Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Pedagogika specjalna / Integracja sensoryczna z terapią ręki
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 520 h
Tryb studiów: online w pełnej interakcji z wykładowcami
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ zaliczenie poszczególnych przedmiotów u prowadzących wykładowców
Opłaty
Czesne za całe studia 4950 zł
Opłata miesięczna 495 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Integracja sensoryczna z terapią ręki

kategoria:
Pedagogika specjalna

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Studia z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki stanowią fascynujące połączenie dwóch istotnych obszarów w dziedzinie terapii zajęciowej i rehabilitacji. Integracja sensoryczna koncentruje się na zrozumieniu, jak nasz układ nerwowy przetwarza i interpretuje bodźce z otoczenia, a także jak wpływają one na nasze codzienne funkcjonowanie. Z drugiej strony, terapia ręki koncentruje się na poprawie funkcji ręki i kończyny górnej. Połączenie tych dwóch obszarów umożliwia holistyczne podejście do poprawy zdolności funkcjonalnych pacjentów, zwłaszcza tych z zaburzeniami sensorycznymi i problemami w zakresie umiejętności manualnych.

 

Słuchacze  integracji sensorycznej z terapią ręki zdobywają wiedzę z zakresu neurologii, psychologii sensorycznej, anatomii, fizjologii i terapii zajęciowej. Program nauczania obejmuje zarówno teoretyczne aspekty, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z pacjentami.

 


Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Studia te są dedykowane nauczycielom, terapeutom edukacyjnym i innym profesjonalistom z obszaru edukacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat integracji sensorycznej w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. Program obejmuje różnorodne aspekty związane z przetwarzaniem sensorycznym, takie jak analiza sensoryczna, identyfikacja trudności sensorycznych u uczniów, oraz metody skutecznego wspierania procesu integracji sensorycznej w środowisku edukacyjnym.

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zmysłów, ich roli w nauce i zachowaniu, a także techniki diagnozowania trudności związanych z przetwarzaniem sensorycznym. Ponadto, program skupia się na praktycznych umiejętnościach, takich jak projektowanie i wdrażanie dostosowanych do potrzeb uczniów planów nauczania, które uwzględniają aspekty integracji sensorycznej.

W trakcie studiów uczestnicy poznają różnorodne metody oceny sensorycznej, które pozwalają identyfikować indywidualne potrzeby pacjentów. Rozwijają także umiejętności projektowania i wdrażania spersonalizowanych programów terapeutycznych, które integrują elementy terapii sensorycznej z technikami terapii ręki. Celem jest nie tylko poprawa funkcji ręki, ale również zwiększenie zdolności adaptacyjnych i samodzielności pacjentów w codziennym życiu.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i strategii, które pozwolą im skutecznie wspierać rozwój dzieci o różnych profilach sensorycznych. Absolwenci tych studiów będą gotowi do pracy z uczniami, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy w zakresie integracji sensorycznej, poprawiając tym samym jakość edukacji i otwierając drzwi do sukcesu w nauce dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

W ramach programu będą realizowane cele:

 • Zrozumienie teorii integracji sensorycznej
 • Zastosowanie IS w kontekście terapii ręki
 • Diagnoza i ocena sensoryczna
 • Indywidualne planowanie terapii
 • Techniki terapeutyczne

 


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Ukończenie studiów podyplomowych z integracji sensorycznej z terapią ręki przyniesie wiele korzyści zarówno zawodowych, jak i osobistych, przede wszystkim

 

 1. Specjalizacja zawodowa: Uzyskanie takiej kwalifikacji pozwala na specjalizację w obszarze integracji sensorycznej i terapii ręki. Możesz stać się specjalistą, który jest bardziej zaawansowany w tych dziedzinach, co z kolei może przyciągać klientów, pacjentów lub pracodawców poszukujących ekspertów w tych obszarach.
 2. Zwiększone kompetencje: Studia podyplomowe umożliwiają pogłębienie wiedzy i umiejętności w konkretnym obszarze. Ukończenie programu z integracji sensorycznej z terapią ręki może oznaczać, że posiadasz zaawansowaną wiedzę w dziedzinie leczenia problemów związanych z integracją sensoryczną i funkcją ręki.
 3. Rozwój kariery: Posiadanie specjalistycznych kwalifikacji może otworzyć przed Tobą nowe możliwości zawodowe. Możesz starać się o bardziej zaawansowane stanowiska, na przykład w placówkach opieki zdrowotnej, szkołach, czy ośrodkach rehabilitacyjnych.
 4. Zwiększone zaufanie pacjentów i klientów: Klienci i pacjenci mogą mieć większe zaufanie do specjalisty, który posiada specjalistyczne kwalifikacje. Twój status jako eksperta może przyciągać klientelę, która szuka skutecznej pomocy w obszarze integracji sensorycznej i terapii ręki.
 5. Nowoczesne podejście do pracy: Studia podyplomowe mogą dostarczyć najnowszej wiedzy i metod pracy w dziedzinie integracji sensorycznej i terapii ręki. Będziesz mógł zastosować nowoczesne podejścia i techniki w praktyce zawodowej.
 6. Satysfakcja zawodowa: Poszerzenie wiedzy i umiejętności może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z wykonywanego zawodu. Zdolność do pomagania ludziom w pokonywaniu trudności związanych z integracją sensoryczną i funkcją ręki może dostarczać ogromnej satysfakcji zawodowej.

Pamiętaj, że korzyści z ukończenia studiów podyplomowych zależą także od Twojego zaangażowania, praktyki zawodowej i zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływów na manualnych i grafomotorycznych
 • Podstawy rozwoju motoryki małej
 • Diagnoza motoryki małej
 • Metodyka terapii ręki dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • Metodyka terapii ręki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rozwój chwytu pisarskiego
 • Ćwiczenia ruchowe i zabawy jako kluczowy element w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
 • Programy edukacyjne w terapii ręki
 • Praktyka

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Praktyki podlegają zaliczeniu (obowiązkowo).

Informacja zbiorcza dotycząca praktyk

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.


Najczęściej zadawane pytania
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
Rozwiń Zwiń
W pierwszej kolejności prosimy o uzupełnienie i odesłanie do nas Karty Zgłoszeniowej. Na jej podstawie Uczelnia przygotuje dla Ciebie komplet dokumentów w tym umowę, dzienniczek praktyk i prześle do Ciebie na wskazany adres

Kiedy poznam swój harmonogram zajęć?
Rozwiń Zwiń
Harmonogramy przygotowywane są na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć i przesyłane do słuchaczy na wskazany adres e-mail oraz adres grupowy który jest zakładany zawsze dla każdego kierunku

Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane