Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Wspieranie Rozwoju: Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Wspieranie Rozwoju: Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Wspieranie Rozwoju: Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Jakie są kluczowe strategie w “edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”, które rzeczywiście przekładają się na ich rozwój? Odkryjesz sprawdzone metody, struktury programowe oraz niezbędne kwalifikacje dla fachowców, potrzebne do efektywnego wspierania osób autystycznych w procesie edukacyjnym i terapeutycznym związanych z edukacją i rewalidacją osób ze spektrum autyzmu.

Najważniejsze Informacje

  • Edukacja i rewalidacja są kluczowe dla rozwoju osób z autyzmem, wymagają dostosowania do ich unikalnych potrzeb i wsparcie przez specjalistow, np. pedagogów specjalnych.
  • Kształcenie specjalistów, w tym studia podyplomowe, jest niezbędne dla zapewnienia właściwej opieki osobom z autyzmem, oferując wiedzę i umiejętności oraz kwalifikacje uznanane przez MEN.
  • Stosowane metody i techniki terapii, takie jak TEACCH, ESDM czy SI, są dostosowane do indywidualnych potrzeb i mają na celu wsparcie rozwoju osób z autyzmem w różnych aspektach ich życia.

Znaczenie edukacji i rewalidacji dla osób z autyzmem

Osoba prowadząca zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z autyzmem

Edukacja to klucz do otwarcia drzwi do świata dla osób z autyzmem. Wiedza i rozwój osobisty zdobywane podczas lat szkolnych stanowią podstawę dla reszty ich życia. Dlatego też dostosowanie edukacji do unikalnych potrzeb osób z autyzmem jest niezbędne dla ich optymalnego rozwoju.

Pedagogiczna terapia, prowadzona przez specjalistów takich jak pedagogów specjalnych czy oligofrenopedagogów, jest kluczowa dla wsparcia rozwoju osoby z autyzmem we wszystkich aspektach – umysłowym, psychicznym, emocjonalnym i poznawczym. Program rewalidacji klasowej dla ucznia z zespołem Aspergera, na przykład, ma na celu rozwijanie intelektualnych i osobistych jakości, które pozwalają na pełne uczestnictwo w procesie edukacyjnym i przygotowanie do życia dorosłego, w tym wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami. Terapia osób z zaburzeniami, takimi jak autyzm, jest niezbędna dla ich prawidłowego rozwoju.

Jednakże, wyzwanie dla nowoczesnej edukacji polega na zapewnieniu odpowiedniego wsparcia i możliwości rozwojowych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To właśnie tu zaczyna się rola specjalistów, którzy są przygotowani do pracy z osobami z autyzmem.

Kształcenie specjalistów: Studia podyplomowe

Szkolenie na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Przygotowanie specjalistów do pracy z osobami z autyzmem jest kluczowym elementem zapewnienia im właściwej edukacji i terapii. Studia podyplomowe spełniają tę rolę, wyposażając specjalistów w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, jednocześnie oferując szereg korzyści, w tym kompleksowe przygotowanie do spełniania edukacyjnych potrzeb tych osób.

Program studiów podyplomowych

Wykładowca prezentujący program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych obejmuje zdobycie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do spełnienia potrzeb edukacyjnych osób z autyzmem. Przedmioty w programie studiów skupiają się na:

  • psychologii i psychopatologii
  • stymulacji sensorycznej
  • integracji sensorycznej
  • edukacji inkluzywnej
  • pedagogice specjalnej.

Program uwzględnia także wiedzę o etiologii i specyfice rozwoju osób ze spektrum autyzmu, funkcjonalnej diagnozie i metodach nauczania na różnych etapach edukacyjnych.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych z certyfikatem kwalifikacji

Absolwent studiów podyplomowych, posiadający dyplomem ukończenia studiów wyższych, uzyskuje kwalifikacje, które są uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów, a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jest ważne przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z autyzmem.

Te same kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć terapeutycznych, wspomagających rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praktyki pedagogiczne i zawodowe

Praktyka zawodowa jest zgodna z rozporządzeniem ministra nauki oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i stanowi integralną część programu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela z osobami ze spektrum autyzmu, zgodnie z wytycznymi w sprawie standardu kształcenia przygotowującego.

Celem praktyki zawodowej jest przygotowanie absolwentów do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnorodnych ustawieniach edukacyjnych.

Metody i techniki terapii osób z autyzmem

Metody terapii osób z autyzmem

Praca z osobami z autyzmem wymaga zastosowania odpowiednich metod i technik terapii. Na przykład, program TEACCH pomaga osobom z autyzmem osiągnąć samodzielność dzięki adaptacji środowiska i nauczaniu umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Inną metodą jest ESDM, która wykorzystuje zabawy rozwojowe i Stosowaną Analizę Zachowania (SAZ) do poprawy poznawczych i językowych zdolności dzieci w wieku 1-5 lat. Terapia SI (integracji sensorycznej) może zmniejszać nadwrażliwość na bodźce sensoryczne i poprawiać samoregulację.

Metoda 3i (Intensywna, Indywidualna, Interaktywna) polega na indywidualnej stymulacji mózgu i ma na celu interakcję i kontakt z drugą osobą. Każda z tych metod ma swoje unikalne cechy i korzyści, a wybór najlepszego podejścia zależy od indywidualnych potrzeb osoby z autyzmem.

Wsparcie zawodowe dla nauczycieli

Nauczyciele pracujący z osobami z autyzmem nie są pozostawieni sami sobie. Istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego, takich jak udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących autyzmu, które oferują możliwość poszerzania wiedzy i nawiązywania kontaktów zawodowych.

Nauczyciele mogą również skorzystać z szkoleń online, takich jak te oferowane przez National Professional Development Center (NPDC), które zawierają materiały video instruktażowe i oferują wiedzę na temat najnowszych praktyk opartych na dowodach.

Praca z osobami z autyzmem: Placówki i instytucje

Dzieci z autyzmem mają różne opcje edukacyjne do wyboru. Przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem zapewniają wczesną edukację oraz dostosowaną do potrzeb terapię, co jest kluczowe dla ich rozwoju. Szkoły integracyjne umożliwiają dzieciom z autyzmem uczestnictwo w edukacji ogólnodostępnej z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia specjalistycznego.

Szkoły z oddziałami specjalnymi oraz szkoły specjalne oferują indywidualne podejście i kompleksową opiekę, dzięki specjalistycznej kadrze i dostosowanym programom nauczania. Niepubliczne szkoły specjalne zapewniają między innymi małe klasy, co przekłada się na możliwość lepszego dostosowania edukacji do indywidualnych potrzeb uczniów z autyzmem.

Prawo i regulacje dotyczące pracy z osobami z autyzmem

Prawo gwarantuje prawo do edukacji dla osób z autyzmem. Konstytucja RP gwarantuje prawo do edukacji wpisane w artykule 70, wsparte przez międzynarodowe dokumenty takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

Ustawa o systemie oświaty definiuje kształcenie specjalne, jako dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z autyzmem, oferujące specjalistyczne oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjne. Dzieci i młodzież z autyzmem mogą uczęszczać do szkół specjalnych, ogólnodostępnych lub integracyjnych, z możliwością dostosowania długości obowiązku szkolnego do indywidualnych potrzeb, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Podsumowanie

Edukacja i terapia osób z autyzmem jest tematem złożonym i wymaga ciągłego rozwoju zawodowego ze strony nauczycieli i terapeutów. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom, zrozumieniu praw osób z autyzmem i dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb, możliwe jest zapewnienie im odpowiedniej edukacji i wsparcia.

Najczęściej Zadawane Pytania

Kto może prowadzić rewalidację z dzieckiem z autyzmem?

W prowadzeniu rewalidacji z dzieckiem z autyzmem może uczestniczyć pedagog specjalny, jeśli posiada odpowiednie wykształcenie w zakresie niepełnosprawności ucznia.

Jakie zajęcia dla dzieci że spektrum autyzmu?

Najlepszym rozwiązaniem dla dzieci ze spektrum autyzmu są zajęcia w placówce terapeutycznej, gdzie niewielkie grupy i specjaliści zapewniają komfortową i łagodną edukację.

Co dają studia podyplomowe z autyzmu?

Studia podyplomowe z autyzmu umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych. Ostatecznie absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane