Rekrutacja zimowa 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja zimowa class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Dla nauczycieli / Przygotowanie Pedagogiczne
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 515 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ zaliczenie poszczególnych przedmiotów u prowadzących wykładowców
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Przygotowanie Pedagogiczne

kategoria:
Dla nauczycieli

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Jeśli jesteś nauczycielem lub aspirujesz do pracy w obszarze edukacji, podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego mogą być doskonałym sposobem na rozwinięcie swoich umiejętności i zdobycie niezbędnych kwalifikacji.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online są doskonałym sposobem na rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu tych studiów, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To daje im możliwość podjęcia pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, a także szkoły wyższe. Dodatkowo, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego są często punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, takich jak pedagogika opiekuńcza czy pedagogika specjalna.

Studia podyplomowe są prowadzone w systemie e-learningowym ze stałym kontaktem z wykładowcą.

Na studiach podyplomowych nie ma egzaminu końcowego.


Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online są doskonałym sposobem na rozwinięcie swoich kompetencji pedagogicznych i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów związanych z pedagogiką, psychologią, dydaktyką i metodyką nauczania. Studenci mają możliwość elastycznego uczenia się za pomocą platformy e-learningowej i odbywania praktyk pedagogicznych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się online, a koszty studiów mogą być częściowo pokryte przez dotacje dla bezrobotnych lub dotacje dla firm i szkół. Wybierz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online i rozwijaj swoją karierę w obszarze edukacji!

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów jednolitych magisterskich, licencjackich.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Absolwent przygotowania pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;

psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;

dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;

technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu

 


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online są doskonałym sposobem na rozwinięcie swoich kompetencji pedagogicznych i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów związanych z pedagogiką, psychologią, dydaktyką i metodyką nauczania. Studenci mają możliwość elastycznego uczenia się za pomocą platformy e-learningowej ( przygotowanie pedagogiczne online) i odbywania praktyk pedagogicznych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się online, a koszty studiów mogą być częściowo pokryte przez dotacje dla bezrobotnych lub dotacje dla firm i szkół. Wybierz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online i rozwijaj swoją karierę w obszarze edukacji!

Przygotowanie pedagogiczne to bardzo dobry kierunek nie tylko dla nauczycieli a także dla wszystkich osób, które chcą nauczać nie tylko w szkole podstawowej, średniej czy technikum ale także w swoim życiu zawodowym nie związanym z oświatą. W programie studiów widnieją przedmioty z takich zakresów jak: doradztwo zawodowe, dziedziny psychologii, prowadzenie zajęć, i wiele innych uzupełniających wiedzę potrzebną do nauczania w placówkach oświatowych i nie tylko.


Program kierunku

Rozwiń Zwiń
 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika społeczna
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Szkoła jako instytucja wychowawcza
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
 • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
 • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
 • Kulturowe podstawy edukacji
 • Profilaktyka w szkole
 • Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praktyka

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Praktyki podlegają zaliczeniu (obowiązkowo).

Na tym kierunku należy zrealizować 75h praktyk w szkole podstawowej i 75h w szkole ponadpodstawowej.

Informacja zbiorcza dotycząca praktyk

 


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Jak wygląda świadectwo, które otrzymasz?

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.


Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się