Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Skuteczna rewalidacja osób z autyzmem – metody i zasady pracy adaptacyjnej

Skuteczna rewalidacja osób z autyzmem – metody i zasady pracy adaptacyjnej

Skuteczna rewalidacja osób z autyzmem – metody i zasady pracy adaptacyjnej

Zastanawiasz się, jak wygląda proces “rewalidacja osób z autyzmem” i co jest niezbędne, aby był on skuteczny? Ten artykuł dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących zapewnienia osobom z autyzmem najlepszych warunków do rozwoju. Poznaj praktyczne metody pracy rewalidacyjnej, zrozum zasady tworzenia indywidualnego planu edukacyjnego i odkryj, jakie działania mogą efektywnie wspierać samodzielność oraz integrację z otoczeniem. Rozpocznijmy podróż po świecie “rewalidacji osób z autyzmem”, która jest pełna wyzwań, ale i potencjalnych sukcesów.

Najważniejsze Informacje

 • Personalizacja i dostosowanie zajęć rewalidacyjnych do indywidualnych potrzeb osoby z autyzmem jest kluczowa dla rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych.
 • Wymagana jest specjalistyczna wiedza i kompetencje nauczyciela, jak również regularna ocena i aktualizacja Indywidualnego Planu Edukacyjnego w celu efektywnej rewalidacji.
 • Zaangażowanie rodziców oraz ich współpraca z nauczycielami i terapeutami są niezbędne do wyznaczania celów i monitorowania postępów dziecka z autyzmem.

Rewalidacja w kontekście autyzmu

Osoba z autyzmem uczestnicząca w zajęciach rewalidacyjnych

Rewalidacja dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to proces skomplikowany, ale niesamowicie ważny. Celem zajęć rewalidacyjnych jest rozwijanie mocnych stron, takich jak umiejętności społeczne, komunikacyjne, interpersonalne, a także kształtowanie pozytywnej samooceny. Aby jednak te cele osiągnąć, podczas rewalidacji należy przestrzegać szeregu zasad. Indywidualizacja, stopniowanie trudności, korekcja i kompensacja zaburzeń, systematyczność, ciągłość terapii oraz stosowanie pozytywnego wzmocnienia – to wszystko odgrywa kluczową rolę.

Na co zatem składa się zakres działań o charakterze rewalidacyjnym? Rozwój kompetencji komunikacyjnych, społecznych, emocjonalno-motywacyjnych oraz promowanie samodzielności osoby z autyzmem – te aspekty są istotne w procesie. W praktyce oznacza to, że zajęcia rewalidacyjne muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby, a ich celem jest przede wszystkim wsparcie osoby z autyzmem w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Specyfika pracy rewalidacyjnej z osobami z autyzmem

Pomoc wizualna podczas zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem

Praca rewalidacyjna z osobami z autyzmem to wyzwanie, które wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania strategii do konkretnych potrzeb ucznia. Dobranie odpowiedniego otoczenia pod kątem potrzeb sensorycznych osób z autyzmem oraz minimalizacja rozpraszających bodźców jest kluczowe dla efektywności zajęć. Równie ważne jest wykorzystanie pomocy wizualnych i umożliwienie wielozmysłowego uczenia się, które może znacząco wspierać proces rewalidacyjny.

Jednakże specyfika pracy rewalidacyjnej z osobami z autyzmem nie kończy się na dostosowaniu metodyki. Ważne jest również to, że zajęcia rewalidacyjne powinny równocześnie koncentrować się na dydaktyce, uzupełniając braki wiedzy, i na terapii, kształtując akceptowane społecznie zachowania. Stosowanie zasad oligofrenopedagogiki, takich jak stopniowanie trudności i systematyczność, jest skuteczną metodą w pracy z dziećmi z autyzmem.

Rozwój umiejętności społecznych

Rozwój umiejętności społecznych to jeden z kluczowych aspektów pracy rewalidacyjnej z osobami z autyzmem. Podstawowym narzędziem służącym temu celowi jest tzw. Trening umiejętności społecznych (TUS). Co więcej, w pracy z osobami z autyzmem stosuje się modele ról społecznych i historie społeczne, które pomagają w lepszym zrozumieniu i nauczaniu zachowań społecznych.

W praktyce, scenariusz zajęć ‘Niezręczne sytuacje społeczne i ja’ jest przykładem specyficznej metody kształtowania kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawności. Ponadto, ćwiczenia rozwijające zdolność rozpoznawania i nazywania emocji oraz gry ruchowe przyczyniają się do wsparcia rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Wspieranie komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna to kolejny istotny aspekt rewalidacji osób z autyzmem. Praca rewalidacyjna w tym obszarze obejmuje rozwijanie zdolności do rozumienia i wykorzystywania komunikatów niewerbalnych, takich jak gesty i mimika. Na przykład, aktywności takie jak grupowanie obrazków według pojęć, rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem, czy układanie prostych ciągów logiczno-rytmicznych są przykładami ćwiczeń na rozwój kompetencji komunikacyjnych.

W praktyce, ćwiczenia rozwoju kompetencji komunikacyjnych mogą obejmować:

 • witanie się i żegnanie z nauczycielem
 • używanie grzecznościowych form wyrazu w różnych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i uczuć.

Stymulacja rozwoju poznawczego

Stymulacja rozwoju poznawczego dzieci z autyzmem to kolejny kluczowy aspekt pracy rewalidacyjnej. Może ona obejmować ćwiczenia powiązane z logicznym myśleniem i działaniem, np. znajomość stron (prawa-lewa), orientacja w schemacie ciała oraz stosowanie określeń jakościowych (wielkość, ciężar, długość, kształt, grubość). Jednocześnie, nabywanie podstawowych zdolności akademickich, takich jak czytanie, pisanie i liczenie oraz umiejętność rozumienia i wykonywania poleceń, jest kluczowe dla rozwoju poznawczego dzieci z autyzmem.

Wśród zadań wspomagających rozwój poznawczy możemy wskazać takie jak:

 • układanie obrazka z kilku elementów
 • liczenie
 • układanie sekwencji
 • rozróżnianie kolorów
 • dostrzeganie brakujących elementów
 • budowanie konstrukcji z klocków
 • tworzenie kategorii (np. zwierzęta, ubrania)

Co więcej, ćwiczenia i zadania edukacyjne powinny być dostosowywane do indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka z autyzmem, aby maksymalizować ich efektywność w stymulowaniu rozwoju poznawczego.

Kwalifikacje nauczyciela a skuteczność rewalidacji

W procesie rewalidacji kluczowe jest nie tylko właściwe podejście do osoby z autyzmem, ale również kompetencje osoby prowadzącej zajęcia. Efektywność zajęć rewalidacyjnych zależy przede wszystkim od kwalifikacji nauczyciela. Wiedza i umiejętności, które nauczyciele zdobywają podczas studiów podyplomowych, są niezbędne do pracy w zakresie diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej. Dlatego ważne jest, aby osoba ubiegająca się o stanowiska nauczyciela posiadała odpowiednie umiejętności do pracy z osobami z autyzmem.

Studia podyplomowe, takie jak ‘Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną’, są dostosowane do aktualnych wymagań i pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w ciągu 4 semestrów. To pokazuje, jak ważne jest ciągłe kształcenie i rozwijanie umiejętności przez nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem.

Indywidualny plan rewalidacji – klucz do sukcesu

Indywidualny plan rewalidacji dla osoby z autyzmem

W pracy rewalidacyjnej z osobami z autyzmem kluczowe znaczenie ma Indywidualny Plan Edukacyjny (IEP). Jest to strukturalny plan dostosowany do unikalnych potrzeb edukacyjnych i celów dziecka, adresujący specyficzne wyzwania takie jak komunikacja, interakcje społeczne oraz zachowanie, i obejmujący mierzalne i osiągalne cele. Cele IEP powinny być SMART, czyli:

 • Specyficzne
 • Mierzalne
 • Osiągalne
 • Relewantne
 • Ograniczone Czasowo

Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie specjalnych strategii i technik pracy z osobami z autyzmem, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

To zapewnia, że cele są jasne, śledzalne, realistyczne i mają określony harmonogram osiągnięcia.

Przykłady skutecznych celów IEP dla dzieci z autyzmem to:

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych i językowych
 • Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych
 • Wzmacnianie umiejętności akademickich i poznawczych
 • Wspieranie umiejętności adaptacyjnych i funkcjonalnych

W procesie tworzenia IEP kluczowa jest współpraca między rodzicami, edukatorami i terapeutami, wykorzystując mocne strony dziecka i adresując konkretne wyzwania. Zespół IEP powinien składać się z profesjonalistów z wiedzą na temat autyzmu, takich jak nauczyciele edukacji specjalnej, logopedzi i terapeuci zajęciowi, aby zapewnić, że plan jest kompleksowy i skuteczny.

Regularna ocena i przeglądy zebrań IEP są konieczne do oceny postępów dziecka, dostosowywania celów w razie potrzeby i zapewnienia, że program edukacyjny pozostaje zgodny z ewoluującymi potrzebami dziecka.

Przykłady ćwiczeń i aktywności rewalidacyjnych dla osób z autyzmem

Podczas rewalidacji dla osób z autyzmem wykorzystuje się różnorodne metody pracy, takie jak:

 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Elementy bajkoterapii
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Czytanie globalne G. Domana
 • Gry i zabawy edukacyjne
 • Zajęcia tematyczne, jak scenariusze w kontekście karnawału czy propozycje zimowych zabaw wśród drzew

Wszystko to pomaga w rozwijaniu różnorodnych umiejętności i kompetencji.

Na przykład, zajęcia rewalidacyjne obejmują również:

 • ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności praktycznych, jak utrwalanie wykonywania domowych obowiązków, planowanie czynności i ich etapowe wykonywanie, samokontrolę, czy nauce przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • zabawy tematyczne jak poznanie przeznaczenia urządzeń elektrycznych
 • elementy terapii behawioralnej i integracji sensorycznej, które mogą obejmować usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała

Wśród metod rewalidacyjnych stosuje się również elementy terapii behawioralnej i integracji sensorycznej, które mogą obejmować usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć rewalidacyjnych dla osób z autyzmem mogą obejmować:

 • piłki
 • woreczki kolorowe
 • pojemniki
 • kosze
 • materiały do zabaw sensoplastycznych
 • obrazki edukacyjne
 • nagrania z odgłosami zwierząt.

Rodzice w procesie rewalidacji

Rodzice odgrywają kluczową rolę w procesie rewalidacji dziecka z autyzmem. Ich udział w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IEP) oraz wykorzystanie pozytywnych wzmocnień w procesie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Empowerment rodziców, czyli wzmocnienie ich motywacji i zdolności do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, jest istotnym czynnikiem w pediatrycznej rehabilitacji i podkreśla ich rolę jako partnerów w procesie rewalidacji.

Rodzice są uznawani za ekspertów odnośnie ich dziecka i funkcjonowania rodzinnego, co pozwala im dostarczyć cennych informacji na temat mocnych stron i wyzwań swojego dziecka. Przygotowanie rodziców do konsultacji z profesjonalistami za pomocą narzędzi takich jak Nawigacja WWW (WWW-roadmap) pomaga w równoważnym dialogu i zapewnia, że wszystkie ważne tematy zostaną omówione, choć mogą występować trudności, gdy rodzice zbyt mocno ingerują w pracę nauczyciela, co wymaga zarówno otwartego dialogu, jak i zrozumienia granic ich roli.

Czas trwania i częstotliwość zajęć rewalidacyjnych

Regularność i przewidywalność zajęć rewalidacyjnych są kluczowe dla dzieci z autyzmem, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Codzienny trening i wsparcie rodziców, zaplanowane i prowadzone przez specjalistów, są niezbędne dla efektywnego postępu w rewalidacji.

Generalnie zaleca się, aby zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z autyzmem odbywały się przynajmniej raz w tygodniu, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb dziecka. Długość pojedynczej sesji rewalidacyjnej powinna być dostosowana do możliwości koncentracji dziecka, aby uniknąć jego przeciążenia i utraty uwagi. Na przykład, dla uczennicy z autyzmem na II etapie edukacyjnym zalecano łączną długość zajęć indywidualnych do 2 godzin tygodniowo.

Integracja z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym

Integracja z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym to kolejny ważny aspekt rewalidacji osób z autyzmem, w tym z zespołem aspergera. Poprzez zabawę dzieci z autyzmem mogą nawiązywać pierwsze sympatie i przełamywać uprzedzenia w grupie rówieśniczej. Podjęcie przez dziecko autystyczne fizycznego kontaktu lub wyrażenie emocji podczas wspólnych zabaw stanowi ważny krok w kierunku interakcji społecznej i integracji.

Nauczyciele mogą wspierać integrację, pokazując dzieciom z autyzmem, jak się bawić i angażując rówieśników do wspólnej zabawy. Siedzenie obok siebie jest dla dzieci z autyzmem metodą budowania tolerancji na obecność innych, co sprzyja integracji. Utworzenie drobnych rytuałów oraz możliwość zabierania do szkoły ulubionego przedmiotu, mogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dziecka z autyzmem w nowym środowisku szkolnym.

Wszystko to pokazuje, jak ważna jest współpraca i zgrany zespół między rodziną a szkołą w procesie integracji dziecka z autyzmem w środowisku szkolnym, zwłaszcza w szkołach, które mają doświadczenie w pracy z uczniami z różnymi potrzebami.

Podsumowanie

Podsumowując, rewalidacja osób z autyzmem to proces skomplikowany, ale niezwykle ważny. Wymaga indywidualnego podejścia, dostosowania strategii do konkretnych potrzeb ucznia, a także zaangażowania i kompetencji nauczyciela. Kluczową rolę odgrywają tutaj Indywidualne Plany Edukacyjne, które dostarczają strukturalny plan dostosowany do unikalnych potrzeb dziecka, uwzględniając jego mocne strony i wyzwania. Współpraca z rodzicami oraz regularność i przewidywalność zajęć to kolejne istotne elementy skutecznej rewalidacji. Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i zasługuje na indywidualne podejście, które pozwoli mu osiągnąć pełnię swojego potencjału.

Najczęściej Zadawane Pytania

Co robić na rewalidacji autyzm?

W rewalidacji autyzmu należy skupić się na wzmocnieniu aktywności społecznej, rozwinięciu kompetencji komunikacyjnych i uczeniu radzenia sobie z emocjami oraz ich rozpoznawaniu u innych

Co to jest rewalidacja i jaki jest jej cel w kontekście autyzmu?

Rewalidacja to proces rozwijania mocnych stron osoby z autyzmem, takich jak umiejętności społeczne i komunikacyjne, mający na celu kształtowanie pozytywnej samooceny. Jest to istotne w kontekście osiągnięcia postępu w funkcjonowaniu jednostki z autyzmem.

Jakie są kluczowe kwalifikacje nauczyciela pracującego z dziećmi z autyzmem?

Kluczowe kwalifikacje nauczyciela pracującego z dziećmi z autyzmem to wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów podyplomowych z zakresu diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej, co przekłada się na efektywność zajęć rewalidacyjnych.

Na czym polega Indywidualny Plan Edukacyjny (IEP)?

Indywidualny Plan Edukacyjny (IEP) to strukturalny plan dostosowany do unikalnych potrzeb edukacyjnych i celów dziecka, obejmujący mierzalne cele dotyczące komunikacji, interakcji społecznych i zachowania.

Jakie jest znaczenie integracji z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym dla dzieci z autyzmem?

Integracja z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym ma ogromne znaczenie dla dzieci z autyzmem, ponieważ pomaga im nawiązywać relacje i przełamywać barierę izolacji. Nauczyciele mogą wspierać integrację, angażując rówieśników w interakcje i zabawę z dziećmi z autyzmem.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane