Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Dla nauczycieli / Przygotowanie Pedagogiczne
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 515 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ zaliczenie poszczególnych przedmiotów u prowadzących wykładowców
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Opłata miesięczna 420 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Przygotowanie Pedagogiczne

kategoria:
Dla nauczycieli

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Jeśli jesteś nauczycielem lub aspirujesz do pracy w obszarze edukacji, podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego mogą być doskonałym sposobem na rozwinięcie swoich umiejętności i zdobycie niezbędnych kwalifikacji.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online są doskonałym sposobem na rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu tych studiów, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To daje im możliwość podjęcia pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, a także szkoły wyższe. Dodatkowo, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego są często punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, takich jak pedagogika opiekuńcza czy pedagogika specjalna.

Studia podyplomowe są prowadzone w systemie e-learningowym ze stałym kontaktem z wykładowcą.

Na studiach podyplomowych nie ma egzaminu końcowego.


Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online są doskonałym sposobem na rozwinięcie swoich kompetencji pedagogicznych i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów związanych z pedagogiką, psychologią, dydaktyką i metodyką nauczania. Studenci mają możliwość elastycznego uczenia się za pomocą platformy e-learningowej i odbywania praktyk pedagogicznych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się online, a koszty studiów mogą być częściowo pokryte przez dotacje dla bezrobotnych lub dotacje dla firm i szkół. Wybierz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online i rozwijaj swoją karierę w obszarze edukacji!

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów jednolitych magisterskich, licencjackich.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Absolwent przygotowania pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;

psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;

dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;

technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu

 


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online są doskonałym sposobem na rozwinięcie swoich kompetencji pedagogicznych i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów związanych z pedagogiką, psychologią, dydaktyką i metodyką nauczania. Studenci mają możliwość elastycznego uczenia się za pomocą platformy e-learningowej ( przygotowanie pedagogiczne online) i odbywania praktyk pedagogicznych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się online, a koszty studiów mogą być częściowo pokryte przez dotacje dla bezrobotnych lub dotacje dla firm i szkół. Wybierz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego online i rozwijaj swoją karierę w obszarze edukacji!

Przygotowanie pedagogiczne to bardzo dobry kierunek nie tylko dla nauczycieli a także dla wszystkich osób, które chcą nauczać nie tylko w szkole podstawowej, średniej czy technikum ale także w swoim życiu zawodowym nie związanym z oświatą. W programie studiów widnieją przedmioty z takich zakresów jak: doradztwo zawodowe, dziedziny psychologii, prowadzenie zajęć, i wiele innych uzupełniających wiedzę potrzebną do nauczania w placówkach oświatowych i nie tylko.


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika społeczna
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Szkoła jako instytucja wychowawcza
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
 • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
 • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
 • Kulturowe podstawy edukacji
 • Profilaktyka w szkole
 • Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praktyka

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Praktyki podlegają zaliczeniu (obowiązkowo).

Na tym kierunku należy zrealizować 75h praktyk w szkole podstawowej i 75h w szkole ponadpodstawowej.

Informacja zbiorcza dotycząca praktyk

 


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.


Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane