Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Strona główna / Oferta / Studia podyplomowe / Pedagogika specjalna / Edukacja integracyjna i włączająca ( Edukacja włączająca studia podyplomowe online)
Studia podyplomowe
Ilość godzin zajęć: 330 h
Tryb studiów: online
Ilość semestrów: 3
Forma zaliczenia: Brak pracy dyplomowej/ zaliczenie poszczególnych przedmiotów u prowadzących wykładowców
Opłaty
Czesne za całe studia 4200 zł
Wpisowe 200 zł
Studia podyplomowe (zapoznaj się z ofertą tej specjalności)

Edukacja integracyjna i włączająca ( Edukacja włączająca studia podyplomowe online)

kategoria:
Pedagogika specjalna

Informacje ogólne o kierunku studiów

Rozwiń Zwiń

Zgodnie z Międzynarodową konwencją o prawach osób niepeł. oraz ze Strategią Unii Europejskiej „Europa bez barier” Polska jest zobowiązana do wdrożenia systemu edukacji włączającej. MEN prowadzi obecnie przygotowania do tego aby praktycznie każdy uczeń ze specjal. potrzebami edukacyjnymi mógł uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej. System ten  będzie wdrożony najprawdopodobniej od roku szkolnego 2024/2025.Będzie wymagało to od wszystkich nauczycieli szerokiej wiedzy dotyczącej wsparcia edukacyjnego uczniów z różnymi dysfunkcjami, prowadzenie dokumentacji ( IPET, WOPFU)  a także integrowania ich z klasą, środowiskiem szkolnych,  ponieważ w klasie nie będzie nauczyciela


Dla kogo jest ten kierunek studiów?

Rozwiń Zwiń

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajmujący się pracą z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych z możliwością prowadzenia przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, wychowawcy w Domach Dziecka i internatach.

.


Cele kierunku

Rozwiń Zwiń

Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagoga specjalnego. Słuchacz nabędzie kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki, pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zapozna się z zasadniczym kanonem metod i technik pracy; warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań w edukacji włączającej; ukaże potencjał i ograniczenia tkwiące w systemie edukacji i wychowania; kształtowanie postaw zorientowanych na przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.

Studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pedagog specjalny skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania. Oferta daje możliwości rozwoju adekwatnych umiejętności, przekładających się na pracę zawodową oraz życie społeczne rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz pracowników różnych placówek wspomagających proces rozwoju niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Co zyskasz?

Rozwiń Zwiń

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

Pedagoga specjalnego – Specjalisty edukacji włączającej i integracyjnej, który daje kompetencje do organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci.

Absolwent będzie przygotowany do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.
Absolwent będzie przygotowany do ewaluacji działań placówki na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
 • oraz w innych instytucjach wpierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).


Program studiów

Rozwiń Zwiń
 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatolog
 • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych w edukacji inkluzyjnej
 • Strategie edukacyjno-terapeutyczne w edukacji włączającej
 • Dydaktyka specjalna
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami neurologicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym
 • Metodyka pracy z uczniem niewidomym i słabowidzącym
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niedostosowaniem społecznym
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem zdolnym
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

Praktyki

Rozwiń Zwiń

Praktyki podlegają zaliczeniu (obowiązkowo).

Informacja zbiorcza dotycząca praktyk

 


Dokumenty do pobrania

Rozwiń Zwiń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Rozwiń Zwiń

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Na świadectwie jest opis : Pedagogika Specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca.


Najczęściej zadawane pytania
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się