacji i diagnozowania.
 • Absolwenci studiów podyplomowych zwiększają swoje kompetencje zawodowe, co przekłada się na lepsze perspektywy zatrudnienia i ewentualnie wyższe zarobki, a także rozwój umiejętności transferowych przydatnych zarówno w pracy, jak i życiu codziennym.
 • Kompleksowe programy edukacyjno-terapeutyczne oraz praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera są istotnymi elementami studiów podyplomowych, przygotowując specjalistów do efektywnej i specjalizowanej pomocy.

Specyfika studiów podyplomowych związanych z autyzmem i zespołem Aspergera

Osoba prowadząca zajęcia terapeutyczne z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe z autyzmem i zespołem Aspergera mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy z osobami z tymi zaburzeniami. Kluczową rolę odgrywa tu metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej, która obejmuje diagnozowanie i wczesne wspomaganie rozwoju, co pozwala na dostosowanie terapii i edukacji do potrzeb ucznia.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest zdanie wszystkich wymaganych przedmiotów oraz odbycie 180-godzinnej praktyki zawodowej w instytucjach edukacyjnych, medycznych lub terapeutycznych. Studia podyplomowe są trzysemestralne, realizowane w pełni przez Internet i adresowane głównie do absolwentów szkół wyższych, w tym nauczycieli, psychologów i pedagogów, zainteresowanych specjalizacją w zakresie autyzmu i zespołu Aspergera.

Korzyści dla absolwentów studiów wyższych

Studia podyplomowe oferują wiele korzyści dla absolwentów studiów wyższych. Po pierwsze, pozwalają na zwiększenie kompetencji zawodowych i wyższy poziom specjalizacji, rozwijając umiejętności takie jak:

 • praca zespołowa
 • rozwiązywanie problemów
 • krytyczne myślenie
 • analiza danych

Po drugie, ukończenie studiów podyplomowych zwiększa zatrudnialność oraz szanse na zdobycie dobrej pracy, co może przekładać się na wyższe zarobki w ciągu życia zawodowego. Edukacja podyplomowa wspomaga również rozwój osobisty, dostarczając i wzmacniając umiejętności transferowe takie jak samodyscyplina, samomotywacja, zarządzanie czasem oraz adaptacja, co jest przydatne nie tylko zawodowo ale i w życiu codziennym.

Osiągnięcie podyplomowych kwalifikacji umożliwia zmianę kariery na bardziej specjalizowane role w danej dziedzinie, a także przyczynia się do osobistego osiągnięcia i pragnienia dalszej nauki oraz wkładu w swoją dziedzinę ekspertyzy.

Instytut Rozwoju Edukacji – miejsce kształcenia

Logo Instytutu Studiów Podyplomowych specjalizującego się w edukacji osób z autyzmem

Instytut Rozwoju Edukacji to miejsce, które oferuje specjalistyczne studia podyplomowe autyzm, z zakresu pedagogiki specjalnej, przygotowujące do pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie niestacjonarnym przez Internet i trwają 3 semestry, obejmując 640 godzin nauki, w tym 180 godzin praktyk zawodowych.

Studia podyplomowe można opłacić jednorazowo, semestralnie lub ratalnie, a koszt wynosi 3600 zł plus opłata rekrutacyjna, z możliwościami płatności podzielonej na 8 rat. Cały proces rekrutacyjny odbywa się online, co dodatkowo ułatwia dostęp do edukacji.

Programy podyplomowe prowadzi wykwalifikowana kadra akademicka o dużym doświadczeniu praktycznym w specjalności edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, co zwiększa wartość zdobywanego wykształcenia.

Rozporządzenia dotyczące kwalifikacji nauczycieli

W kontekście studiów podyplomowych z autyzmem i zespołem Aspergera istotne jest zrozumienie aktualnych rozporządzeń dotyczących kwalifikacji nauczycieli, w tym w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych oraz w sprawie standardu kształcenia przygotowującego. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. reguluje szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli w Polsce oraz wprowadza zmiany w kwestii standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ważne jest, aby pamiętać, że wcześniejsze rozporządzenia, w tym z 22 sierpnia 2022 r., jak również obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lipca 2020 r. oraz rozporządzenia z 2019 i 2017 roku nie obowiązują, zgodnie z aktualnym stanem prawnym na dzień 3 października 2023 r..

Studia podyplomowe edukacja są kierowane do osób z kwalifikacjami do nauczania lub prowadzenia zajęć, które chcą uzyskać lub poszerzyć przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, a program jest zgodny z przepisami prawa na podstawie aktualnego rozporządzenia.

Praktyczne aspekty pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera

Schemat integracji sensorycznej stosowanej w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Praca z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności. Kluczową rolę odgrywa tu integracja sensoryczna, która jest niezwykle ważna dla dzieci z autyzmem, które często borykają się z problemami związanymi z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Terapia integracji sensorycznej polega na wykonywaniu ćwiczeń ruchowych podnoszących zdolność do prawidłowego odbioru sensorycznego i może przyczynić się do poprawy jakości przetwarzania informacji sensorycznych.

Celowe działania terapeutyczne w ramach terapii integracji sensorycznej mogą pobudzać inicjowanie kontaktów społecznych i samonakierowanie, co jest ważne dla dzieci z autyzmem. Poza tym, program studiów podyplomowych kształci w zakresie terapii oraz wsparcia rodziny, co obejmuje diagnozowanie problemów behawioralnych w kontekście rodzin dziecka z autyzmem.

Programy edukacyjno-terapeutyczne są dostosowywane indywidualnie, co wspiera kompleksową interwencję we wczesnych etapach życia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Terapia osób z zaburzeniami, takimi jak spektrum autyzmu, pozwala na zrozumienie zaburzonych i prawidłowych form zachowań osób z autyzmem, co pozwala lepiej reagować na ich potrzeby społeczne i behawioralne.

Elementy psychologii klinicznej zawarte w programie studiów podyplomowych przygotowują do praktycznej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Współpraca z placówkami zajmującymi się edukacją osób z autyzmem

Współpraca z placówkami zajmującymi się edukacją osób z autyzmem jest nieodłącznym elementem pracy specjalistów z tej dziedziny. Współpraca szkół specjalnych z instytucjami takimi, jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, może obejmować przygotowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, które są dostosowane do osobistych potrzeb ucznia z autyzmem.

Kluczowe w nauczaniu dzieci z autyzmem jest uwzględnienie ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, co wymaga odpowiedniej organizacji lekcji oraz stosowania specjalnych metod pracy. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oferują wsparcie poprzez:

 • udostępnianie informacji
 • organizowanie prelekcji
 • warsztatów
 • szkoleń dla specjalistów pracujących z osobami z autyzmem.

Wspomaganie rodziców dzieci z autyzmem jest równie ważne i jest możliwe dzięki:

 • systematycznej współpracy z nauczycielami
 • pedagogizacji
 • dostarczaniu materiałów edukacyjnych
 • wsparciu psychologicznemu
 • wczesnego wspomagania rozwoju

Dorosłość osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Dorosłość osób z autyzmem i zespołem Aspergera to temat, który wymaga szczególnej uwagi. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi może obejmować korzystanie z zasiłków opiekuńczych oraz innych form wsparcia oferowanych przez lokalne jednostki pomocy społecznej dla osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.

Osoby te mogą potrzebować wsparcia nie tylko w codziennym funkcjonowaniu, ale także w kontekście pracy zawodowej. Dlatego tak ważne jest, aby profesjonaliści pracujący z osobami z autyzmem byli dobrze przygotowani do wspierania ich w różnych obszarach życia.

Studia podyplomowe z autyzmem i zespołem Aspergera mogą pomóc w zdobyciu potrzebnej wiedzy i umiejętności, a także w zrozumieniu unikalnych wyzwań, z jakimi borykają się osoby z tymi zaburzeniami. Dzięki temu, specjaliści będą lepiej przygotowani do pomocy osobom z autyzmem w pełnym wykorzystaniu ich potencjału i prowadzenia satysfakcjonującego życia.

Podsumowanie

Podsumowując, studia podyplomowe z autyzmem i zespołem Aspergera to inwestycja w przyszłość, zarówno dla specjalistów, jak i dla osób, które będą z nich korzystać. Specjalizacja ta otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych, a jednocześnie pozwala na realizację ważnej misji – pomocy osobom z autyzmem i zespołem Aspergera.

Studiując na IRE, można zdobyć cenną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do efektywnej pracy z osobami z tymi zaburzeniami. Dzięki temu, absolwenci będą mogli przyczynić się do poprawy jakości życia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Chociaż studia podyplomowe wymagają czasu i zaangażowania, korzyści, jakie przynoszą, są nieocenione. Dlatego zachęcamy do podjęcia tego wyzwania i zainwestowania w swoją przyszłość, zdobywając specjalizację z autyzmu i zespołu Aspergera.

Najczęściej Zadawane Pytania

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane