Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Pedagogika specjalna / Diagnoza i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 535 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ zaliczenie poszczególnych przedmiotów u prowadzących wykładowców
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Diagnoza i terapia pedagogiczna

kategoria:
Pedagogika specjalna

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, którzy chcą pracować jako nauczyciel terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Nabędzie się też uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej to doskonała okazja dla osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Program studiów skupia się na naukowych podstawach pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, pracy socjalnej oraz podstawach prawnych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pełnienia roli specjalistów w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej, wspierając rozwój i edukację dzieci z specjalnymi potrzebami.


Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej są skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych, zarówno pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak i jednolitych magisterskich.

Studia adresowane i szczególnie polecane dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Osoby zajmujące się prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach terapeutycznych oraz placówkach pieczy zastępczej także mogą znaleźć w tych studiach wartość dodaną.

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej realizowane są w trybie online, co daje studentom możliwość elastycznego dostosowania nauki do swojego harmonogramu.

Dzięki temu, osoby pracujące lub mające inne obowiązki mają szansę zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności bez konieczności rezygnacji z pracy lub innych zobowiązań.

Studia online umożliwiają również naukę z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych.

Studia skierowane są dla osób chcących być pedagogiem specjalnym z przygotowaniem pedagogicznym, dla osób które po zakończeniu studiów podyplomowych będą pracowały z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej online to doskonała okazja dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Program studiów diagnoza i terapia pedagogiczna obejmuje szeroki zakres tematów, umożliwiając studentom pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak pedagogika specjalna, psychologia rozwojowa czy psychologia kliniczna.

Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pełnienia roli specjalistów w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej, wspierając rozwój i edukację dzieci z specjalnymi potrzebami.

Dzięki trybowi online, studenci mają elastyczność czasu i miejsca nauki, co pozwala na pogodzenie studiów z innymi obowiązkami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej i rozwoju swojej kariery zawodowej w tym obszarze.

 


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Absolwenci studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej będą posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku działalności w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej.

Pracę mogą absolwenci znaleźć prowadząc warsztaty zajęć terapeutycznych, zajęć korekcyjno kompensacyjnych, w charakterze nauczyciela terapeuty prowadząc terapię pedagogiczną, zajęcia specjalistyczne i zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Będą oni mogli podjąć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapeutycznych oraz innych placówkach edukacyjnych posiadając prawo wykonywania zawodu nauczyciela, mając przygotowanie pedagogiczne i oraz wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży.

Terapeuci będą mogli pracować w placówkach wsparcia społecznego, specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach opieki nad osobami starszymi lub z problemami psychicznymi, domach opieki, centrach rehabilitacyjnych oraz placówkach pieczy zastępczej.

Terapia pedagogiczna powiązana z diagnozą wraz z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych daje kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, możliwości pracy w poradni psychologiczno pedagogicznej i pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, specyficznymi trudnościami w uczeniu problemami w nauce czytania.

 


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
 • Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metoda Dobrego Startu
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej
 • Praktyka

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Praktyki podlegają zaliczeniu (obowiązkowo).

Informacja zbiorcza dotycząca praktyk

 


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.


Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się