Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Rewalidacja – wszystko, co musisz wiedzieć

Rewalidacja – wszystko, co musisz wiedzieć

Rewalidacja to niezbędny proces w edukacji osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ale co to dokładnie oznacza? Jakie są jej cele, metody i korzyści? Ten artykuł odpowiada na te pytania i wiele innych.

 

Rewalidacja – definicja

Rewalidacja, pochodząca od łacińskich słów re oznaczającego znów i validus oznaczającego mocny, to proces mający na celu optymalizację funkcji niezaburzonych u osób z niepełnosprawnościami oraz usprawnienie ich dysfunkcji. Jest to proces kompleksowy, obejmujący różne aspekty życia, takie jak zdrowie fizyczne i psychiczne, funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz edukację.

Kto może skorzystać z rewalidacji?

Rewalidacja jest procesem, który ma na celu wykorzystać w jak największym stopniu potencjał i możliwości osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby przystosować je do życia społecznego. Działaniom rewalidacyjnym poddawane są dzieci z niepełnosprawnością słuchu, wzroku bądź ruchową; odpowiednie działania są też kierowane do dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

Czym różnią się zajęcia rewalidacyjne od innych?

Zajęcia rewalidacyjne różnią się od innych form pomocy, takich jak pomoc psychologiczno-pedagogiczna czy zajęcia specjalistyczne. Są to zajęcia o charakterze terapeutycznym, usprawniającym, doskonalącym, korygującym, korekcyjno-kompensacyjnym oraz stymulującym. Zajęcia rewalidacyjne wynikają z kształcenia specjalnego i są skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne można podzielić na kilka rodzajów, zależnie od celów i metod stosowanych podczas zajęć. Mogą obejmować:

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które skupiają się na korekcji nieprawidłowości i kompensacji braków w funkcjonowaniu ucznia.
  • Zajęcia doskonalące, które mają na celu doskonalenie zdolności i umiejętności ucznia.
  • Zajęcia stymulujące, które mają na celu stymulowanie rozwoju ucznia i pobudzanie go do aktywności.

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne powinny być organizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami ucznia. Plan zajęć powinien uwzględniać specyfikę niepełnosprawności ucznia, jego możliwości i zainteresowania. Zajęcia powinny być prowadzone w sposób atrakcyjny i dostosowany do wieku i możliwości ucznia.

Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie zajęcia rewalidacyjne prowadzi oligofrenopedagog. Jest to pedagog specjalizujący się w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym.

Czy zajęcia rewalidacyjne są obowiązkowe?

Zajęcia rewalidacyjne są obowiązkowe dla uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dla których w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zajęcia te są niezbędne. Decyzję o skierowaniu ucznia na zajęcia rewalidacyjne podejmuje zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jak wygląda proces rewalidacji?

Proces rewalidacji może obejmować różne etapy, w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia. Mogą to być:

  • Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia.
  • Opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego.
  • Realizacja planu przez zespół specjalistów.
  • Monitorowanie postępów ucznia i ewaluacja efektów terapii.

Cele rewalidacji

Głównym celem rewalidacji jest optymalne przystosowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności i życia w społeczeństwie. Proces ten ma również na celu zapewnienie optymalnego rozwoju ucznia i, w miarę możliwości, przygotowanie go do pracy zawodowej.

Znaczenie rewalidacji w edukacji

Rewalidacja jest niezbędnym elementem edukacji osób z niepełnosprawnościami. Dzięki odpowiednio przygotowanym zajęciom rewalidacyjnym uczniowie mogą poprawić swoje umiejętności i funkcje, które zostały zaburzone. Mogą również lepiej przystosować się do życia społecznego i zawodowego.

Wspomaganie rozwoju przez rewalidację

Rewalidacja ma na celu wspomaganie rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami. Dzięki zajęciom rewalidacyjnym uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności, poprawiać swoje funkcje i zdobywać nowe kompetencje. Zajęcia te mogą również pomóc uczniom w przystosowaniu się do życia społecznego i zawodowego.

Współpraca z rodzicami w procesie rewalidacji

Rodzice mają istotną rolę w procesie rewalidacji. Powinni oni być informowani o postępach swojego dziecka oraz o planach i celach terapii. Powinni również być zaangażowani w proces terapii, na przykład poprzez uczestnictwo w spotkaniach z terapeutą, realizację ćwiczeń w domu czy wspieranie dziecka w nauce i rozwijaniu umiejętności.

Podsumowanie

Rewalidacja jest istotnym elementem edukacji osób z niepełnosprawnościami. Dzięki odpowiednio przygotowanym zajęciom rewalidacyjnym uczniowie mogą poprawić swoje umiejętności, doskonalić swoje funkcje i lepiej przystosować się do życia społecznego i zawodowego. Proces ten wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób – nauczycieli, terapeutów, rodziców i samego ucznia. Wszyscy oni mają na celu zapewnienie uczniowi jak najlepszych warunków do rozwoju i samodzielności.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane