Rekrutacja ZIMOWA 2024/25 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja ZIMOWA class="kol_pom">2024/25 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
/* 2024-07-15 */
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Dla nauczycieli / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 420 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ brak egzaminu końcowego
Opłaty
Czesne za całe studia 4500 zł
Opłata miesięczna 450 zł
Opłata rekrutacyjna 100 zł
Informacje dodatkowe:
Punkty ECTS 60
Charakter studiów Kwalifikacyjne
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

kategoria:
Dla nauczycieli

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to obszar nauki skoncentrowany na wsparciu rozwoju dziecka poprzez odpowiednią opiekę i wychowanie. Jeśli zastanawiasz się, jak teoretyczne założenia tej dziedziny przekładają się na praktyczną działalność, jakie kompetencje są potrzebne do pracy w tej specjalności, ten artykuł wprowadzi Cię w świat pedagogów opiekuńczo-wychowawczych, ich ról, zadań i potencjalnych ścieżek kariery po studiach.

Najważniejsze Informacje

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ma na celu wsparcie osób w trudnych sytuacjach rozwojowych lub społecznych, w tym dzieci, młodzieży i seniorów, poprzez działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczną.
 • Osoba wybierająca pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą powinna posiadać cechy takie jak empatia, cierpliwość, kreatywność, a także umiejętność pracy zgodnie z zasadami opieki społecznej i edukacji.
 • Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza znajdują zatrudnienie w placówkach edukacji przedszkolnej, szkolnej, ośrodkach wsparcia społecznego oraz mają możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.

Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Osoba zainteresowana kierunkiem pedagogika opiekuńczo-wychowawcza powinna wykazywać się zdolnościami do refleksji i abstrakcyjnego myślenia, empatią, cierpliwością i wytrwałością. Dodatkowo, cechy takie jak kreatywność, autentyczność, odporność psychiczna, dojrzałość emocjonalna, poczucie sprawiedliwości i umiejętność aktywnego słuchania są niezwykle ważne w tej profesji.

Kandydat na studia pedagogiczne opiekuńczo-wychowawcze powinien być przygotowany do nabywania rozległej wiedzy z zakresu pedagogiki, niezbędnej do identyfikowania i rozumienia potrzeb rozwojowych oraz problemów wychowawczych. Powinien być również otwarty na poznawanie różnorodnych form pomocy i terapii.

Podczas studiów, ważne jest skupienie się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, takich jak efektywne przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i interwencji wychowawczej, co jest kluczowe dla wykształcenie umiejętności diagnostycznych.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest nauką o opiece międzyludzkiej, która ma na celu szczególne wsparcie dla dzieci i ich rozwoju opiekuńczego i wychowawczego. W praktyce, pedagog opiekuńczo-wychowawczy ma za zadanie wsparcie osób niesamodzielnych w ich rozwoju, w tym dzieci, młodzieży i seniorów, realizowane poprzez funkcje opiekuńcze oraz stymulowanie rozwoju poprzez zaspokajanie i regulowanie potrzeb podopiecznych.

Jednym z kluczowych celów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Realizowane jest to poprzez działania profilaktyczne, przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz przez organizowanie wsparcia i pomocy terapeutycznej, w tym pomaganiu przezwyciężania trudności szkolnych.

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, stosując pedagogikę opiekuńczo wychowawczą, ma następujące zadania:

 • wyznaczanie celów i zasad sprawowania opieki
 • opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych
 • organizowanie codziennych zajęć i działań interwencyjnych

Wszystko to odbywa się w oparciu o zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania państwa i systemu opieki społecznej dla dzieci i młodzieży.


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oferuje szeroki zakres możliwości zatrudnienia w profilaktyce i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwenci specjalności takich jak:

 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • pedagogika lecznicza
 • pedagogika resocjalizacyjna

mają otwarte ścieżki kariery w ośrodkach specjalistycznych, placówkach edukacyjnych i wsparcia społecznego dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Placówki systemu oświaty, takie jak placówki wychowania przedszkolnego, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, internaty oraz centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, są jednymi z wielu możliwych miejsc pracy dla absolwentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.

Dodatkowe perspektywy pracy otwierają się dla absolwentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, obejmując zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowie opiekuńcze.


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków
 • Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce
 • Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
 • Praktyka
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania
 • Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.


Opinie

Rozwiń Zwiń


Promocje

Rozwiń Zwiń

Dzięki temu nie przegapisz okazji do zdobycia nowych umiejętności oraz poszerzenia swojej wiedzy przy jednoczesnym oszczędzaniu.

Z przyjemnością przedstawiamy Ci specjalną promocję na nasze studia podyplomowe, mając na celu wspieranie rozwoju zawodowego naszych słuchaczy.

Promocja ta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych kształceniem podyplomowym w Instytucie Rozwoju Edukacji, przy spełnieniu poniższych warunków

1. 50% na DRUGI, tańszy kierunek studiów

Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, wystarczy że zapiszesz się na drugi kierunek w jednym naborze akademickim (nabór letni lub nabór zimowy) oraz złożysz komplet podpisanych dokumentów do 7 dni od daty zapisania się na drugi kierunek

To świetna okazja, by rozwijać się zawodowo i zdobyć dodatkową wiedzę w atrakcyjnej cenie. Nie przegap szansy na podnoszenie swoich kwalifikacji – zapisz się już teraz i korzystaj z tej wyjątkowej promocji!

2. promocja – 100 zł do czesnego  w każdym semestrze pod warunkiem dostarczenia do Instytutu Rozwoju Edukacji podpisanych dokumentów w ciągu 7 dni od zapisania się na studia 

Dzięki temu już na samym początku procesu rekrutacyjnego oszczędzasz pieniądze, a niższa kwota na czesnym pozwala Ci na regularną oszczędność i zmniejszenie kosztów całych studiów

3. promocja dla absolwentów (wszystkich studiów – podyplomowych też) uczelni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (WSH-E) z Brzegu oraz Instytutu Rozwoju Edukacji  – 100 zł do czesnego w każdym semestrze 

 

Promocja  – 100 zł do czesnego  w każdym semestrze oraz promocja dla absolwentów  ŁĄCZĄ SIĘ

Powyższe promocje obowiązują od 1 lipca 2024


Porównanie trybu studiów

Rozwiń Zwiń


Terminy zapisów

Rozwiń Zwiń

Rekrutacja zimowa (start studiów w październiku 2024) – obecnie trwa pierwsza tura naboru.


Kiedy odbywają się zajęcia

Rozwiń Zwiń

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela ) w godz. od 8:00 – 16:00. Zajęcia zwyczajowo odbywają się w co 2 weekend.


Warunki zaliczenia przedmiotu / studiów

Rozwiń Zwiń

Warunkiem zaliczenia studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów. Nasi słuchacze nie piszą pracy dyplomowej ani nie muszą zdawać egzaminu końcowego z całości studiów.

Formy zaliczenia przedmiotów:
– Przygotowanie prezentacji na zadany temat
– Obecność na zajęciach
– Aktywność na zajęciach
– Praca w grupach
– Testy jednokrotnego wyboru


Wolny słuchacz

Rozwiń Zwiń

Nasza placówka umożliwia przyjęcie osób na kierunki studiów podyplomowych bez wyższego wykształcenia. Takie osoby realizują program zgodnie z wytycznymi i tokiem studiów całej grupy, z którą Wolny Słuchacz pobiera naukę. Posiada dostęp do Wirtualnego Dziekanatu, skąd pobiera informacje o planach zajęć, rozliczeniach, linkach do zajęć itd. oraz uczestniczy w zajęciach na prawach pełnoprawnego słuchacza. Dyplom ukończenia naszych studiów podyplomowych Wolny Słuchacz otrzymać może dopiero po uzyskaniu wykształcenia wyższego i udokumentowaniu go kserokopią dyplomu z uczelni wyższej – licencjatu tudzież magistra.

Osoby, które moga zostać warunkowo przyjęte nabywając status Wolnego Słuchacza muszą spełnić określone warunki:
– realizują studia wyższe na ostatnim roku licencjata, uzupełniających magisterskich bądź jednolitych magisterskich – dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w trybie przyspieszonym lub
– nie oczekują uzyskania kwalifikacji a zapisując się na nasze studia podyplomowe i realizując program kursu w całości lub z pojedynczych przedmiotów traktują tok nauki jako dokształcający – dla rodziców dzieci z zaburzeniami, dla nauczycieli w celu przypomnienia, zaktualizowania wiedzy z innowacyjnych metod terapeutycznych i diagnostycznych


Dofinansowanie na studia

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe są niezwykle cenną i popularną formą podnoszenia własnych kwalifikacji.
Nie musisz jednak pokrywać tych kosztów sam, ponieważ możesz liczyć na dofinansowanie np. z Urzędu pracy, KFS lub BUR

Urząd pracy

Urząd pracy może sfinansować Ci do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie to będziesz otrzymywać przez cały okres trwania studiów.

W jaki sposób mogę starać się o dofinansowanie z Urzędu pracy?

W pierwszej kolejności powinieneś udać się do właściwego powiatowego Urzędu pracy, aby złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie tych studiów (Wiele z Urzędów Pracy ma takie wnioski na swojej stronie internetowej) wraz z wymaganymi dokumentami tj.:

 • Dokument który stanowi uprawdopodobienie uzyskania przez Ciebie odpowiedniej pracy – może to być np. oświadczenie przyszłego pracodawcy który informuje o zamiarze powierzenia Ci odpowiedniego stanowiska 
 • Dokument zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji oraz koszcie studiów podyplomowych

Po dopełnieniu wszystkich formalności oraz pozytywnej weryfikacji Twojej dokumentacji podpiszesz umowę 

KFS

Drugim źródłem pozyskania dofinansowania jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy który powstał, aby wspierać kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Jego głównym źródłem jest zapobieganie utracie pracy przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia do wymagań dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Z KFS możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • Dla mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia 
 • Dla pozostałych firm – 80% kosztów kształcenia

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. Z możliwości dofinansowania kosztów kształcenia w ramach KFS wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające jednocześnie żadnego pracownika lub np. pracodawcy zatrudniający wykonawców/podwykonawców na podstawie umów o dzieło. O dofinansowanie należy się starać w urzędzie adekwatnym terytorialnie do siedziby Pracodawcy zatrudniającego danego pracownika .

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

Ostatnią formą dofinansowania jest pozyskanie środków z bazy usług rozwojowych

BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie lub pracowników na studia podyplomowe. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Z tego typu dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy.

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwi Ci pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji dzięki czemu znacząco zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Zapraszamy po więcej informacji!

Przydatne LINKI:

Urzędy pracy (KLIKNIJ)

Baza Usług Rozwojowych (KLIKNIJ)

PARP (KLIKNIJ)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KLIKNIJ)

Zmotywowani perspektywą lepiej płatnej pracy, awansem zawodowym czy też potrzebami rynku decydujemy się zostać słuchaczem wybranego kierunku studiów podyplomowych. 


Zasady przyjęć

Rozwiń Zwiń

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona co oznacza, że o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zostać przyjętym na studia należy posiadać minimum tytuł licencjata. ( jeśli nie posiadasz wyższego wykształcenia zobacz punkt wolny słuchacz)

Należy wypełnić formularz rekrutacyjny po kliknięciu w przycisk zapisz się. Przejść przez proces rekrutacji oraz wysłać do siedziby IRE dokumenty rekrutacyjne. ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY


Wzór świadectwa

Rozwiń Zwiń

Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2024/25 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane