Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Najnowsze studia podyplomowe dla nauczycieli – Rozwijaj swoje kompetencje!

Najnowsze studia podyplomowe dla nauczycieli – Rozwijaj swoje kompetencje!

Studia podyplomowe dla nauczycieli to inwestycja w rozwój zawodowy. W tym artykule dowiesz się, jakie specjalizacje możesz wybrać, jakie wymagania musisz spełnić i jak te studia przekładają się na lepszą pozycję na rynku pracy.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają zdobycie specjalistycznych kompetencji i umiejętności do pracy z uczniami, w tym w zakresie pedagogiki, psychologii oraz określonych przedmiotów szkolnych.
 • Różnorodność specjalizacji w ramach studiów podyplomowych umożliwia nauczycielom dostosowanie ścieżki edukacyjnej do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, a także rozszerza kompetencje zawodowe.
 • Absolwenci studiów podyplomowych zyskują konkretne umiejętności i uprawnienia, które zwiększają ich szanse na rynku pracy i oferują możliwości rozwoju kariery zawodowej w oświacie.

Kluczowe informacje o studiach podyplomowych dla nauczycieli

Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami w szkole podstawowej

Studia podyplomowe dla nauczycieli są skoncentrowane na rozwoju umiejętności wymaganych w codziennej pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, co jest kluczowe w kontekście szkolnictwa wyższego. W ramach tych studiów, nauczyciele mają możliwość zdobycia kompetencji do nauczania różnych przedmiotów, takich jak:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • języki obce
 • matematyka
 • muzykologia
 • pedagogika
 • bibliotekarstwo, które są ważne również w szkolnictwie wyższym.

Celem studiów podyplomowych dla nauczycieli jest wyposażenie przyszłych nauczycieli w wiedzę i umiejętności, które pomogą im w pracy z uczniami. Nauczyciele psychologów mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu subdyscyplin pedagogiki. Dzięki temu będą mieli umiejętności pracy nauczyciela psychologa w różnych placówkach oświatowych..

Dodatkowo, nauczyciele mogą nabyć wiedzę dotyczącą:

 • rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży
 • umiejętności wstępnej diagnozy i interwencji w przypadku problemów, które mogą się pojawić
 • zasad rozpoznawania oznak i skutków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • możliwości przeciwdziałania przemocy seksualnej

Specjalizacje oferowane w ramach studiów podyplomowych

Studia podyplomowe dla nauczycieli oferują szeroki zakres specjalizacji, pozwalając nauczycielom na dostosowanie edukacji do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Nauczyciele mają możliwość wyboru spośród różnorodnych specjalizacji, takich jak:

Na przykład, celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii, będących jednym z nauczycieli studia podyplomowe, jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela-logopedy (po spełnieniu wymagań pedagogicznych). Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią solidną podstawę do rozwoju zawodowego, umożliwiając specjalizację w ramach studiów specjalizacyjnych. Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy, korzystając z nowoczesnych metod i technik pracy logopedycznej, w tym wykorzystaniem technik kształcenia.

Proces rekrutacji i wymagane kwalifikacje

Rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli jest procesem, który wymaga od kandydatów spełnienia określonych kryteriów. Kandydaci na studia podyplomowe dla nauczycieli muszą posiadać ukończone odpowiednie studia wyższe. Dla nauczycieli psychologów wymagany jest tytuł magistra psychologii, a dla specjalizacji z pedagogiki specjalnej wymagane są kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Kandydaci muszą złożyć określone dokumenty aplikacyjne w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną. Termin rejestracji internetowej oraz przyjmowania dokumentów trwa od 01.06.2023 do 31.10.2023. Cudzoziemcy muszą dodatkowo dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Proces rekrutacji przebiega w formie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki, a dokładniej z rozporządzeniu ministra nauki.

Warto jednak zauważyć, że istnieje możliwość, że studia podyplomowe dla nauczycieli, w tym studia pedagogiczne, nie zostaną uruchomione w przewidzianym terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.

Struktura i organizacja zajęć

 

W celu zapewnienia efektywnego uczenia się, studia podyplomowe dla nauczycieli są starannie zaprojektowane i zorganizowane, biorąc pod uwagę sprawie standardu kształcenia przygotowującego, a studia przygotowują do tego zadania.

Harmonogram studiów

Harmonogram zajęć na studiach podyplomowych dla nauczycieli jest ustalany przez kierownika studiów. Informacje na ten temat można znaleźć w terminarzu rozpoczęcia zajęć oraz w harmonogramie zajęć i egzaminów.

Studia podyplomowe dla nauczycieli trwają co najmniej 3 semestry, co umożliwia im dogłębne zrozumienie i przyswojenie materiału oraz zdobycie umiejętności nauczania przedmiotu.

Metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie studiów podyplomowych dla nauczycieli obejmują wykłady, warsztaty, zajęcia praktyczne oraz e-learning. Korzyści wynikające z zastosowania różnorodnych metod dydaktycznych w kontekście nauczycieli obejmują wzmacnianie ich kompetencji poprzez eksperymentowanie, formułowanie nowych koncepcji, prowadzenie twórczych dyskusji oraz wprowadzanie innowacji.

Dodatkowo, praktyczna realizacja warsztatów i zajęć praktycznych na studiach podyplomowych dla nauczycieli odbywa się w ramach programu studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz przewiduje pracę z grupami uczniów w czasie zajęć.

Uprawnienia i kompetencje zdobyte po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów podyplomowych, nauczyciele nabywają dodatkowe uprawnienia i kompetencje, które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Na przykład, zakończenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015r., § 7.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia nauczycielom zdobycie konkretnych umiejętności związanych z wybranym obszarem specjalizacji, takimi jak Język polski, Matematyka, Fizyka itp. Dodatkowo, ukończenie podyplomowych studiów pedagogicznych pozwala wzmocnić pozycję na rynku pracy.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla nauczycieli

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności przez nauczyciela, w tym kwalifikacje uzyskane. Bez względu na to, czy studia podyplomowe były realizowane online czy stacjonarnie, świadectwa wydawane są identyczne.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych powinno zawierać informacje takie jak:

 • nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego studia podyplomowe
 • godło uczelni lub logo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe
 • imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia posiadacza świadectwa

Uczelnie i instytuty naukowe w Polsce posiadają uprawnienia do wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe a rynek pracy – perspektywy zawodowe

Nauczyciel rozmawiający z pracodawcą na rynku pracy

Studia podyplomowe mogą zwiększyć szanse na znalezienie i podjęcia pracy dla nauczycieli. Nauczyciele, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych, takie jak edukacja przedszkolna, mogą spodziewać się wyższych wynagrodzeń w porównaniu do osób bez tych kwalifikacji.

Studia podyplomowe mają istotny wpływ na rozwój kariery nauczyciela, umożliwiając mu specjalistyczną edukację w określonym obszarze oraz naukę skutecznego oddziaływania na rozwój uczniów. Najbardziej poszukiwanymi specjalizacjami nauczycieli na rynku pracy w Polsce są:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • język angielski
 • język polski
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • wychowanie fizyczne
 • przedmioty zawodowe.

Wsparcie i rozwój kariery po studiach podyplomowych

Absolwenci studiów podyplomowych mogą liczyć na wsparcie w dalszym rozwoju kariery, takie jak doradztwo zawodowe, szkolenia czy warsztaty. Dodatkowo, absolwenci studiów podyplomowych mają dostęp do specjalistycznych warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, które mogą pomóc im zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje.

Po ukończeniu studiów podyplomowych dla nauczycieli można podjąć pracę jako:

 • doradca edukacyjno-zawodowy w szkole
 • doradca zawodowy
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. zarządzania talentami.

Podsumowanie

Studia podyplomowe dla nauczycieli są doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, które mogą pomóc w rozwoju kariery zawodowej. Od specjalizacji w określonym obszarze, przez zdobycie dodatkowych uprawnień, po wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym – studia podyplomowe oferują nauczycielom wiele korzyści.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli, którzy pragną dalej rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, do zainteresowania się studiami podyplomowymi. Nie tylko zwiększają one atrakcyjność na rynku pracy, ale także przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oferowanej uczniom.

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie studia podyplomowe dla nauczycieli?

Studia podyplomowe dla nauczycieli obejmują takie kierunki jak terapia zajęciowa, e-nauczyciel, przedsiębiorczość oraz pedagogika specjalna. Wybór odpowiedniego programu może pomóc w rozwoju zawodowym.

Co dają studia podyplomowe dla nauczycieli?

Studia podyplomowe dla nauczycieli pozwalają na podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy, co jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na realizowaniu celów kształcenia zgodnych z wymogami oraz prowadzeniu zajęć z drugiego przedmiotu.

Czy studia podyplomowe mogą zwiększyć szanse na znalezienie pracy dla nauczycieli?

Tak, studia podyplomowe mogą zwiększyć szanse na znalezienie pracy dla nauczycieli poprzez poszerzenie ich kwalifikacji i umiejętności.

Jakie kompetencje niesie ze sobą zakończenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej?

Zakończenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu MEN. Oznacza to, że niesie ze sobą kompetencje niezbędne do pracy w obszarze pedagogiki specjalnej.

Czy studia podyplomowe dla nauczycieli są dostępne online?

Tak, istnieje możliwość odbywania studiów podyplomowych dla nauczycieli online, co pozwala na zdobycie kwalifikacji bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane