Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Twoje Przyszłe Kwalifikacje: Studia Podyplomowe Pedagogika

Twoje Przyszłe Kwalifikacje: Studia Podyplomowe Pedagogika

Twoje Przyszłe Kwalifikacje: Studia Podyplomowe Pedagogika

Jeśli myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji nauczycielskich, studia podyplomowe pedagogika oferują wiedzę i narzędzia niezbędne do tego celu. Ten artykuł wyjaśnia, jakie wymagania musisz spełnić, co zawiera program nauczania i jakie nowe ścieżki kariery mogą się przed Tobą otworzyć po ukończeniu kursu.

Najważniejsze Informacje

 • Studia podyplomowe z pedagogiki przygotowują do zawodu nauczyciela, trwają 3 semestry i są dostępne dla osób z wykształceniem wyższym, umożliwiając zdobycie kwalifikacji pedagogicznych zgodnych z wymogami MEN.
 • Oferują one możliwość specjalizacji m.in. w pedagogice specjalnej, logopedii czy wczesnym wspomaganiu rozwoju, co pozwala na przebranżowienie i rozwój zawodowy kandydata.
 • Ukończone studia podyplomowe otwierają drzwi do awansu zawodowego i wyższych zarobków, a absolwenci otrzymują świadectwo akceptowane w placówkach oświatowych potwierdzające ich kwalifikacje.

Twoje Przyszłe Kwalifikacje: Studia Podyplomowe Pedagogika

Osoba prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej

Studia podyplomowe z pedagogiki mają na celu:

 • przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez zdobycie kwalifikacji pedagogicznych
 • program tych studiów zawiera przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki zgodne z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • celem studiów jest przygotowanie do pracy nauczyciela

Na studia podyplomowe z pedagogiki, będące częścią nauki i szkolnictwa wyższego, mogą zostać przyjęte osoby posiadające wykształcenie wyższe – co najmniej I stopnia, z opcją zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych niestosownych do wcześniejszej ścieżki edukacyjnej. Studia te mają następujące cechy:

 • trwają 3 semestry
 • są prowadzone w języku polskim
 • realizowane w trybie niestacjonarnym z zazwyczaj 5-6 zjazdami w semestrze
 • po ich zakończeniu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wprowadzenie

Sytuacja współczesnego świata edukacji wymaga od nauczycieli nieustannego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wpływa to nie tylko na ich wartość jako specjalistów, ale także na efektywność procesu kształcenia uczniów.

Studia podyplomowe i inne formy dokształcania pozwalają nauczycielom na szybkie pozyskanie nowych kompetencji, co bezpośrednio wpływa na podniesienie jakości edukacji. Wykwalifikowani pedagodzy dzielą się najnowszą wiedzą i metodami nauczania, co jest kluczowe dla ich rozwoju zawodowego oraz wsparcia udzielanego w ramach specjalizacji.

Specyfika studiów podyplomowych z pedagogiki

Metody nauczania stosowane podczas studiów podyplomowych z pedagogiki

Studia podyplomowe z pedagogiki trwają 3 semestry i obejmują zaliczenie przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego, po którym absolwent otrzymuje świadectwo. Program tych studiów zawiera przedmioty z pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki, które spełniają wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa. Jest to kompleksowa oferta edukacyjna.

Kandydaci na studia podyplomowe z pedagogiki muszą posiadać wykształcenie wyższe – co najmniej I stopnia, niekiedy wymagany jest dyplom II stopnia. Wykłady na studiach podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy i praktycy, odbywają się w trybie niestacjonarnym, zazwyczaj w formie zjazdów weekendowych. Te studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji niezwiązanych z dotychczasową ścieżką edukacyjną, otwierając drogę do zmiany ścieżki kariery.

Jakie specjalizacje oferują studia podyplomowe z pedagogiki?

Specjalizacje w ramach studiów podyplomowych z pedagogiki

Studia podyplomowe z pedagogiki oferują szeroki wybór specjalizacji, które pozwalają nauczycielom na rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy w określonym obszarze. Wybór specjalizacji może zależeć od preferencji nauczyciela, potrzeb szkoły, w której pracuje, lub trendów w edukacji.

Specjalizacje w ramach pedagogiki specjalnej obejmują m.in. edukację, terapię i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogikę, surdopedagogikę, tyflopedagogikę oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dodatkowo, dostępne są specjalizacje związane z integracją sensoryczną i terapią ręki, przygotowaniem pedagogicznym oraz logopedią. Są to tylko niektóre z wielu dostępnych kierunków, które pozwalają na nauczycielom na rozwinięcie swoich umiejętności i kwalifikacji.

Dostępne formy kształcenia – stacjonarne i online

Porównanie form kształcenia stacjonarnego i online w ramach studiów podyplomowych z pedagogiki

Studia podyplomowe z pedagogiki oferują zarówno zjazdy stacjonarne, które odbywają się raz na trzy, cztery tygodnie, jak i możliwość uczestnictwa w prowadzenia zajęć online.

Zarówno studia stacjonarne, jak i online, mają swoje zalety, które mogą przyciągać różne typy studentów.

Studia podyplomowe online – nowoczesność i wygoda

Studia podyplomowe online oferują wiele korzyści, w tym:

 • elastyczność, która pozwala studentom na naukę w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania
 • dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych od dnia zapisu na studia podyplomowe online, co pozwala studentom na naukę w dowolnym czasie i wielokrotne przeglądanie treści
 • zwiększenie wygody i efektywności kształcenia

Nowoczesne metody nauczania takie jak gry edukacyjne, symulacje i wirtualna rzeczywistość, których często używa się w studiach online, przyczyniają się do urozmaicenia procesu kształcenia i zwiększenia zaangażowania studentów. Platformy e-learningowe wykorzystywane w edukacji online ułatwiają interakcję między studentami a wykładowcami oraz umożliwiają prowadzenie dyskusji i współpracy dzięki narzędziom takim jak fora, czaty i wideokonferencje.

Praktyczny wymiar nauki

Bez względu na to, czy studiujesz stacjonarnie, czy online, praktyczny wymiar nauki jest kluczowy. Studia podyplomowe z pedagogiki pozwalają na zdobycie umiejętności pedagogicznych niezbędnych przy pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym technik diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych.

Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych, które można zdobyć tylko poprzez bezpośrednie doświadczenie. Studia podyplomowe z pedagogiki oferują szereg możliwości praktycznych, które pomagają w rozwoju tych kluczowych umiejętności.

Ścieżka kariery po studiach podyplomowych z pedagogiki

Ukończenie studiów podyplomowych z pedagogiki otwiera wiele drzwi do możliwości zawodowych. W zależności od specjalizacji, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych obszarach edukacji, zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach oświatowych.

Do czynników motywujących nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji należą zarówno elementy materialne, takie jak awans i wyższe zarobki, jak i niematerialne, w tym większe uznanie i możliwość samorealizacji, co wskazuje na znaczące korzyści ekonomiczne i zawodowe płynące z ukończenia studiów podyplomowych.

Czynni zawodowo nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe z pedagogiki, mogą ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, co może prowadzić do podwyżki wynagrodzenia i poszerzenia możliwości zawodowych.

Procedura rekrutacyjna i wymagane dokumenty

Złożenie aplikacji na studia podyplomowe z pedagogiki jest procesem, który wymaga przygotowania kilku dokumentów. Elektroniczny proces rekrutacji na studia podyplomowe odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Do złożenia aplikacji na studia podyplomowe z pedagogiki niezbędne są: wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopia obu stron dowodu osobistego, dowód wpłaty wpisowego oraz podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu, kandydat musi podpisać umowę o naukę, dokonać odpłatności za studia oraz zwrócić uwagę na ograniczenia dat i limitów miejsc.

Finansowanie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z pedagogiki są inwestycją w przyszłość, ale mogą również wiązać się z pewnymi kosztami. Na szczęście, istnieją pewne możliwości dofinansowania dla osób bezrobotnych, które mogą pomóc w pokryciu tych kosztów.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 100% kosztów studiów podyplomowych, przy czym suma dofinansowania nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Podczas trwania studiów, osoba bezrobotna może być uprawniona do uzyskania stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Aby otrzymać dofinansowanie, bezrobotny musi złożyć wniosek w urzędzie pracy i po jego zaakceptowaniu, zawrzeć umowę o dofinansowanie.

Absolwent studiów podyplomowych – twoje uprawnienia i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych z pedagogiki, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia, które jest ważnym dokumentem akceptowanym w placówkach oświatowych. Świadectwo ukończenia zawiera:

 • nazwę dokumentu
 • informacje o wydaniu w Polsce
 • dane uczelni i absolwenta
 • informacje o programie studiów
 • podpis rektora lub osoby upoważnionej.

Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co jest niezbędne dla ubiegania się o awans zawodowy nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych online także otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające zdobytą wiedzę.

Podsumowanie

Podsumowując, studia podyplomowe z pedagogiki są doskonałą inwestycją w przyszłość dla każdego nauczyciela. Nie tylko zwiększają kwalifikacje i otwierają nowe możliwości zawodowe, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości edukacji, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie.

Studia podyplomowe z pedagogiki oferują nauczycielom możliwość zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy i specjalizacji w określonym obszarze edukacji. Dzięki temu, nauczyciele są lepiej przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom dzisiejszego świata edukacji i mogą wpływać na kształtowanie przyszłych pokoleń.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy studia podyplomowe dają uprawnienia pedagogiczne?

Tak, studia podyplomowe nadają uprawnienia pedagogiczne, umożliwiając absolwentom pracę jako nauczyciele w szkole, placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

Ile trwa pedagogika podyplomowa?

Pedagogika podyplomowa trwa trzy semestry. Studenci muszą uczestniczyć w zajęciach, zdać egzaminy i uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Jak szybko zrobić kurs pedagogiczny?

Aby szybko zrobić kurs pedagogiczny, najlepiej wziąć udział w szkoleniach online, które oszczędzą czas na dojazdy do tradycyjnych instytucji. Powinno to znacznie przyspieszyć proces uzyskania kwalifikacji.

Czy są studia podyplomowe z pedagogiki?

Tak, istnieją studia podyplomowe z pedagogiki, które pozwalają zdobyć umiejętności i kwalifikacje pedagoga, niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Co to jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym ukończenie programu studiów i zdobycie określonych kwalifikacji. Może być przydatne do dalszego rozwoju zawodowego.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane