Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Pedagogika specjalna / Pedagogika Specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 505 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Opłata miesięczna 420 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Pedagogika Specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

kategoria:
Pedagogika specjalna

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Wychowanie osób niedostosowanych społecznie to ważne wyzwanie. Pedagogika resocjalizacyjna to studia, które wyposażają w niezbędne narzędzia do takiej pracy.

Najważniejsze Informacje

 • Pedagogika resocjalizacyjna kształci specjalistów zdolnych do pracy z osobami społecznie niedostosowanymi, oferując elastyczność w postaci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej mogą znaleźć zatrudnienie w różnych środowiskach, takich jak ośrodki penitencjarne, szkoły, policja lub instytucje oświaty, dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym.

Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Kierunek Pedagogika Resocjalizacyjna z Socjoterapią jest idealny dla osób:

 • Które interesują się problemami niedostosowania społecznego i chcą pomagać osobom w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych kontekstach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 • Chcących rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
 • Pragnących pracować w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych.
 • Które chcą pomagać innym w powrocie do społeczeństwa.

Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Cele kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna z Socjoterapią:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania problemów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych kontekstach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 • Zdobycie kwalifikacji do pracy w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych.

Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Co zyskasz studiując Pedagogikę Resocjalizacyjną z Socjoterapią?

 • Szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii.
 • Umiejętności diagnozowania problemów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 • Umiejętności prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej.
 • Umiejętności pracy z rodziną.
 • Umiejętności pracy w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych.
 • Satysfakcję z pomagania innym w powrocie do społeczeństwa.

Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Nazwa przedmiotu
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Dydaktyka specjalna
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Praktyka
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Streetworking
 • Trening interpersonalny i relaksacyjny

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Studia na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna z Socjoterapią obejmują obowiązkowe praktyki zawodowe w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych. Praktyki dają studentom możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz sprawdzenia swoich predyspozycji do pracy z ludźmi.


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane