Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Dla nauczycieli / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 420 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 2
Forma zaliczenia: brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Opłata miesięczna 417 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

kategoria:
Dla nauczycieli

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to obszar nauki skoncentrowany na wsparciu rozwoju dziecka poprzez odpowiednią opiekę i wychowanie. Jeśli zastanawiasz się, jak teoretyczne założenia tej dziedziny przekładają się na praktyczną działalność, jakie kompetencje są potrzebne do pracy w tej specjalności, ten artykuł wprowadzi Cię w świat pedagogów opiekuńczo-wychowawczych, ich ról, zadań i potencjalnych ścieżek kariery po studiach.

Najważniejsze Informacje

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ma na celu wsparcie osób w trudnych sytuacjach rozwojowych lub społecznych, w tym dzieci, młodzieży i seniorów, poprzez działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczną.
 • Osoba wybierająca pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą powinna posiadać cechy takie jak empatia, cierpliwość, kreatywność, a także umiejętność pracy zgodnie z zasadami opieki społecznej i edukacji.
 • Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza znajdują zatrudnienie w placówkach edukacji przedszkolnej, szkolnej, ośrodkach wsparcia społecznego oraz mają możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.

Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Osoba zainteresowana kierunkiem pedagogika opiekuńczo-wychowawcza powinna wykazywać się zdolnościami do refleksji i abstrakcyjnego myślenia, empatią, cierpliwością i wytrwałością. Dodatkowo, cechy takie jak kreatywność, autentyczność, odporność psychiczna, dojrzałość emocjonalna, poczucie sprawiedliwości i umiejętność aktywnego słuchania są niezwykle ważne w tej profesji.

Kandydat na studia pedagogiczne opiekuńczo-wychowawcze powinien być przygotowany do nabywania rozległej wiedzy z zakresu pedagogiki, niezbędnej do identyfikowania i rozumienia potrzeb rozwojowych oraz problemów wychowawczych. Powinien być również otwarty na poznawanie różnorodnych form pomocy i terapii.

Podczas studiów, ważne jest skupienie się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, takich jak efektywne przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i interwencji wychowawczej, co jest kluczowe dla wykształcenie umiejętności diagnostycznych.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest nauką o opiece międzyludzkiej, która ma na celu szczególne wsparcie dla dzieci i ich rozwoju opiekuńczego i wychowawczego. W praktyce, pedagog opiekuńczo-wychowawczy ma za zadanie wsparcie osób niesamodzielnych w ich rozwoju, w tym dzieci, młodzieży i seniorów, realizowane poprzez funkcje opiekuńcze oraz stymulowanie rozwoju poprzez zaspokajanie i regulowanie potrzeb podopiecznych.

Jednym z kluczowych celów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Realizowane jest to poprzez działania profilaktyczne, przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz przez organizowanie wsparcia i pomocy terapeutycznej, w tym pomaganiu przezwyciężania trudności szkolnych.

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, stosując pedagogikę opiekuńczo wychowawczą, ma następujące zadania:

 • wyznaczanie celów i zasad sprawowania opieki
 • opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych
 • organizowanie codziennych zajęć i działań interwencyjnych

Wszystko to odbywa się w oparciu o zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania państwa i systemu opieki społecznej dla dzieci i młodzieży.


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oferuje szeroki zakres możliwości zatrudnienia w profilaktyce i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwenci specjalności takich jak:

 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • pedagogika lecznicza
 • pedagogika resocjalizacyjna

mają otwarte ścieżki kariery w ośrodkach specjalistycznych, placówkach edukacyjnych i wsparcia społecznego dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Placówki systemu oświaty, takie jak placówki wychowania przedszkolnego, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, internaty oraz centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, są jednymi z wielu możliwych miejsc pracy dla absolwentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.

Dodatkowe perspektywy pracy otwierają się dla absolwentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, obejmując zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowie opiekuńcze.


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków
 • Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce
 • Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
 • Praktyka
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania
 • Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane