Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego to specjalistyczne studia, które przygotowują nauczycieli do efektywnego nauczania języka angielskiego na różnych poziomach edukacji. W ramach tych studiów, nauczyciele zdobywają umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

 

Czym są Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego są to specjalistyczne studia, które mają na celu przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach edukacji, począwszy od przedszkola, aż do klas I-III szkoły podstawowej. Absolwenci tych studiów zdobywają kwalifikacje umożliwiające im nauczanie języka angielskiego w sposób efektywny i dostosowany do możliwości poznawczych dzieci.

Jakie są cele Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Głównym celem tych studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach edukacji. W trakcie tych studiów, nauczyciele zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także psychologii i pedagogiki. Studia te mają na celu wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do efektywnego nauczania języka angielskiego.

Jakie kwalifikacje i umiejętności zdobywają absolwenci tych studiów?

Absolwenci Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego zdobywają szereg kwalifikacji i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Wśród nich można wymienić:

 1. Wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
 2. Umiejętność efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 3. Wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki
 4. Umiejętność planowania i analizy lekcji, doboru i rozkładu materiałów nauczania
 5. Umiejętność rozwijania i integracji sprawności językowych
 6. Umiejętność rozwijania myślenia twórczego
 7. Wiedzę z zakresu historii i kultury Wielkiej Brytanii

Jakie są wymagania wstępne do Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Wymagania wstępne do Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego zależą od konkretnego programu studiów. Jednakże, zazwyczaj wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

Jak wygląda program Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Program Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jakie są główne moduły programu?

Program Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego składa się z kilku głównych modułów:

 1. Moduł I: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
 2. Moduł II: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 3. Moduł III: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
 4. Moduł IV: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Jakie są szczegółowe tematy, które są omawiane w ramach tych modułów?

W ramach poszczególnych modułów, omawiane są różne tematy związane z nauczaniem języka angielskiego, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, psychologią i pedagogiką. Poniżej przedstawiamy szczegółowe tematy, które są omawiane w ramach poszczególnych modułów:

 1. Moduł I: Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego, glottodydaktyka.
 2. Moduł II: Technologie informacyjne we wczesnym nauczaniu języka angielskiego, historia i kultura Wielkiej Brytanii, fonetyka praktyczna.
 3. Moduł III: Praktyczna nauka języka angielskiego, planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania.
 4. Moduł IV: Rozwijanie i integracja sprawności językowych, rozwijanie myślenia twórczego, higiena i emisja głosu.

Jakie są wymagania końcowe Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Aby ukończyć Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego, studenci muszą spełnić kilka wymagań końcowych. Wśród nich wymienia się:

 1. Uzyskanie zaliczeń z wszystkich modułów programu studiów
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyk zawodowych (90 godzin)
 3. Zdanie egzaminu dyplomowego

Gdzie można podjąć Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego można podjąć w wielu instytucjach edukacyjnych na terenie całego kraju. Jednym z najbardziej prestiżowych miejsc, gdzie można podjąć te studia, jest Instytut Rozwoju Edukacji.

Jakie są koszty Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego?

Koszty Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Języka Angielskiego zależą od konkretnego programu studiów i instytucji, która go prowadzi. Średnie koszty tych studiów wynoszą około 3300 zł, jednak mogą one różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak miasto, wielkość grupy czy obowiązująca promocja.

Wnioski

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego to doskonała propozycja dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć specjalistyczne umiejętności i kwalifikacje niezbędne do efektywnego nauczania języka angielskiego na różnych poziomach edukacji. Dzięki tym studiom, nauczyciele mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także psychologii i pedagogiki, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane