Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Wszystko, co musisz wiedzieć o uprawnieniach w oligofrenopedagogice

Wszystko, co musisz wiedzieć o uprawnieniach w oligofrenopedagogice

Wprowadzenie

W dziedzinie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną istnieje wiele kwalifikacji i uprawnień, które są niezbędne dla nauczycieli i specjalistów pracujących z tą grupą uczniów. Jednym z ważnych obszarów jest oligofrenopedagogika, która odnosi się do teorii i praktyki pedagogicznej dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat uprawnień w oligofrenopedagogice.

Definicja oligofrenopedagogiki

Oligofrenopedagogika jest specjalnością pedagogiki, która skupia się na pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagodzy są specjalistami, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z tego typu niepełnosprawnością. Praca w tej dziedzinie wymaga szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także umiejętności indywidualnego dostosowania programów nauczania do potrzeb uczniów.

Kwalifikacje wymagane od oligofrenopedagogów

Aby pracować jako oligofrenopedagog, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r., nauczyciele zatrudniani w przedszkolach muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. Osoba zainteresowana pracą jako oligofrenopedagog powinna posiadać:

  1. Ukończone studia lub zakład kształcenia nauczycieli, które są odpowiednie do niepełnosprawności uczniów. Wymagany poziom studiów jest uzależniony od typu szkoły lub rodzaju placówki, w której planuje się pracować.
  2. Wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a także przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo, osoba powinna ukończyć studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Posiadanie tych kwalifikacji jest niezbędne, aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Oligofrenopedagogika a praca pedagoga szkolnego

Warto zaznaczyć, że posiadanie kwalifikacji w zakresie oligofrenopedagogiki nie wystarcza, aby zostać pedagogiem szkolnym. Pedagog szkolny powinien mieć ukończone odpowiednie studia z zakresu pedagogiki ogólnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje za odpowiednie kierunki takie jak pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika szkolna i pedagogika resocjalizacyjna. Jednak oligofrenopedagog może być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, posiadając kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w oligofrenopedagogice, warto rozważyć studia podyplomowe. Istnieje wiele uczelni i instytucji, które oferują tego rodzaju programy studiów. Jedną z renomowanych uczelni jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczelnia ta oferuje studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w tej dziedzinie.

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, związany z diagnozą, terapią i edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala im efektywnie wspierać rozwój i edukację uczniów z tego typu niepełnosprawnością.

Korzyści z posiadania uprawnień w oligofrenopedagogice

Posiadanie uprawnień w oligofrenopedagogice otwiera wiele możliwości zawodowych i rozwojowych. Oligofrenopedagodzy są poszukiwani w przedszkolach, szkołach, ośrodkach wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom mogą efektywnie wspierać rozwój i edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadanie uprawnień w tej dziedzinie daje również możliwość pracy jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu lub jako specjalista ds. edukacji specjalnej.

Podsumowanie

Oligofrenopedagogika jest ważnym obszarem pedagogiki, który skupia się na edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aby pracować w tej dziedzinie, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki są jednym z sposobów zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadanie uprawnień w oligofrenopedagogice otwiera wiele możliwości zawodowych i rozwojowych. Dlatego warto rozważyć tę specjalizację, aby efektywnie wspierać rozwój i edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się