Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Terapeuta pedagogiczny kto to?

Terapeuta pedagogiczny kto to?

Terapeuta pedagogiczny to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób z trudnościami w rozwoju i nauki. Jest to osoba wykształcona w dziedzinie psychopedagogiki, która ma za zadanie wspierać uczniów w pokonywaniu przeszkód i osiąganiu sukcesów w sferze edukacyjnej. W artykule tym przedstawimy szeroki zakres informacji na temat terapeuty pedagogicznego i jego roli w procesie terapii pedagogicznej.

 

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna, wcześniej nazywana reedukacją, to kompleksowe działania mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się. Terapeuta pedagogiczny korzysta z metod i technik terapeutycznych, które stymulują rozwój funkcji zaburzonych oraz wspomagają funkcje dobrze rozwinięte. Terapia pedagogiczna obejmuje nie tylko zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ale również działania stymulujące rozwój psychoedukacyjny dziecka.

Główne cele terapii pedagogicznej to:

 1. Usprawnianie zaburzonych funkcji – terapeuta pedagogiczny wspiera uczniów w rozwijaniu i poprawianiu funkcji, które sprawiają im trudności. Może to dotyczyć funkcji percepcyjno-motorycznych, pamięci, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej i innych.
 2. Wspomaganie funkcji dobrze rozwiniętych – terapeuta pedagogiczny wykorzystuje funkcje dobrze rozwinięte u uczniów jako wsparcie dla funkcji zaburzonych lub jako alternatywę dla nich. Na przykład, jeśli uczeń ma trudności z czytaniem, terapeuta pedagogiczny może wykorzystać dobrze rozwiniętą funkcję słuchową do wspomagania rozwoju czytania.
 3. Wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach – terapeuta pedagogiczny pomaga uczniom nadrobić zaległości w nauce oraz eliminuje niepowodzenia szkolne i ich negatywne skutki emocjonalne.
 4. Wzmacnianie motywacji i wiary we własne możliwości – terapeuta pedagogiczny stymuluje motywację uczniów do pracy i zachęca ich do wiary we własne umiejętności. Wspiera uczniów w rozwijaniu pozytywnego podejścia do nauki i budowaniu pewności siebie.

Kto może korzystać z terapii pedagogicznej?

Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się. Obejmuje ona uczniów zarówno w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Osoby, które mogą skorzystać z terapii pedagogicznej, to m.in.:

 • Uczniowie z trudnościami w nauce, takimi jak trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
 • Uczniowie z zaburzeniami funkcji wzrokowych i słuchowych.
 • Uczniowie z zaburzeniami ruchowymi i opóźnieniami rozwoju ruchowego.
 • Uczniowie z zaburzeniami emocjonalno-motywacyjnymi.
 • Uczniowie z zaburzeniami mowy i zdolności matematycznych.
 • Uczniowie z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudności w nauce często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju i pokonywania trudności.

Jakie są zasady terapii pedagogicznej?

Terapia pedagogiczna opiera się na kilku zasadach, które wpływają na skuteczność i efektywność terapii. Oto niektóre zasady terapii pedagogicznej:

 1. Indywidualne podejście – terapeuta pedagogiczny dostosowuje formę i treść zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, biorąc pod uwagę jego specyficzne trudności i cele terapeutyczne.
 2. Systematyczność – terapia pedagogiczna to proces długofalowy, który wymaga regularnego uczestnictwa ucznia w zajęciach. Systematyczność jest kluczowym elementem osiągania zamierzonych efektów terapii.
 3. Współpraca – terapia pedagogiczna opiera się na współpracy pomiędzy terapeutą pedagogicznym, uczniem, rodzicami i nauczycielami. Współpraca ta jest istotna dla efektywnego prowadzenia terapii i osiągania zamierzonych celów.
 4. Utrzymywanie motywacji – terapeuta pedagogiczny stara się utrzymać motywację ucznia do pracy i nauki. Stymuluje ucznia do podejmowania wyzwań i rozwijania swoich umiejętności.
 5. Dostosowanie metody – terapeuta pedagogiczny wybiera metody i techniki terapeutyczne odpowiednie dla konkretnych trudności ucznia. Dostosowuje je do wieku, możliwości i preferencji ucznia.
 6. Kontrola postępów – terapeuta pedagogiczny regularnie monitoruje postępy ucznia i dostosowuje program terapeutyczny w zależności od zmieniających się potrzeb i osiągnięć ucznia.

Jak długo trwa terapia pedagogiczna?

Czas trwania terapii pedagogicznej zależy od indywidualnych potrzeb ucznia i rodzaju trudności, z którymi się boryka. Terapia pedagogiczna jest procesem długofalowym i może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Ważne jest systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach oraz wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu pod kontrolą rodziców.

Kto może prowadzić terapię pedagogiczną?

Terapeutą pedagogicznym może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. W Polsce, terapeuta pedagogiczny powinien posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie psychopedagogiki lub pedagogiki specjalnej. Istnieją również studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej, które umożliwiają zdobycie potrzebnych umiejętności i wiedzy.

Dobry terapeuta pedagogiczny powinien posiadać przede wszystkim wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu terapii pedagogicznej. Powinien być empatyczny, cierpliwy i elastyczny w dostosowywaniu się do potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto, terapeuta pedagogiczny powinien być otwarty na współpracę z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową i skuteczną terapię.

Podsumowanie

Terapia pedagogiczna jest ważnym narzędziem wspierającym rozwój i sukces uczniów z trudnościami w rozwoju i uczeniu się. Terapeuta pedagogiczny odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu terapii pedagogicznej, dostosowując formę i treść zajęć do indywidualnych potrzeb ucznia. Współpraca pomiędzy terapeutą, uczniem, rodzicami i nauczycielami jest kluczowa dla osiągnięcia zamierzonych celów terapeutycznych. Terapia pedagogiczna to proces długofalowy, który wymaga systematyczności i zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i ucznia i jego rodziny.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane