Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Co to jest oligofrenopedagogika i czym się zajmuje?

Co to jest oligofrenopedagogika i czym się zajmuje?

Oligofrenopedagogika: Praca z Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną

Oligofrenopedagogika jest dziedziną pedagogiki specjalnej, która skupia się na pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jej głównym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego uczniów oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest oligofrenopedagogika, jakie są jej główne zadania, jakie stopnie niepełnosprawności obejmuje oraz jakie cechy powinien posiadać oligofrenopedagog.

1. Definicja Oligofrenopedagogiki

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej, który koncentruje się na edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nazwa „oligofrenopedagogika” wywodzi się z połączenia słów „oligos” oznaczającego „pomniejszenie” oraz „phren” – „umysł”. Działań podejmowanych w ramach oligofrenopedagogiki mają na celu przywrócenie maksymalnej sprawności i wszechstronnego rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Istotną rolę odgrywa tutaj proces rewalidacji, który ma na celu przywrócenie pełnej sprawności uczniom.

2. Główne Zadania Oligofrenopedagoga

Oligofrenopedagog ma wiele zadań związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Wyznaczanie Celów i Zadań Wychowawczych

Oligofrenopedagogowie mają za zadanie ustalić możliwości rozwojowe uczniów oraz określić cele i zadania wychowawcze. Działania podejmowane w ramach rewalidacji mają na celu przywrócenie pełnej sprawności uczniom i zadbanie o ich jak najbardziej wszechstronny rozwój.

Planowanie Zajęć Edukacyjnych

W ramach pracy oligofrenopedagoga ważne jest systematyczne planowanie zajęć edukacyjnych. Oligofrenopedagogowie dostosowują treści i metody dydaktyczno-wychowawcze do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Wsparcie Autonomii i Samodzielności

Oligofrenopedagodzy dążą do wsparcia autonomii i niezależności uczniów. Pracują nad przygotowaniem uczniów do roli ucznia oraz do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, budowania pozytywnej oceny siebie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i organizowania swojego czasu wolnego.

Przygotowanie do Pracy Zawodowej

Oligofrenopedagodzy mają za zadanie przygotować uczniów do wykonywania zawodu. Działania podejmowane w ramach oligofrenopedagogiki mają na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy oraz przygotowanie uczniów do funkcjonowania zarówno indywidualnego, jak i społecznego.

Praca z Rodzicami i Opiekunami

Oligofrenopedagogowie często angażują się w działania skierowane do rodziców i opiekunów uczniów. Oferują specjalistyczne konsultacje, porady i interwencje terapeutyczne. Pracują indywidualnie z rodzinami, organizują szkolenia i seminaria dla opiekunów i rodziców uczniów.

3. Stopnie Niepełnosprawności Intelektualnej

Oligofrenopedagogika obejmuje pracę z osobami z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Wyróżniamy stopnie lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki. Każdy stopień niepełnosprawności charakteryzuje się innymi deficytami i wymaga dostosowania metodyki pracy oligofrenopedagoga.

Stopień Lekki

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego funkcjonują na poziomie dzieci w wieku 10-12 lat. Mogą być samodzielne, ale mają trudności z myśleniem abstrakcyjnym i klasyfikacją pojęć. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności intelektualnej mogą podjąć pracę fizyczną i zakładać rodziny.

Stopień Umiarkowany

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego funkcjonują na poziomie dzieci w wieku 6-10 lat. Oprócz trudności poznawczych, mają problemy z koordynacją ruchową. Ciężko jest im przystosować się do społeczeństwa, ale mogą wykonywać prace fizyczne.

Stopień Znaczny

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stopnia znacznego funkcjonują na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat). Mają opóźnienia w rozwoju poznawczym i ruchowym. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności intelektualnej mogą wykonywać wyuczone czynności i podstawowe zadania.

Stopień Głęboki

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego są niesamodzielne i wymagają stałego wsparcia i opieki. Często mają dodatkowe schorzenia utrudniające rozwój.

Podsumowanie

Oligofrenopedagogika stanowi dziedzinę pedagogiki specjalnej, która koncentruje się na pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagogowie mają za zadanie wykorzystać potencjał rozwojowy uczniów, przygotować ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wspierać ich rodziców i opiekunów. Praca oligofrenopedagoga obejmuje różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, od lekkiego do głębokiego. Wszystko po to, aby zapewnić jak najlepszą edukację i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się