Rekrutacja zimowa 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja zimowa class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Pedagogika specjalna / Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika studia podyplomowe online)
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 550 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ zaliczenie poszczególnych przedmiotów u prowadzących wykładowców
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika studia podyplomowe online)

kategoria:
Pedagogika specjalna

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika -edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną są skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, a także studiów jednolitych magisterskich.

Nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej, jednak konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) są prowadzone w systemie e-learning ( oligofrenopedagogika online) ze stałym kontaktem z wykładowcą.

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zobacz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych –> LINK


Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika to doskonała okazja dla nauczycieli, pedagogów którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i psychologów do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Studia podyplomowe są zgodne z aktualnymi przepisami i zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną.

Zapisz się na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika i rozwijaj swoje umiejętności zawodowe już dziś!

Zobacz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych –> LINK


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje i umiejętności, które pozwolą na efektywną pracę z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną.

Studia podyplomowe wyposażą słuchacza do prowadzenia zajęć edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną, pozwolą pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Studia podyplomowe z zakresu osób z niepełnosprawnością intelektualną dają możliwość zajmowania stanowiska nauczyciela pedagogiki specjalnej. A przygotowanie pedagogiczne skutecznie pozwoli na przygotowanie się do wykonywania zawodu nauczyciela z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zobacz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych –> LINK


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Absolwenci studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika będą posiadać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i niezbędne kwalifikacje i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki specjalnej

Będą potrafili podejmować racjonalne i skuteczne działania dydaktyczne, wychowawcze oraz rewalidacyjne w stosunku do tych osób.

Posiądą również wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb edukacyjnych, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Po ukończeniu studiów, absolwenci będą mogli pracować w szkołach specjalnych, integracyjnych, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Mogą także pracować w charakterze nauczyciela wspierającego ucznia w szkole podstawowej, oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych, młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych a także na terenie swoich placówek kształcenia, placówkach kształcących dzieci.

Zyskasz kwalifikacje pedagoga specjalnego, kwalifikacje uprawniające do pracy pedagogicznej i pełnienia roli zawodowej w oddziałach specjalnych, warunkach kształcenia specjalnego. Zyskasz umiejętności nauczyciela współorganizującego proces edukacji.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Zobacz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych –> LINK


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Oligofrenopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka

Zobacz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych –> LINK


Praktyki

Rozwiń Zwiń

Praktyki podlegają zaliczeniu (obowiązkowo).

Informacja zbiorcza dotycząca praktyk

 


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.


Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się