Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 377 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 2
Forma zaliczenia: brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
Opłaty
Czesne za całe studia 3400 zł
Opłata miesięczna 340 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Socjoterapia

kategoria:
Rozwój osobisty

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Zastanawiasz się nad “socjoterapia studia podyplomowe”? Ten artykuł przeprowadzi Cię przez kluczowe informacje dotyczące programu, umiejętności, które zdobędziesz, oraz daje wgląd w możliwości zawodowe po jego ukończeniu, bez uprzedzenia zbyt wielu szczegółów.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z socjoterapii kształcą w zakresie diagnozowania zaburzeń zachowania i oferują konkretne umiejętności wychowawcze i terapeutyczne niezbędne do pracy z osobami przechodzącymi trudności życiowe.
 • Praktyczna nauka poprzez warsztaty i zajęcia interaktywne umożliwia przyswojenie technik socjoterapeutycznych, a program nauczania obejmuje zarówno teorię jak i trening umiejętności społecznych oraz metody relaksacji.
 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w różnych placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, co jest wspierane przez regulacje ministerialne dotyczące standardów kształcenia.

Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Socjoterapia – Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Kierunek Socjoterapia jest idealny dla osób:

 • Które interesują się szeroko pojętą pomocą psychologiczną i pedagogiczną.
 • Pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych kontekstach.
 • Chcących rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
 • Pragnących pracować w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych.
 • Które chcą pomagać innym w rozwiązywaniu problemów i budowaniu pozytywnych relacji.

Dodatkowo, studia online na kierunku Socjoterapia to doskonała opcja dla osób, które:

 • Chcą łączyć naukę z pracą i życiem prywatnym.
 • Mieszkają w małych miejscowościach i nie mają dostępu do stacjonarnych studiów.
 • Cenią elastyczność i wygodę kształcenia na odległość.

Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Cele kierunku Socjoterapia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki socjoterapii.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych i pedagogicznych.
 • Rozwijanie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
 • Zdobycie kwalifikacji do pracy w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych.

Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Co zyskasz studiując Socjoterapię?

 • Szeroką wiedzę z zakresu socjoterapii i jej zastosowania w różnych kontekstach.
 • Umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych i pedagogicznych.
 • Umiejętności prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej.
 • Umiejętności pracy z rodziną.
 • Umiejętności pracy w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych.
 • Satysfakcję z pomagania innym w rozwiązywaniu problemów i budowaniu pozytywnych relacji.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych z socjoterapii zdobywają umiejętności interpersonalne, takie jak nawiązywanie kontaktu, budowanie relacji i praca na relacji. Dzięki szkoleniu są przygotowani do działania w grupie socjoterapeutycznej, zrozumienia ról w grupie oraz kształtowania spójności i więzi między jej członkami.

Co więcej, program kształcenia zawiera elementy planowania i konstruowania programów socjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb i problemów wychowanków.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów podyplomowych z socjoterapii znajdują zatrudnienie w różnych placówkach, takich jak:

 • placówki resocjalizacyjne, gdzie opiekują się wychowankami i wspierają ich w leczeniu uzależnień oraz rozwoju
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne oraz instytucje pomocy społecznej
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), gdzie wsparcie resocjalizacyjne ma miejsce całodobowo i całorocznie
 • ośrodkach adaptacji społecznej, gdzie pomagają w procesie przystosowania do życia w społeczeństwie

Studia kwalifikują absolwentów do pracy w tych specyficznych miejscach, zwłaszcza po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich, takich jak kuratorskich ośrodkach pracy, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentom na prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi, rozwijając praktycznych umiejętności wychowawczych.

Metodyka nauczania i trening umiejętności społecznych

Studia podyplomowe z socjoterapii oferują unikalne podejście do nauczania, które obejmuje diagnozę zaburzeń emocjonalnych, profilaktykę uzależnień oraz praktyczne umiejętności wychowawcze i terapeutyczne. Program studiów wykorzystuje różne metody i techniki treningu umiejętności społecznych, takie jak rundka, wywiad, burza mózgów, praca w małych grupach, rysowanie, bajki terapeutyczne oraz gry i zabawy.

Dzięki temu, studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które mogą zastosować w codziennej pracy z pacjentami, a także dla osób chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

 

Kwalifikacje i uprawnienia

Absolwenci studiów podyplomowych z socjoterapii zdobywają ważne kwalifikacje i uprawnienia, które pozwalają im na podjęcie pracy w tej specjalistycznej dziedzinie. Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Wymogiem do podjęcia studiów podyplomowych z socjoterapii jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku humanistycznym lub społecznym, w szczególności z zakresu:

 • pedagogiki
 • psychologii
 • politologii
 • socjologii
 • polityki społecznej
 • pracy socjalnej.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej

Studia podyplomowe z socjoterapii są prowadzone w oparciu o aktualne standardy kształcenia określone rozporządzeniem ministra nauki oraz rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, dotyczące sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ukończenie studiów podyplomowych z socjoterapii jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za skuteczną drogę do uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem edukacji narodowej z dnia.

Charakter kwalifikacyjny studiów

Studia podyplomowe z socjoterapii mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że dają absolwentom prawo do pracy jako socjoterapeuci. Absolwent studiów podyplomowych z socjoterapii otrzymuje świadectwo ukończenia studiów uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiące potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z socjoterapii?

Wybór studiów podyplomowych z socjoterapii to inwestycja w przyszłość. Na rynku pracy istnieje wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie socjoterapii, co jest świadectwem znaczenia pracy nauczyciela socjoterapeuty w społeczeństwie. Studia te oferują satysfakcję z pomagania innym, dają dodatek ze specjalizacji nauczycieli, a także umożliwiają rozwój zawodowy i osobisty, co jest szczególnie motywujące dla osób decydujących się na tę ścieżkę edukacyjną.

Rola socjoterapii w systemie edukacji i opieki

Socjoterapia odgrywa kluczową rolę w systemie edukacji i opieki. Specjaliści z zakresu socjoterapii są poszukiwani w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie mogą wykorzystywać swoje kompetencje do wspierania dzieci i młodzieży.

Świetlice profilaktyczne są miejscem, gdzie socjoterapeuci mogą stosować swoje umiejętności w praktycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w celu zapobiegania dysfunkcjom społecznym.

Rozwój osobisty i zawodowy

Studia podyplomowe z socjoterapii przyczyniają się do rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki temu, studenci zdobywają nie tylko ważne kwalifikacje zawodowe, ale również rozwijają umiejętności, które mogą przekładać się na lepszą jakość ich życia osobistego.

Ukończenie studiów podyplomowych z socjoterapii przyczynia się do podniesienia kwalifikacji profesjonalnych, co zwiększa konkurencyjność na rynku pracy i otwiera drzwi do lepszych możliwości zatrudnienia.


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Nazwa przedmiotu
 • Czas wolny dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • Dydaktyka specjalna
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Metody pracy z grupą socjoterapeutyczną
 • Metodyka resocjalizacji
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Praktyka
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży
 • Socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i środowisku otwartym
 • Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Trening interpersonalny
 • Trening samoświadomości
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening zastępowania agresji (ART.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Studia na kierunku Socjoterapia obejmują obowiązkowe praktyki zawodowe w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i innych. Praktyki dają studentom możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz sprawdzenia swoich predyspozycji do pracy z ludźmi.


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane